Event type
Intern kurs och fortbildning
Kursdesign

2022-02-24 till
2022-05-03 Add to iCal
Lead

Kursen riktar sig till dig som ansvarar för eller är involverad i att designa kurser. Under kursen får du fördjupa förmågan att utifrån ett målbaserat ramverk designa kurser med avsikt att stötta studenters lärande.

Content

Kursen syftar också till att stimulera till ett reflekterande förhållningssätt till undervisning och lärande, från lärandemål och lärandeaktiviteter till en väl fungerande examination.

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som ansvarar för eller är involverad i att designa kurser. Under kursen får du fördjupa din förmåga att utifrån ett målbaserat ramverk designa kurser med avsikt att stötta studenters lärande.

Alla deltagare ges möjlighet att arbeta med och vidareutveckla en egen/autentisk kurs.

Kursens upplägg

Kursen motsvarar två veckors högskolestudier (80 timmar) och baseras på gemensamma kursträffar, eget arbete och grupparbete/peer-review.

Kursen kommer att beröra samtliga delar som ingår vid kursdesign: formulering av lärandemål, val av undervisnings- och lärandeaktiviteter, formativ och summativ bedömning, samt utvärdering.

Kontakt

Event type
Intern kurs och fortbildning
Chefswebbinarium: Anställningsvillkor och arbetsgivarrollen (del 1)

2022-02-23 9:00 - 11:30 Add to iCal
Online
Location
Zoom
Tjej som leder på distans via sin dator
Lead

Välkommen till öppna chefswebbinarium i två delar i anställningsvillkor & arbetsgivarrollen. Passa på att uppdatera dina kunskaper i området och att diskutera frågor med chefskollegor.

Content

Syfte

Utbildningens syfte är att möjliggöra för chefer vid KI att bibehålla en grundläggande och i vissa delar få en fördjupad kunskap om de arbetsrättsliga regelverk man har att förhålla sig till, samt få en god förståelse för sitt uppdrag och chefsrollen. 

Innehåll

Utbildningen innehåller

 • Rekrytering i staten 
 • Anställningsformer & anknutna
 • Arbetstid
 • Ledigheter, frånvaro & förmåner
 • Rättigheter & skyldigheter i anställningen
 • Avslut av anställning

Utbildningen ges på engelska och på svenska. Du är varmt välkommen att anmäla dig till en del på svenska och en på engelska om det passar ditt schema bättre. 

Utbildningen hålls i Zoom. 

Föreläsare

Förhandlingsenheten på HR-avdelningen

Åsa Agréus 
Carolina Ström
Josefine Hjorth

Kontakt

Vid frågor om utbildningen, kontakta stafftraininghr@uf.ki.se 

Varmt välkommen med din anmälan!

Anmäl dig här

Kontakt

Event type
Intern kurs och fortbildning
Chefswebbinarium: Anställningsvillkor och arbetsgivarrollen (del 2)

2022-03-09 9:00 - 11:30 Add to iCal
Online
Location
Zoom
Tjej som leder på distans via sin dator
Lead

Välkommen till öppna chefswebbinarium i två delar i anställningsvillkor & arbetsgivarrollen. Passa på att uppdatera dina kunskaper i området och att diskutera frågor med chefskollegor.

Content

Syfte

Utbildningens syfte är att möjliggöra för chefer vid KI att bibehålla en grundläggande och i vissa delar få en fördjupad kunskap om de arbetsrättsliga regelverk man har att förhålla sig till, samt få en god förståelse för sitt uppdrag och chefsrollen. 

Innehåll

Utbildningen innehåller

 • Rekrytering i staten 
 • Anställningsformer & anknutna
 • Arbetstid
 • Ledigheter, frånvaro & förmåner
 • Rättigheter & skyldigheter i anställningen
 • Avslut av anställning

Utbildningen ges på engelska och på svenska. Du är varmt välkommen att anmäla dig till en del på svenska och en på engelska om det passar ditt schema bättre. 

Utbildningen hålls i Zoom. 

