KI-kalendern

På den här sidan kan du söka fram och prenumerera på kalenderhändelser. Välj tidsperiod, ämne, plats eller typ av event, eller skriv in ett eget sökord för att filtrera fram och prenumerera på kalenderhändelser.

5 december

5 december 8:15 - 10:00
Inghesalen, Floor 2 in Widerströmska huset, Tomtebodavägen 18a
Campus Solna
No registration needed. Warm welcome!
Föreläsningar och seminarier
5 december 13:00
Jan-Åke Gustafssonsalen, Neo, Blickagången 16
Campus Flemingsberg
Professor Angela Nieto är en pionjärforskare inom området cellplasticitet vid Institutet för neurovetenskap (CSIC-UMH) i Alicante. Angela var den första forskaren att identifiera transkriptionsfaktorer som driver omprogrammering av tumörceller genom en mekanism som kallas epithelial- mesenkymal…
Föreläsningar och seminarier
Campus Syd, Laboratoriemedicin, Klinisk vetenskap, intervention och teknik, Universitetstandvården, Biovetenskaper och näringslära, Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset, Medicin, Huddinge, Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Odontologi
5 december 14:00 - 16:00
Zoom
Online
Vi guidar dig genom processen att söka litteratur för systematiska översikter och andra typer av strukturerade evidenssammanställningar som kräver transparenta och genomtänkta sökningar i flera databaser.

Workshoppen är på engelska men vi pratar även svenska.
Föreläsningar och seminarier
5 december 15:00 - 16:45
Hybrid event, Eva & Georg Klein salen (Biomedicum, våning 3, Solnavägen 9, Solna) & via zoom
Campus Solna
Välkommen till en föreläsning den 5 december med forskaren och tandläkaren Sarah Hamed. Föreläsningen baseras på Hameds avhandling som undersöker rasism inom svensk sjukvård.
Föreläsningar och seminarier

7 december

7 december 12:30 - 13:00
Zoom
Online
KI RIMS (Research Information Management System) är Karolinska Institutets nya system för forskningsinformation som samlar information om dig och din forskning från andra system. Det kommer att göra det enklare för dig att exportera publikationslistor, samla in data till din meritportfölj och hålla…
Intern kurs och fortbildning

12 december

12 december 10:00 - 11:30
Zoom
Online
Denna workshop är en av tre fristående workshoppar på temat "Publish with impact", med fokus på hur man fattar strategiska och välgrundade beslut om publicering. Dessa workshoppar är lämpliga för dig som håller på att hitta en tidskrift för ditt artikelmanuskript.

Föreläsningar och seminarier

22 januari

22 januari till 14 maj
Campus Flemingsberg
Kursen syftar till att öka den pedagogiska kompetensen hos lärare och handledare samt stimulera ett reflekterande och akademiskt förhållningssätt till högskolestudenters lärande i verksamhetsintegrerad och verksamhetsförlagd utbildning (VIL/VFU).
Intern kurs och fortbildning

29 januari

29 januari till 17 april
Syftet med kursen är att stödja dig som universitetslärare/handledare i att utveckla din förmåga att utforma och genomföra formativa bedömningar, som stöttar studenters lärande.
Intern kurs och fortbildning

31 januari

31 januari till 19 april
Kursens mål är att öka din medvetenhet om hur du skapar summitiva bedömningar för att mäta studenternas lärande. Kursen syftar också till att stimulera ett reflekterande förhållningssätt till undervisning och lärande.
Intern kurs och fortbildning
31 januari 13:00 - 16:00
Zoom
Online
Under våren 2024 fortsätter vi att erbjuda kurstillfällen om teambaserat lärande (TBL), både introduktion- och fördjupningsnivå.
Intern kurs och fortbildning

1 februari

1 februari till 7 mars
Kursen riktar sig till personer med högskoleutbildning som har handledningsuppdrag i verksamhetsintegrerat lärande/verksamhetsförlagd utbildning (VIL/VFU) inom hälso- och sjukvården i Stockholms län, eller som på annat sätt är involverade i handledningsprocessen.
Intern kurs och fortbildning

12 mars

12 mars till 28 maj
Online
Utveckla din kompetens för att undervisa på ett internationellt universitet.
Intern kurs och fortbildning

20 mars

20 mars till 2 maj
Online
Kursen syftar till att stärka handledarens kunskap och kompetens avseende studentens lärande i verksamhetsförlagd utbildning, samt stimulera till ett reflekterande och akademiskt förhållningssätt i samband med pedagogiska aktiviteter i verksamhetsförlagd utbildning.
Intern kurs och fortbildning

25 mars

25 mars 13:00 - 16:00
Zoom
Online
Under våren 2024 fortsätter vi att erbjuda kurstillfällen om teambaserat lärande (TBL), både introduktion- och fördjupningsnivå.
Intern kurs och fortbildning

9 april

9 april till 15 maj
Online
Kursen syftar till att stärka handledarens kunskap och kompetens avseende bedömning, och att stimulera till ett reflekterande och akademiskt förhållningssätt i samband med bedömning av studenters lärande i verksamhetsförlagd utbildning.
Intern kurs och fortbildning

11 juni

11 juni till 3 september
I denna kurs får du tillämpa kunskaper från tidigare Stepping stones-kurser genom att använda Critical Incident Analysis som metod.
Intern kurs och fortbildning
KI webbförvaltning
2023-06-09