KI-kalendern

På den här sidan kan du söka fram och prenumerera på kalenderhändelser. Välj tidsperiod, ämne, plats eller typ av event, eller skriv in ett eget sökord för att filtrera fram och prenumerera på kalenderhändelser.

23 april

23 april till 28 maj
Online
Kursen syftar till att öka kunskapen om peer learning och hur denna pedagogiska metod kan användas i VIL.
Intern kurs och fortbildning
23 april till 21 maj
S111, Alfred Nobels allé 23
Campus Flemingsberg
Kursen syftar till att skapa grundläggande förståelse för handledning samt stimulera till ett reflekterande och akademiskt förhållningssätt till lärande i VIL/VFU inom kommunal verksamhet.
Intern kurs och fortbildning

24 april

24 april till 25 april
Zoom
Annan
Är du AI-nyfiken eller kanske till och med AI-försiktig? Välkommen till den andra "promptathon" med KI och Mayo Clinic.
Annan

26 april

26 april 9:00 - 12:00
Zoom
Online
Under våren 2024 fortsätter vi att erbjuda kurstillfällen om teambaserat lärande (TBL), både introduktion- och fördjupningsnivå.
Intern kurs och fortbildning

29 april

29 april 16:00 - 19:00
Zoom
Online
Under våren 2024 fortsätter vi att erbjuda kurstillfällen om teambaserat lärande (TBL), både introduktion- och fördjupningsnivå.
Intern kurs och fortbildning

6 maj

6 maj 13:00 - 16:00
Zoom
Online
Under våren 2024 fortsätter vi att erbjuda kurstillfällen om teambaserat lärande (TBL), både introduktion- och fördjupningsnivå.
Intern kurs och fortbildning

15 maj

15 maj 0:00 - 23:59
Widerströmska (Tomtebodavägen 18), sal John
Campus Solna
KlinSim pedagogik är en kurs för instruktörer och handledare med fokus på kunskap och lärande. Den riktar sig därmed till alla med avsikt att arbeta som instruktörer och med simulering, men även vid annan form av färdighetsträning och studenthandledning.
Intern kurs och fortbildning
15 maj 8:30 - 17:00
Sign up for a day filled with leadership inspiration, practical tips and opportunities to mingle with WISE!
Föreläsningar och seminarier

22 maj

22 maj 13:00 - 16:00
Alfred Nobels allé 10
Campus Flemingsberg
Under våren 2024 fortsätter vi att erbjuda kurstillfällen om teambaserat lärande (TBL), både introduktion- och fördjupningsnivå.
Intern kurs och fortbildning

23 maj

23 maj 12:15 - 12:45
Online
Welcome to inspirational online talks delivered by KI female professors who will share their experience and advice about academic careers.
Föreläsningar och seminarier

27 maj

27 maj 9:00 - 12:00
Widerströmska , Tomtebodavägen 18a
Campus Solna
Under våren 2024 fortsätter vi att erbjuda kurstillfällen om teambaserat lärande (TBL), både introduktion- och fördjupningsnivå.
Intern kurs och fortbildning

3 juni

3 juni 12:15 - 12:45
Online
Welcome to inspirational online talks delivered by KI female professors who will share their experience and advice about academic careers.
Föreläsningar och seminarier

11 juni

11 juni till 3 september
I denna kurs får du tillämpa kunskaper från tidigare Stepping stones-kurser genom att använda Critical Incident Analysis som metod.
Intern kurs och fortbildning
11 juni 12:15 - 13:00
Online
Under de senaste 12 åren har antalet studenter som behöver pedagogiska anpassningar på KI ökat kraftigt, från 200 (2011) till 815 idag. På webbinariet får du viktiga insikter om hur de kan påverka studenters upplevelse av lärande. Du får också diskutera varför och hur du kan ge stöd till studenter…
Föreläsningar och seminarier

29 augusti

29 augusti till 9 oktober
SÖS kursträff 1 och zoom kursträff 2
Annan
Kursen syftar till att skapa grundläggande förståelse för handledning samt stimulera till ett reflekterande och akademiskt förhållningssätt till lärande i VIL/VFU.
Intern kurs och fortbildning

19 september

19 september till 24 oktober
Kursen syftar till att stärka handledarens kunskap och kompetens avseende bedömning, och att stimulera till ett reflekterande och akademiskt förhållningssätt i samband med bedömning av studenters lärande i verksamhetsförlagd utbildning.
Intern kurs och fortbildning

2 oktober

2 oktober till 3 oktober
Campus Solna
KI:s Utbildningskongress äger rum i oktober 2024.
Konferenser och symposier

8 oktober

8 oktober till 12 november
Online
Kursen syftar till att skapa grundläggande förståelse för handledning samt stimulera till ett reflekterande och akademiskt förhållningssätt till lärande i VIL/VFU. Denna kurs gör du i egen takt.
Intern kurs och fortbildning
8 oktober till 12 november
Online
Kursen syftar till att öka kunskapen om peer learning och interprofessionellt lärande och hur de kan användas under VFU.
Intern kurs och fortbildning

9 oktober

9 oktober till 13 november
Online
Kursen syftar till att stärka handledarens kunskap och kompetens avseende studentens lärande i verksamhetsförlagd utbildning, samt stimulera till ett reflekterande och akademiskt förhållningssätt i samband med pedagogiska aktiviteter i verksamhetsförlagd utbildning.
Intern kurs och fortbildning
KI webbförvaltning
2023-06-09