Föreläsare

Förhandlingsenheten på HR-avdelningen

Åsa Agréus 
Carolina Ström
Josefine Hjorth

Kontakt

Vid frågor om utbildningen, kontakta stafftraininghr@uf.ki.se 

Varmt välkommen med din anmälan!

Anmäl dig här

Kontakt

Event type
Intern kurs och fortbildning
Bli vän med Excel (på svenska) den 19 januari kl 12.30

2022-01-19 12:30 - 15:30 Add to iCal
Location
Online
Logotyp för Microsoft Excel
Lead

Kurs för dig som vill känna dig säkrare och jobba effektivare i Excel.

Content

Kursen ges på svenska och tar tre timmar. Exempel på ämnen som kan dyka upp under kursen:

 • Kalkyler (formler, funktioner, referenser, formatering)
 • Listor (hantera stora tabeller med data, filtrera eller sortera, använd pivottabeller, villkorsstyrd formatering och inmatning, etc.)
 • Diagram (visa upp din data i diagramform, anpassa diagram, etc.)
 • Generellt (navigering, utskriftsinställningar, hitta hjälp, tips och tricks, etc.)

Anmälan

Anmäl dig genom att mejla kurs och kursens datum till Birgitta Lönnerberg. Det är gratis att delta.

Om du inte får plats eller hittar något annat lämpligt kurstillfälle, skicka gärna ett mejl till Birgitta Lönnerberg, så lägger hon upp ett pass när hon fått in tillräckligt många intresserade deltagare.

Kontakt

Event type
Intern kurs och fortbildning
PowerPoint-utbildning (på svenska) den 11 januari kl 12.30

2022-01-11 12:30 - 15:30 Add to iCal
Location
Online
Logotyp för Microsoft PowerPoint
Lead

Kurs för dig som vill presentera proffsigt och bemästra finesserna i PowerPoint.

Content

Kursen ges på svenska. Exempel på ämnen som kan dyka upp under kursen:

 • Ta makten över bildspelet! 
 • En fil – flera bildspel  
 • Använd mallar och bakgrunder 
 • Anteckningssidor – skriv manus i presentationen 
 • Infoga bild, film, ljud 
 • Animeringar och övergångar
 • Presentera på distans
 • Inställningar 
 • Tips och tricks 

Anmälan

Anmäl dig genom att mejla kurs och kursens datum till Birgitta Lönnerberg. Det är gratis att delta.

Om du inte får plats eller hittar något annat lämpligt kurstillfälle, skicka gärna ett mejl till Birgitta Lönnerberg, så lägger hon upp ett pass när hon fått in tillräckligt många intresserade deltagare.

Kontakt

Event type
Intern kurs och fortbildning
Office 365/Teams (på svenska) den 13 januari kl 10

2022-01-13 10:00 - 12:00 Add to iCal
Location
online
Officelogotyp
Lead

Kursen är för dig som vill ha en introduktion till Office 365 och Microsoft Teams.

Content

Kursen ges på svenska och tar två timmar. Innehåll:

 • Appar i Office 365 
 • Samarbeta i Teams 
 • Chatt 
 • Filhantering 
 • Personliga inställningar

Anmälan

Anmäl dig genom att mejla kurs och kursens datum till Birgitta Lönnerberg. Det är gratis att delta.

Om du inte får plats eller hittar något annat lämpligt kurstillfälle, skicka gärna ett mejl till Birgitta Lönnerberg, så lägger hon upp ett pass när hon fått in tillräckligt många intresserade deltagare.

Kontakt

Event type
Intern kurs och fortbildning
Modul 1 - Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) för chefer

2022-03-10 9:00 - 15:00 Add to iCal
Online
Lead

Denna utbildning ingår i utbildningsserien Arbetsmiljöfrågor kopplade till chefens ansvar, som består av tre moduler.

Content

Målgrupp

Blivande eller nya chefer som har mottagit eller kommer mottaga delegerade arbetsmiljöuppgifter.

Innehåll

 • Grundläggande förståelse för Arbetsmiljölagen, tillämpbara föreskrifter och interna riktlinjer.
 • Principer för chefens ansvar och roll samt de rutiner som krävs för ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

Kursen hålls på svenska och sker digitalt via Teams och kräver att du kan logga in mot KI:s Office 365.

