Event type
Intern kurs och fortbildning
Word-utbildning (på svenska) den 1 juni kl 12.30

2021-06-01 12:30 - 15:30 Add to iCal
Location
Online
Logotyp för Microsoft Word
Lead

Kurs för dig som vill utnyttja de smarta funktionerna i Word och jobba effektivare

Content

Kursen ges på svenska och tar tre timmar. Exempel på ämnen som kan dyka upp under kursen:

 • Jobba inte i onödan – använd formatmallar 
 • Se till att bilderna ligger kvar där du vill ha dem 
 • Tabeller och punktlistor
 • Sidor, spalter, avsnitt 
 • Referenser och fotnoter 
 • Innehållsförteckning 
 • Inställningar 
 • Hitta hjälp
 • Tips och tricks 

Anmälan

Anmäl dig genom att mejla kurs och kursens datum till Birgitta Lönnerberg. Det är gratis att delta.

Om du inte får plats eller hittar något annat lämpligt kurstillfälle, skicka gärna ett mejl till Birgitta Lönnerberg, så lägger hon upp ett pass när hon fått in tillräckligt många intresserade deltagare.

Kontakt

Event type
Intern kurs och fortbildning
Biomedicum säkerhetskurs avseende flytande kväve, den 18 maj

2021-05-18 9:00 - 12:00 Add to iCal
Campus Solna
Location
Konferensrummet Ragnar Granit, våning 3, Biomedicum, Karolinska Institutet.
Lead

Biomedicum säkerhetskurs avseende flytande kväve (på engelska) tisdag den 18 maj klockan 9:00-12:00. Säkerhetskursen avseende flytande kväve är obligatorisk för alla som behöver tillträde till rummen med kryo-förvaring på Biomedicum.

Content

Antal deltagare vid varje kurstillfälle är begränsat av rekommendationerna kring den pågående pandemin och ansiktsmask skall bäras under kursen. Ansiktsmasker kommer att finnas tillgängliga vid kurslokalen.

Plats

Konferensrummet Ragnar Granit, våning 3, Biomedicum, Karolinska Institutet.

Registrering

Vänligen notera att anmälan är bindande. Registrera dig snarast möjligt, det finns endast plats för 12 deltagare.

Länk för registrering

Kontakt

Event type
Intern kurs och fortbildning
Stepping stone: Pedagogiska grunder för handledning i verksamhetsförlagd utbildning

2021-10-25 till
2021-11-24 Add to iCal
Online
Lead

Kursen riktar sig till personer med högskoleutbildning som har handledningsuppdrag i verksamhetsintegrerat lärande (VIL)/ verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom hälso- och sjukvården i Stockholms län, eller som på annat sätt är involverade i handledningsprocessen.

Content

Samma kurs som f d "Introduktion till handledning och lärande i verksamhetsförlagd utbildning".

Upplägg

Två kurstillfällen med föreläsningar, gruppdiskussioner och seminarier. Däremellan arbete med självständig, verksamhetsanknuten uppgift som examineras vid andra tillfället.

Kursen syftar till att utveckla den pedagogiska kompetensen samt stimulera till ett reflekterande och akademiskt förhållningssätt till studentens lärande i VIL/VFU inom hälso- och sjukvård.

Förkunskaper

För "Pedagogiska grunder för handledning i verksamhetsförlagd utbildning" krävs inga förkunskaper i pedagogik.

Kursintyg motsvarande en veckas studier erhålls efter godkänd examination.

Anmälan

Anmäl dig till Pedagogiska grunder för handledning i verksamhetsförlagd utbildning.

Välkommen med din anmälan!

Kontaktpersoner

Kursledare: Annika Alm Pfrunder

Ansökan och antagning: Evianne Larsson

Intyg: Eva Hjertquist Duräng

Omfattning

En godkänd Stepping stone-kurs motsvarar en veckas heltidsstudier. Fem Stepping stones kan kombineras så att de motsvarar kursen Högskolepedagogik för lärare och handledare i verksamhetsförlagd utbildning (HPK) om 7.5 hp. Läs mer om Stepping stone-kurser

Kontakt

Event type
Intern kurs och fortbildning
Stepping stone: Pedagogiska grunder för handledning i verksamhetsförlagd utbildning – nätbaserad

2021-09-01 till
2021-10-06 Add to iCal
Online
Lead

Kursen riktar sig till personer med högskoleutbildning som har handledningsuppdrag i verksamhetsintegrerat lärande (VIL)/ verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom hälso- och sjukvården i Stockholms län, eller som på annat sätt är involverade i handledningsprocessen.

Content

Samma kurs som f d "Introduktion till handledning och lärande i verksamhetsförlagd utbildning".

