KI-kalendern

På den här sidan kan du söka fram och prenumerera på kalenderhändelser. Välj tidsperiod, ämne, plats eller typ av event, eller skriv in ett eget sökord för att filtrera fram och prenumerera på kalenderhändelser.

17 april

17 april 13:00 - 16:00
Campus Flemingsberg
Under våren 2023 erbjuds flera kurstillfällen om teambaserat lärande (TBL), både introduktion och fördjupning.
Intern kurs och fortbildning

18 april

18 april till 31 maj
Kursen syftar till att stärka handledarens kunskap och kompetens avseende bedömning, och att stimulera till ett reflekterande och akademiskt förhållningssätt i samband med bedömning av studenters lärande i verksamhetsförlagd utbildning.
Intern kurs och fortbildning

20 april

20 april 13:00 - 16:00
Nils Ringertz sal, Biomedicum, Solnavägen 9
Campus Solna
I den här workshopen får du ta del av Peer learning som pedagogisk metod, en introduktion eller inspiration för alla som möter studenter där de utbildas.
Föreläsningar och seminarier

21 april

21 april 9:00 - 12:00
Campus Solna
Under våren 2023 erbjuds flera kurstillfällen om teambaserat lärande (TBL), både introduktion och fördjupning.
Intern kurs och fortbildning

26 april

26 april 13:00 - 16:00
Zoom
Online
Under våren 2023 erbjuds flera kurstillfällen om teambaserat lärande (TBL), både introduktion och fördjupning.
Intern kurs och fortbildning

27 april

27 april 15:00 - 17:00
SciLifeLab, Tomtebodavägen 23, Air&Fire Lecture hall
Campus Solna
Welcome to a matchmaking event between Data Science and Medical/Clinical/Healthcare research at KTH and Region Stockholm, related to the Health, Medicine and Technology (HMT) Project Call 2024.
Föreläsningar och seminarier

8 maj

8 maj 9:00 - 12:00
Zoom
Online
Under våren 2023 erbjuds flera kurstillfällen om teambaserat lärande (TBL), både introduktion och fördjupning.
Intern kurs och fortbildning

10 maj

10 maj 10:00 - 12:00
Eva och Georg Klein-salen, Solnavägen 9
Campus Solna
Den 10 maj anordnar Forska!Sverige och dess medlemsförening ”Agenda för hälsa och välstånd” ett seminarium för att presentera en ny rapport med nulägesanalys och 10 prioriterade åtgärder, som syftar till ökad hälsa och välstånd i Sverige.
Konferenser och symposier

29 maj

29 maj 0:00 - 23:59
Marie
Campus Solna
KlinSim pedagogik är en kurs för instruktörer och handledare med fokus på kunskap och lärande. Syftet med utbildningen är att fördjupa de pedagogiska kunskaperna hos utbildare inom hälso- och sjukvården.
Intern kurs och fortbildning

15 juni

15 juni till 31 augusti
I denna kurs får du tillämpa kunskaper från tidigare Stepping stones-kurser genom att använda Critical Incident Analysis som metod. Kursen stimulerar också till ett reflekterande och akademiskt förhållningssätt till studenters lärande i VIL/VFU inom hälso- och sjukvård.
Intern kurs och fortbildning
KI webbförvaltning
2022-06-08