KI-kalendern

På den här sidan kan du söka fram och prenumerera på kalenderhändelser. Välj tidsperiod, ämne, plats eller typ av event, eller skriv in ett eget sökord för att filtrera fram och prenumerera på kalenderhändelser.

22 maj

22 maj 13:00 - 16:00
Alfred Nobels allé 10
Campus Flemingsberg
Under våren 2024 fortsätter vi att erbjuda kurstillfällen om teambaserat lärande (TBL), både introduktion- och fördjupningsnivå.
Intern kurs och fortbildning

23 maj

23 maj 12:15 - 12:45
Online
Welcome to inspirational online talks delivered by KI female professors who will share their experience and advice about academic careers.
Föreläsningar och seminarier

27 maj

27 maj 9:00 - 12:00
Widerströmska , Tomtebodavägen 18a
Campus Solna
Under våren 2024 fortsätter vi att erbjuda kurstillfällen om teambaserat lärande (TBL), både introduktion- och fördjupningsnivå.
Intern kurs och fortbildning
27 maj 13:00 - 15:00
Alfred Nobels Allé 23, S211
Campus Flemingsberg
Välkommen till en workshop om psykologisk trygghet som ska ge dig som undervisar möjligheten att fördjupa dig i vad det är, diskutera dess betydelse, tillämpa konkreta strategier i undervisningssammanhang samt delta i reflektion och diskussion med kollegor. Vi hoppas att det blir en investering i…
Intern kurs och fortbildning

28 maj

28 maj 10:00 - 16:00
Christina Larsdotter (Cesar), Berzelius väg 3 (entréplan), Campus Solna
Online
Välkommen till detta seminarium om användning och tillämpning av olika AI-verktyg på KI. Detta breda och inspirerande event presenteras gemensamt av IT-avdelningen, Universitetsbiblioteket, Kommunikationsavdelningen, Undervisning och lärande samt Ekonomiavdelningen.
Föreläsningar och seminarier

3 juni

3 juni 12:15 - 12:45
Online
Welcome to inspirational online talks delivered by KI female professors who will share their experience and advice about academic careers.
Föreläsningar och seminarier

11 juni

11 juni till 3 september
I denna kurs får du tillämpa kunskaper från tidigare Stepping stones-kurser genom att använda Critical Incident Analysis som metod.
Intern kurs och fortbildning
11 juni 12:15 - 13:00
Online
Under de senaste 12 åren har antalet studenter som behöver pedagogiska anpassningar på KI ökat kraftigt, från 200 (2011) till 815 idag. På webbinariet får du viktiga insikter om hur de kan påverka studenters upplevelse av lärande. Du får också diskutera varför och hur du kan ge stöd till studenter…
Föreläsningar och seminarier

29 augusti

29 augusti till 9 oktober
SÖS kursträff 1 och zoom kursträff 2
Annan
Kursen syftar till att skapa grundläggande förståelse för handledning samt stimulera till ett reflekterande och akademiskt förhållningssätt till lärande i VIL/VFU.
Intern kurs och fortbildning

10 september

10 september till 9 december
Campus Flemingsberg
Kursen syftar till att öka den pedagogiska kompetensen hos lärare och handledare samt stimulera ett reflekterande och akademiskt förhållningssätt till högskolestudenters lärande i verksamhetsintegrerad och verksamhetsförlagd utbildning (VIL/VFU).
Intern kurs och fortbildning

19 september

19 september till 24 oktober
Kursen syftar till att stärka handledarens kunskap och kompetens avseende bedömning, och att stimulera till ett reflekterande och akademiskt förhållningssätt i samband med bedömning av studenters lärande i verksamhetsförlagd utbildning.
Intern kurs och fortbildning

2 oktober

2 oktober till 3 oktober
Campus Solna
KI:s Utbildningskongress äger rum i oktober 2024.
Konferenser och symposier

8 oktober

8 oktober till 12 november
Online
Kursen syftar till att skapa grundläggande förståelse för handledning samt stimulera till ett reflekterande och akademiskt förhållningssätt till lärande i VIL/VFU. Denna kurs gör du i egen takt.
Intern kurs och fortbildning
8 oktober till 12 november
Kursen syftar till att öka kunskapen om peer learning och interprofessionellt lärande och hur de kan användas under VFU.
Intern kurs och fortbildning
8 oktober till 10 december
Utveckla din kompetens för att undervisa vid ett internationellt universitet.
Intern kurs och fortbildning

9 oktober

9 oktober till 13 november
Online
Kursen syftar till att stärka handledarens kunskap och kompetens avseende studentens lärande i verksamhetsförlagd utbildning, samt stimulera till ett reflekterande och akademiskt förhållningssätt i samband med pedagogiska aktiviteter i verksamhetsförlagd utbildning.
Intern kurs och fortbildning

10 oktober

10 oktober 13:00 - 16:00
Campus Flemingsberg
I den här workshopen får du ta del av Peer learning som pedagogisk metod. Det är en introduktion eller inspiration för alla medarbetare som möter studenter där de utbildas.
Föreläsningar och seminarier

15 oktober

15 oktober till 11 april
Campus Flemingsberg
En kurs för dig som behöver fördjupning i högskolepedagogik, för ökad kompetens inom området för möjlighet till pedagogiskt ledarskap och säkerställande av evidensbaserat pedagogiskt arbete, inom såväl hälso- och sjukvård som högskola.
Intern kurs och fortbildning
15 oktober 13:00 - 16:00
Mari Cederschiöld Högskola
Annan
I den här workshopen får du ta del av IPL, interprofessionellt lärande, som pedagogisk metod: att lära med, av och om varandra. Det är en introduktion eller inspiration för alla medarbetare som möter studenter där de utbildas.
Föreläsningar och seminarier

18 oktober

18 oktober till 4 november
Campus Flemingsberg
Kursen syftar till att skapa grundläggande förståelse för handledning samt stimulera till ett reflekterande och akademiskt förhållningssätt till lärande i VIL/VFU inom kommunal verksamhet.
Intern kurs och fortbildning
KI webbförvaltning
2023-06-09