För godkänd krävs aktivt deltagande och genomfört kunskapstest.

Kursledare

Patrik Emanuelsson, Henrik Strohmayer, arbetsmiljöingenjör Avonova, företagshälsa

Event type
Intern kurs och fortbildning
Anmälan Grundläggande arbetsmiljöutbildning (GAM)

2022-02-15 8:30 - 16:10 Add to iCal
Online
Lead

Kursen grundläggande arbetsmiljöutbildning genomförs två gånger per år. KI rekommenderar att utbildningen repeteras vart femte år för att kunskaperna ska hållas aktuella, varför du som gått utbildningen tidigare också är välkommen.

Content

Målgrupp

Blivande eller nya skyddsombud vid KI, eller person som har tagit emot eller kommer att ta emot en delegerad arbetsmiljöuppgift. 

Innehåll

Dag 1:

 • Lagar, föreskrifter och regler
 • Skyddsombudets roll
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)
 • Friskvård vid KI 

Dag 2:

 • Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA)
 • Laboratoriesäkerhet
 • Flexibelt arbetssätt 

Dag 3

 • Verktyg
 • Case
 • Avslutande frågor
 • Utvärdering 

Kursen håll digitalt via Teams och kräver tillgång och inloggning/autentisering i Office 365. Vid problem lägg upp ett ärende i ITA:s Self Service portal. 

Kursansvarig

Patrik Emanuelsson, HR-specialist, Kompetensförsörjningsenheten  

Anmäl dig

Denna utbildning består av två heldagar och en halvdag. Du anmäler dig härmed till alla tre dagar:

 • 15 februari 08:30-16.10
 • 16 februari 08:30-15.00
 • 3 mars 08:45-12:00

Event type
Intern kurs och fortbildning
Word-utbildning (på svenska) den 17 december kl 9

2021-12-17 9:00 - 12:00 Add to iCal
Location
Online
Logotyp för Microsoft Word
Lead

Kurs för dig som vill utnyttja de smarta funktionerna i Word och jobba effektivare

Content

Kursen ges på svenska och tar tre timmar. Exempel på ämnen som kan dyka upp under kursen:

 • Jobba inte i onödan – använd formatmallar 
 • Se till att bilderna ligger kvar där du vill ha dem 
 • Tabeller och punktlistor
 • Sidor, spalter, avsnitt 
 • Referenser och fotnoter 
 • Innehållsförteckning 
 • Inställningar 
 • Hitta hjälp
 • Tips och tricks 

Anmälan

Anmäl dig genom att mejla kurs och kursens datum till Birgitta Lönnerberg. Det är gratis att delta.

Om du inte får plats eller hittar något annat lämpligt kurstillfälle, skicka gärna ett mejl till Birgitta Lönnerberg, så lägger hon upp ett pass när hon fått in tillräckligt många intresserade deltagare.

Kontakt

Event type
Intern kurs och fortbildning
Säkerhetskurs avseende flytande kväve- extratillfälle

2021-11-23 9:00 - 12:00 Add to iCal
Campus Solna
Location
Seminarierummet D1012, Biomedicum
Lead

Tisdagen den 23 november erbjuds ett nytt tillfälle att delta i Biomedicums kvävesäkerhetskurs.
Kursen är obligatorisk endast för dem som behöver tillträde till kryorummen på plan 2.

Content

Antal deltagare är begränsad på grund av kursens karaktär. Deltagare förväntas bära s.k. munskydd. Munskydd erbjuds på plats av kursledningen.

 

Vänligen registrera via länken här. Observera att anmälan är bindande.

 

För frågor, kontakta Katrin Pütsep:

<a href="https://medarbetare.ki.se/people/katrin-putsep">Katrin Pütsep</a>

 • Title: Forskare
 • Phone: 08-524 871 13
 • Unit: C3 Fysiologi och farmakologi
 • Email: katrin.putsep@ki.se
catalogue Off Off Off Off

Kontakt

Subscribe to Intern kurs och fortbildning