Upplägg

Nätbaserad kurs som innehåller videofilmer, litteraturhänvisningar, självtester och självständig, verksamhetsanknuten examinationsuppgift, som lämnas in mot slutet av kursen.

Kursen syftar till att utveckla den pedagogiska kompetensen samt stimulera till ett reflekterande och akademiskt förhållningssätt till studentens lärande i VIL/VFU inom hälso- och sjukvård.

Förkunskaper

För "Pedagogiska grunder för handledning i verksamhetsförlagd utbildning" krävs inga förkunskaper i pedagogik.

Kursintyg motsvarande en veckas studier erhålls efter godkänd examination.

Anmälan

Anmäl dig till Pedagogiska grunder för handledning i verksamhetsförlagd utbildning.

Välkommen med din anmälan!

Kontaktpersoner

Kursledare: Åsa Olsson

Ansökan och antagning: Evianne Larsson

Intyg: Eva Hjertquist Duräng

Omfattning

En godkänd Stepping stone-kurs motsvarar en veckas heltidsstudier. Fem Stepping stones kan kombineras så att de motsvarar kursen Högskolepedagogik för lärare och handledare i verksamhetsförlagd utbildning (HPK) om 7.5 hp. Läs mer om Stepping stone-kurser

Kontakt

Event type
Intern kurs och fortbildning
Internutbildning/Staff week NeurotechEU

2021-05-17 till
2021-05-21 Add to iCal
Online
Lead

Welcome to attend the staff week for NeurotechEU. Activities will be 14.00-17.00 daily.

Content
Logo NeurotechEU
Logo NeurotechEU Photo: N/A

More information about the event can be found on Radboud University's page. RU is the coordinating university of the NeurtotechEU alliance.

You can find a preliminary programme HERE

Topics will be:

 • Educational challenges virtual / joint education?
 • Societal innovation and social impact: Best practices in teaming up in the region (Elco will contact partners for specific contributions/presentations separately).
 • Panel Discussion: European Universities Alliances, other alliances
 • Essential digital skills for support staff in internationalisation
 • Internationalisation Strategy 2025: From Policy to Practice
 • The International Classroom
 • Challenges ahead: Diversity

For further information please contact:

<a href="https://medarbetare.ki.se/people/mariol1">Maria Olsson</a>

 • Title: Samordnare
 • Phone: 08-524 869 68
 • Unit: UF Universitetsförvaltningen
 • Email: maria.olsson@ki.se
Project manager NeurotechEU catalogue Off Off Off Off

Event type
Intern kurs och fortbildning
Office 365/Teams (på svenska) den 28 maj kl 10

2021-05-28 10:00 - 12:00 Add to iCal
Location
online
Officelogotyp
Lead

Kursen är för dig som vill ha en introduktion till Office 365 och Microsoft Teams.

Content

Kursen ges på svenska och tar två timmar. Innehåll:

 • Appar i Office 365 
 • Samarbeta i Teams 
 • Chatt 
 • Filhantering 
 • Personliga inställningar

Anmälan

Anmäl dig genom att mejla kurs och kursens datum till Birgitta Lönnerberg. Det är gratis att delta.

Om du inte får plats eller hittar något annat lämpligt kurstillfälle, skicka gärna ett mejl till Birgitta Lönnerberg, så lägger hon upp ett pass när hon fått in tillräckligt många intresserade deltagare.

Kontakt

Event type
Intern kurs och fortbildning
Biomedicum introduktionsdag våren 2021

2021-05-06 9:00 - 11:45 Add to iCal
Online
Location
Online Zoom-möte
Lead

Välkommen till Biomedicums introduktionsdag den 6 maj 2021 mellan klockan 09.00-11.45. Det är ett gemensamt digitalt evenemang för nyanställda och stipendietagare på institutionerna i Biomedicum. Dagen består av korta föredrag fyllda med praktisk och inspirerande information för dig som är verksam i Biomedicum.

Content

Program

Introduktionsdagen innehåller presentationer inom många olika områden som HR, ekonomi, IT, kommunikation, laboratoriearbete och arbetsmiljö, söka forskningsbidrag och mer därtill.

Plats

Biomedicums introduktionsdag genomförs online via Zoom. Zoom-länk skickas ut till de som anmält sig närmare eventdagen.

Anmälan

Introduktionsdagen hålls en gång per termin och riktar sig till nyanställda och stipendietagare i Biomedicum.

Välkommen att anmäla dig till Biomedicums introduktionsdag, anmälan ska ske senast den 29 april.

Anmäl dig senast 29 april.

Varmt välkommen att delta, via Zoom!

