KI-kalendern

På den här sidan kan du söka fram och prenumerera på kalenderhändelser. Välj tidsperiod, ämne, plats eller typ av event, eller skriv in ett eget sökord för att filtrera fram och prenumerera på kalenderhändelser.

22 augusti

22 augusti 12:00 - 15:00
Alfred Nobels allé 10
Campus Flemingsberg
Välkommen på rundvandring och visning av några av KI:s lokaler för hybridundervisning. Du får se olika tekniska lösningar och utrustning, och vi svarar självklart på frågor under tiden.
Annan

26 augusti

26 augusti 9:00 - 12:00
Zoom
Online
Denna kurs är en introduktion till teambaserat lärande (TBL).
Intern kurs och fortbildning

29 augusti

29 augusti till 9 oktober
SÖS kursträff 1 och zoom kursträff 2
Annan
Kursen syftar till att skapa grundläggande förståelse för handledning samt stimulera till ett reflekterande och akademiskt förhållningssätt till lärande i VIL/VFU.
Intern kurs och fortbildning

3 september

3 september 13:00 - 15:00
Alfred Nobels Allé 23, S401
Campus Flemingsberg
Nytt datum! Välkommen till en workshop om psykologisk trygghet som ska ge dig som undervisar möjligheten att fördjupa dig i vad det är, diskutera dess betydelse, tillämpa konkreta strategier i undervisningssammanhang samt delta i reflektion och diskussion med kollegor. Vi hoppas att det blir en…
Intern kurs och fortbildning

6 september

6 september 9:00 - 12:00
Zoom
Online
Denna kurs är en fördjupningskurs inom teambaserat lärande (TBL).
Intern kurs och fortbildning

10 september

10 september till 9 december
Campus Flemingsberg
Kursen syftar till att öka den pedagogiska kompetensen hos lärare och handledare samt stimulera ett reflekterande och akademiskt förhållningssätt till högskolestudenters lärande i verksamhetsintegrerad och verksamhetsförlagd utbildning (VIL/VFU).
Intern kurs och fortbildning

19 september

19 september till 24 oktober
Kursen syftar till att stärka handledarens kunskap och kompetens avseende bedömning, och att stimulera till ett reflekterande och akademiskt förhållningssätt i samband med bedömning av studenters lärande i verksamhetsförlagd utbildning.
Intern kurs och fortbildning

2 oktober

2 oktober till 3 oktober
Campus Solna
KI:s Utbildningskongress äger rum 2-3 oktober 2024. Årets tema är "Exploring the Human Dimensions of Education".
Konferenser och symposier

8 oktober

8 oktober till 12 november
Online
Kursen syftar till att skapa grundläggande förståelse för handledning samt stimulera till ett reflekterande och akademiskt förhållningssätt till lärande i VIL/VFU. Denna kurs gör du i egen takt, fram till den avslutande kursträffen.
Intern kurs och fortbildning
8 oktober till 10 december
Utveckla din kompetens för att undervisa vid ett internationellt universitet.
Intern kurs och fortbildning
8 oktober till 12 november
Kursen syftar till att öka kunskapen om peer learning och interprofessionellt lärande och hur de kan användas under VFU.
Intern kurs och fortbildning

9 oktober

9 oktober till 13 november
Online
Kursen syftar till att stärka handledarens kunskap och kompetens avseende studentens lärande i verksamhetsförlagd utbildning, samt stimulera till ett reflekterande och akademiskt förhållningssätt i samband med pedagogiska aktiviteter i verksamhetsförlagd utbildning.
Intern kurs och fortbildning

14 oktober

14 oktober 0:00 - 23:59
Alfred Nobels allé 23, S111
Campus Flemingsberg
KlinSim pedagogik är en kurs för instruktörer och handledare med fokus på kunskap och lärande. Den riktar sig därmed till alla med avsikt att arbeta som instruktörer och med simulering, men även vid annan form av färdighetsträning och studenthandledning.
Intern kurs och fortbildning

15 oktober

15 oktober till 11 april
Campus Flemingsberg
En kurs för dig som behöver fördjupning i högskolepedagogik, för ökad kompetens inom området för möjlighet till pedagogiskt ledarskap och säkerställande av evidensbaserat pedagogiskt arbete, inom såväl hälso- och sjukvård som högskola.
Intern kurs och fortbildning
15 oktober till 5 november
Zoom
Online
Canvas grundpubliceringskurs ger dig grunderna du behöver för att kunna skapa och redigera ditt kursmaterial i ett kursrum i Canvas.
Intern kurs och fortbildning
15 oktober 13:00 - 16:00
Mari Cederschiöld Högskola
Annan
I den här workshopen får du ta del av IPL, interprofessionellt lärande, som pedagogisk metod: att lära med, av och om varandra. Det är en introduktion eller inspiration för alla medarbetare som möter studenter där de utbildas.
Föreläsningar och seminarier

18 oktober

18 oktober till 4 november
Campus Flemingsberg
Kursen syftar till att skapa grundläggande förståelse för handledning samt stimulera till ett reflekterande och akademiskt förhållningssätt till lärande i VIL/VFU inom kommunal verksamhet.
Intern kurs och fortbildning

30 oktober

30 oktober till 2 december
Online
Kursen syftar till att skapa grundläggande förståelse för handledning samt stimulera till ett reflekterande och akademiskt förhållningssätt till lärande i VIL/VFU. Denna kurs har digitala kursträffar.
Intern kurs och fortbildning

8 november

8 november 13:30 - 17:30
Salen Eva & Georg Klein lecture hall, Biomedicum, Solnavägen 9
Campus Solna
Join us for a career event where KI’s top management representatives will discuss career progression for WISE and reflect on effective processes and strategies.
Föreläsningar och seminarier

12 november

12 november till 13 november
Västmanlands sjukhus (Västerås): utbildningsenheten med KTC, hus 04 (ingång 1, plan 12)
Annan
Syftet med KlinSim 2 är att du som instruktör/utbildare ska kunna planera och genomföra utbildningar med scenario.  Denna kurs erbjuds i samarbete mellan Undervisning och lärande på KI, Region Stockholm och utbildningsenheten i Region Västmanland.
Intern kurs och fortbildning
KI webbförvaltning
2024-06-11