Intern kurs och fortbildning Stepping stone: Pedagogiska grunder för handledning i VFU

2024-01-10 till
2024-02-28 Add to iCal
Södersjukhuset

Kursen syftar till att skapa grundläggande förståelse för handledning samt stimulera till ett reflekterande och akademiskt förhållningssätt till lärande i VIL/VFU.

Målgrupp

Kursen riktar sig till personer med högskoleutbildning som har handledningsuppdrag i verksamhetsintegrerat lärande (VIL)/ verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i Stockholms län, eller som på annat sätt är involverade i handledningsprocessen.                                     

Förkunskaper

För Stepping Stone "Pedagogiska grunder för handledning i VFU" krävs inga förkunskaper i pedagogik.

Arbetsformer

Två kurstillfällen med föreläsningar, gruppdiskussioner och seminarier. Kursträff 1 sker fysiskt på Södersjukhuset och kursträff 2 digitalt i zoom. Däremellan arbete med självständig, verksamhetsanknuten uppgift som examineras vid andra tillfället.                                    

Kursintyg motsvarande en veckas studier erhålls efter godkänd examination.  

Kursträffar

  • Kursträff 1: 10 januari kl. 13:00-16:00 på Södersjukhuset, sal meddelas senare
  • Kursträff 2: 28 februari kl. 13.00-16.00 digitalt i zoom, länk meddelas senare

Anmälan

Anmäl dig här till Pedagogiska grunder för handledning i VFU.
Sista dag för anmälan är 15 december 2023

Omfattning

En godkänd Stepping stone-kurs motsvarar en veckas heltidsstudier. Fem Stepping stones kan kombineras så att de motsvarar kursen Högskolepedagogik för lärare och handledare i verksamhetsförlagd utbildning (HPK) om 7.5 högskolepoäng (hp) se information på UoLs hemsida

Kursledare

Profile image

Helena Brodin

Kursledare
852486111

Kontakt

För ansökan, antagning och intyg: Evianne Larsson.