KI-kalendern

På den här sidan kan du söka fram och prenumerera på kalenderhändelser. Välj tidsperiod, ämne, plats eller typ av event, eller skriv in ett eget sökord för att filtrera fram och prenumerera på kalenderhändelser.

31 mars

31 mars 13:00 - 14:30
Zoom
Online
UHR bjuder in till ett digitalt seminarium för att informera om vilka möjligheter till utbytestjänstgöring du som statsanställd har. 
Föreläsningar och seminarier
31 mars 13:00 - 15:00
Zoom
Online
Giving oral presentations is a central part of scholarly exchange. During this workshop, you will learn how to plan, prepare for, structure and deliver effective oral presentations of your research. We will also discuss how to avoid being nervous.

Workshoppen ges på engelska men vi…
Föreläsningar och seminarier

3 april

3 april 13:00 - 15:45
Alfred Nobels alle 23, B4 biblioteket
Campus Flemingsberg
Detta är en möjlighet till en bred diskussion om publiceringsutmaningar, strategier och triumfer med en erfaren författare och redaktör i engelskspråkiga tidskrifter. Kom med frågor och öppenhet att dela erfarenheter. Sessionen är tillgänglig efter principen först till kvarn.
Annan

5 april

5 april 13:00 - 15:00
Zoom
Online
Vill du vara säker på att du inte missar relevanta artiklar inom ditt ämnesområde? Denna workshop ger dig verktyg och tekniker för att hitta publikationer på ett strukturerat sätt.

Workshoppen är på engelska men vi pratar även svenska.
Föreläsningar och seminarier

13 april

13 april 14:00 - 17:00
Campus Flemingsberg
Denna workshop ger doktorander med nya arbetsstrategier och tekniker för att slutföra avhandlingen i tid. Under denna session flyttar vi fokus från vad (innehållet i ditt arbete), till hur du arbetar (arbetsprocessen). Du kommer att lära dig om och tillämpa tre verktyg som hjälper dig att öka din…
Föreläsningar och seminarier

17 april

17 april 12:15 - 13:10
Zoom
Online
Välkommen till vårens andra bites of learning om generativ AI, denna gång med fokus på källkritik och skrivande.
Föreläsningar och seminarier
17 april 13:00 - 16:00
Campus Flemingsberg
Under våren 2023 erbjuds flera kurstillfällen om teambaserat lärande (TBL), både introduktion och fördjupning.
Intern kurs och fortbildning
17 april 13:00 - 15:00
Zoom
Online
We will guide you through the process of searching literature for systematic reviews and other types of structured evidence syntheses that required transparent and thought through searches in multiple databases.

Workshoppen är på engelska men vi pratar även svenska.
Föreläsningar och seminarier

18 april

18 april till 31 maj
Kursen syftar till att stärka handledarens kunskap och kompetens avseende bedömning, och att stimulera till ett reflekterande och akademiskt förhållningssätt i samband med bedömning av studenters lärande i verksamhetsförlagd utbildning.
Intern kurs och fortbildning

19 april

19 april till 17 maj
Online
Se hit alla doktorander som tycker att ämnet statistik är svårbegripligt! Denna digitala workshopserie med Docent Per Palmgren kan vara lösningen för er. Online WS serie börjar 19 april och den är på svenska.

Föreläsningar och seminarier

20 april

20 april 9:30 - 11:30
Retzius väg 13, Rum 311
Campus Solna
Den internationella nyhetssajten The Conversation bjuder i samarbete med Karolinska Institutets kommunikationsavdelning in KI:s forskare till en workshop för att träna på att hitta nyhetspotentialen i den egna forskningen och skriva populärvetenskapligt.
Intern kurs och fortbildning
20 april 13:00 - 16:00
Nils Ringertz sal, Biomedicum, Solnavägen 9
Campus Solna
I den här workshopen får du ta del av Peer learning som pedagogisk metod, en introduktion eller inspiration för alla som möter studenter där de utbildas.
Föreläsningar och seminarier

21 april

21 april 9:00 - 12:00
Campus Solna
Under våren 2023 erbjuds flera kurstillfällen om teambaserat lärande (TBL), både introduktion och fördjupning.
Intern kurs och fortbildning

26 april

26 april 10:00 - 16:00
Online
En gång per termin har vi en introduktionsdag på KI, där vi hälsar alla nya medarbetare välkomna.
Intern kurs och fortbildning
26 april 13:00 - 16:00
Zoom
Online
Under våren 2023 erbjuds flera kurstillfällen om teambaserat lärande (TBL), både introduktion och fördjupning.
Intern kurs och fortbildning

28 april

28 april 10:00 - 12:00
Zoom
Online
Forskningsdokumentation är en viktig del av forskningsprocessen, hur kan du annars visa att dina resultat är korrekta. I den här workshopen kommer vi att diskutera och lära oss vad som ska dokumenteras, varför det är viktigt och var dokumentationen ska göras.

Denna workshop ges på…
Föreläsningar och seminarier

2 maj

2 maj 13:00 - 14:30
Zoom
Online
Detta är en grundläggande workshop som syftar till att förbättra dina färdigheter i databassökning och att utforska olika sökverktyg som finns tillgängliga från universitetsbiblioteket.

Denna workshop är för doktorander och forskare vid KI. Det hålls på engelska men vi talar även…
Föreläsningar och seminarier

8 maj

8 maj 9:00 - 12:00
Zoom
Online
Under våren 2023 erbjuds flera kurstillfällen om teambaserat lärande (TBL), både introduktion och fördjupning.
Intern kurs och fortbildning

9 maj

9 maj 13:00
Jan-Åke Gustafssonsalen, Neo, Blickagången 16
Campus Flemingsberg
Dr Martha Somerman är en världsberömd forskare inom området mineraliserad vävnad. Läs mer på den Engelska versionen av denna annonsering.
Föreläsningar och seminarier
Campus Syd, Laboratoriemedicin, Klinisk vetenskap, intervention och teknik, Universitetstandvården, Biovetenskaper och näringslära, Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset, Medicin, Huddinge, Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Odontologi

24 maj

24 maj 13:00 - 15:00
Zoom
Online
Vill du vara säker på att du inte missar relevanta artiklar inom ditt ämnesområde? Denna workshop ger dig verktyg och tekniker för att hitta publikationer på ett strukturerat sätt.

Workshoppen är på engelska men vi pratar även svenska.
Föreläsningar och seminarier
KI webbförvaltning
2022-06-08