Kontakt

Om du har frågor om innehåll eller praktikaliteter, kontakta HR vid din institution:

<a href="https://medarbetare.ki.se/people/lisasu">Lisa Sundeson</a>

 • Title: HR-partner
 • Phone: 08-52486810
 • Unit: C1 Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi
 • Email: lisa.sundeson@ki.se
HR MTC catalogue Off Off Off Off

<a href="https://medarbetare.ki.se/people/adigus">Adina Gustafsson</a>

 • Title: HR-partner
 • Phone: 08-524 876 22
 • Unit: C4 Neurovetenskap
 • Email: adina.gustafsson@ki.se
HR Neuro catalogue Off Off Off Off

<a href="https://medarbetare.ki.se/people/rebjak">Rebecka Jakobsson</a>

 • Title: HR-partner
 • Phone: 08-52484101
 • Unit: C3 Fysiologi och farmakologi
 • Email: rebecka.jakobsson@ki.se
HR Fyfa catalogue Off Off Off Off

<a href="https://medarbetare.ki.se/people/miasjo">Mia Sjöblom</a>

 • Title: HR-partner
 • Phone: 08-524 873 71
 • Unit: C5 Cell- och molekylärbiologi
 • Email: mia.sjoblom@ki.se
HR CMB catalogue Off Off Off Off

<a href="https://medarbetare.ki.se/people/linneh">Linnea Holm</a>

 • Title: HR-partner
 • Phone: 0852487264
 • Unit: C2 Medicinsk biokemi och biofysik
 • Email: linnea.holm@ki.se
HR MBB catalogue Off Off Off Off

Event type
Intern kurs och fortbildning
Bli vän med Excel (på svenska) den 20 maj kl 12.30

2021-05-20 12:30 - 15:30 Add to iCal
Location
Online
Logotyp för Microsoft Excel
Lead

Kurs för dig som vill känna dig säkrare och jobba effektivare i Excel.

Content

Kursen ges på svenska och tar tre timmar. Exempel på ämnen som kan dyka upp under kursen:

 • Kalkyler (formler, funktioner, referenser, formatering)
 • Listor (hantera stora tabeller med data, filtrera eller sortera, använd pivottabeller, villkorsstyrd formatering och inmatning, etc.)
 • Diagram (visa upp din data i diagramform, anpassa diagram, etc.)
 • Generellt (navigering, utskriftsinställningar, hitta hjälp, tips och tricks, etc.)

Anmälan

Anmäl dig genom att mejla kurs och kursens datum till Birgitta Lönnerberg. Det är gratis att delta.

Om du inte får plats eller hittar något annat lämpligt kurstillfälle, skicka gärna ett mejl till Birgitta Lönnerberg, så lägger hon upp ett pass när hon fått in tillräckligt många intresserade deltagare.

Kontakt

Event type
Intern kurs och fortbildning
Utbildning i Palomas Postman

2021-04-14 13:00 - 14:30 Add to iCal
Location
Zoom
Lead

Är du redaktör för ett nyhetsbrev på KI, eller intresserad? Då är du välkommen att anmäla dig till denna utbildning.

Content

Det verktyg för nyhetsbrev som kommunikationsavdelningen på KI erbjuder support för är Postman från företaget Paloma. Vi har bjudit in Paloma för att vidareutbilda och svara på frågor om nyhetsbrev både gällande teknik och innehåll.

Kursen hålls på svenska.

OSA till mig om du vill delta så får du zoom-länken.

Kontakt

Event type
Intern kurs och fortbildning
Outlook-utbildning (på svenska) den 18 maj kl 13.30

2021-05-18 13:30 - 15:30 Add to iCal
Location
Online
Logotyp för Microsoft Outlook
Lead

Kursen är för dig som vill att Outlook ska göra vardagen lättare.

Content

Kursen ges på svenska och är 2 timmar. Exempel på ämnen som kan dyka upp under kursen:

 • Skräpa inte ner varandras brevlådor
 • Boka möten och hantera mötessvar
 • Kontakta personer som (inte) svarat på kallelse
 • Tidsinställningar
 • Massutskick
 • Flytta brev automatiskt
 • Find time, i stället för Doodle
 • E-möten i Teams eller Zoom
 • Att-göra-lista
 • Smarta inställningar

Anmälan

Anmäl dig genom att mejla kurs och kursens datum till Birgitta Lönnerberg. Det är gratis att delta.

Om du inte får plats eller hittar något annat lämpligt kurstillfälle, skicka gärna ett mejl till Birgitta Lönnerberg, så lägger hon upp ett pass när hon fått in tillräckligt många intresserade deltagare. 

Kontakt

Subscribe to Intern kurs och fortbildning