KI-kalendern

På den här sidan kan du söka fram och prenumerera på kalenderhändelser. Välj tidsperiod, ämne, plats eller typ av event, eller skriv in ett eget sökord för att filtrera fram och prenumerera på kalenderhändelser.

17 april

17 april 12:15 - 13:10
Zoom
Online
Välkommen till vårens andra bites of learning om generativ AI, denna gång med fokus på källkritik och skrivande.
Föreläsningar och seminarier
17 april 13:00 - 16:00
Campus Flemingsberg
Under våren 2023 erbjuds flera kurstillfällen om teambaserat lärande (TBL), både introduktion och fördjupning.
Intern kurs och fortbildning

18 april

18 april till 31 maj
Kursen syftar till att stärka handledarens kunskap och kompetens avseende bedömning, och att stimulera till ett reflekterande och akademiskt förhållningssätt i samband med bedömning av studenters lärande i verksamhetsförlagd utbildning.
Intern kurs och fortbildning

20 april

20 april 13:00 - 16:00
Nils Ringertz sal, Biomedicum, Solnavägen 9
Campus Solna
I den här workshopen får du ta del av Peer learning som pedagogisk metod, en introduktion eller inspiration för alla som möter studenter där de utbildas.
Föreläsningar och seminarier

21 april

21 april 9:00 - 12:00
Campus Solna
Under våren 2023 erbjuds flera kurstillfällen om teambaserat lärande (TBL), både introduktion och fördjupning.
Intern kurs och fortbildning

24 april

24 april till 21 maj
Campus Solna
Utbildningen Att undervisa i etik vänder sig till personer som undervisar i andra ämnen än etik och som planerar att integrera etik i sin undervisning. Exempelvis lärare och andra som handleder läkarstudenter, sjuksköterskestudenter, fysioterapistudenter, tandläkarstudenter under verksamhetsförlagd…
Intern kurs och fortbildning
Lärande, Informatik, Management och Etik

26 april

26 april 12:00 - 13:00
Zoom
Online
Har du kört fast i Canvas, Padlet eller Mentimeter? Behöver du hjälp att komma vidare eller vill du dela med dig av dina bästa tips till kollegor? Oavsett vilket, är du välkommen till denna digitala drop in-workshop för att få support.
Intern kurs och fortbildning
26 april 13:00 - 16:00
Zoom
Online
Under våren 2023 erbjuds flera kurstillfällen om teambaserat lärande (TBL), både introduktion och fördjupning.
Intern kurs och fortbildning

8 maj

8 maj 9:00 - 12:00
Zoom
Online
Under våren 2023 erbjuds flera kurstillfällen om teambaserat lärande (TBL), både introduktion och fördjupning.
Intern kurs och fortbildning

24 maj

24 maj 12:00 - 13:00
Zoom
Online
Har du kört fast i Canvas, Padlet eller Mentimeter? Behöver du hjälp att komma vidare eller vill du dela med dig av dina bästa tips till kollegor? Oavsett vilket, är du välkommen till denna digitala drop in-workshop för att få support.
Intern kurs och fortbildning

29 maj

29 maj 0:00 - 23:59
Marie
Campus Solna
KlinSim pedagogik är en kurs för instruktörer och handledare med fokus på kunskap och lärande. Syftet med utbildningen är att fördjupa de pedagogiska kunskaperna hos utbildare inom hälso- och sjukvården.
Intern kurs och fortbildning

15 juni

15 juni till 31 augusti
I denna kurs får du tillämpa kunskaper från tidigare Stepping stones-kurser genom att använda Critical Incident Analysis som metod. Kursen stimulerar också till ett reflekterande och akademiskt förhållningssätt till studenters lärande i VIL/VFU inom hälso- och sjukvård.
Intern kurs och fortbildning

27 september

27 september 0:00 - 23:59
Årets lärardag arrangeras onsdag 27 september. Du kan se framemot inspiration och nätverkande tillsammans med kollegor som undervisar eller är involverade i utbildningsfrågor.
Föreläsningar och seminarier
KI webbförvaltning
2022-06-08