KI-kalendern

På den här sidan kan du söka fram och prenumerera på kalenderhändelser. Välj tidsperiod, ämne, plats eller typ av event, eller skriv in ett eget sökord för att filtrera fram och prenumerera på kalenderhändelser.

7 mars

7 mars 13:00 - 16:00
Alfred Nobels Allé 23, sal 101
Campus Flemingsberg
I den här workshopen får du ta del av Peer learning som pedagogisk metod. Det är en introduktion eller inspiration för alla medarbetare som möter studenter där de utbildas.
Föreläsningar och seminarier

8 mars

8 mars 13:00 - 16:00
Zoom
Online
Under våren 2024 fortsätter vi att erbjuda kurstillfällen om teambaserat lärande (TBL), både introduktion- och fördjupningsnivå.
Intern kurs och fortbildning

20 mars

20 mars till 2 maj
Online
Kursen syftar till att stärka handledarens kunskap och kompetens avseende studentens lärande i verksamhetsförlagd utbildning, samt stimulera till ett reflekterande och akademiskt förhållningssätt i samband med pedagogiska aktiviteter i verksamhetsförlagd utbildning.
Intern kurs och fortbildning

21 mars

21 mars till 19 april
Online
Kursen syftar till att skapa grundläggande förståelse för handledning samt stimulera till ett reflekterande och akademiskt förhållningssätt till lärande i VIL/VFU inom kommunal verksamhet.
Intern kurs och fortbildning

25 mars

25 mars 0:00 - 23:59
ANA23, sal 402
Campus Flemingsberg
KlinSim pedagogik är en kurs för instruktörer och handledare med fokus på kunskap och lärande. Den riktar sig därmed till alla med avsikt att arbeta som instruktörer och med simulering, men även vid annan form av färdighetsträning och studenthandledning.
Intern kurs och fortbildning
25 mars 13:00 - 16:00
Zoom
Online
Under våren 2024 fortsätter vi att erbjuda kurstillfällen om teambaserat lärande (TBL), både introduktion- och fördjupningsnivå.
Intern kurs och fortbildning

26 mars

26 mars 12:15 - 13:00
Zoom
Annan
Under detta webbinarium intervjuas vinnarna av KLOK-priset 2023: Optikerprogrammets utbildningsenhet på S:t Eriks Ögonsjukhus om sin verksamhet.
Föreläsningar och seminarier

8 april

8 april 16:00 - 19:00
Zoom
Online
Under våren 2024 fortsätter vi att erbjuda kurstillfällen om teambaserat lärande (TBL), både introduktion- och fördjupningsnivå.
Intern kurs och fortbildning

9 april

9 april till 15 maj
Online
Kursen syftar till att stärka handledarens kunskap och kompetens avseende bedömning, och att stimulera till ett reflekterande och akademiskt förhållningssätt i samband med bedömning av studenters lärande i verksamhetsförlagd utbildning.
Intern kurs och fortbildning

10 april

10 april 9:00 - 12:00
Zoom
Online
Under våren 2024 fortsätter vi att erbjuda kurstillfällen om teambaserat lärande (TBL), både introduktion- och fördjupningsnivå.
Intern kurs och fortbildning

16 april

16 april 9:00 - 16:00
Meddelas senare
Campus Solna
Ta chansen att delta i workshoppar ledda av professor Larry Michaelsen, grundare av teambaserat lärande (TBL). Du får ta del av hans erfarenheter från att ha undervisat med och om TBL i mer än 40 år, samt utbyta erfarenheter med andra lärare.
Föreläsningar och seminarier
16 april 13:00 - 16:00
Alfred Nobels allé 23, sal 111
Campus Flemingsberg
I den här workshopen får du ta del av IPL, interprofessionellt lärande, som pedagogisk metod: att lära med, av och om varandra. Det är en introduktion eller inspiration för alla medarbetare som möter studenter där de utbildas.
Föreläsningar och seminarier

18 april

18 april 13:00 - 16:00
Biomedicum, lokal Nils Ringertz
Campus Solna
I den här workshopen får du ta del av Peer learning som pedagogisk metod. Det är en introduktion eller inspiration för alla medarbetare som möter studenter där de utbildas.
Föreläsningar och seminarier

23 april

23 april till 21 maj
S111, Alfred Nobels allé 23
Campus Flemingsberg
Kursen syftar till att skapa grundläggande förståelse för handledning samt stimulera till ett reflekterande och akademiskt förhållningssätt till lärande i VIL/VFU inom kommunal verksamhet.
Intern kurs och fortbildning
23 april till 28 maj
Online
Kursen syftar till att öka kunskapen om peer learning och hur denna pedagogiska metod kan användas i VIL.
Intern kurs och fortbildning

26 april

26 april 9:00 - 12:00
Zoom
Online
Under våren 2024 fortsätter vi att erbjuda kurstillfällen om teambaserat lärande (TBL), både introduktion- och fördjupningsnivå.
Intern kurs och fortbildning

29 april

29 april 16:00 - 19:00
Zoom
Online
Under våren 2024 fortsätter vi att erbjuda kurstillfällen om teambaserat lärande (TBL), både introduktion- och fördjupningsnivå.
Intern kurs och fortbildning

6 maj

6 maj 13:00 - 16:00
Zoom
Online
Under våren 2024 fortsätter vi att erbjuda kurstillfällen om teambaserat lärande (TBL), både introduktion- och fördjupningsnivå.
Intern kurs och fortbildning

15 maj

15 maj 0:00 - 23:59
Widerströmska (Tomtebodavägen 18), sal John
Campus Solna
KlinSim pedagogik är en kurs för instruktörer och handledare med fokus på kunskap och lärande. Den riktar sig därmed till alla med avsikt att arbeta som instruktörer och med simulering, men även vid annan form av färdighetsträning och studenthandledning.
Intern kurs och fortbildning

22 maj

22 maj 13:00 - 16:00
Alfred Nobels allé 10
Campus Flemingsberg
Under våren 2024 fortsätter vi att erbjuda kurstillfällen om teambaserat lärande (TBL), både introduktion- och fördjupningsnivå.
Intern kurs och fortbildning
KI webbförvaltning
2023-06-09