Intern kurs och fortbildning Stepping stone: Critical Incident Analysis

2024-06-11 till
2024-09-03 Add to iCal

I denna kurs får du tillämpa kunskaper från tidigare Stepping stones-kurser genom att använda Critical Incident Analysis som metod.

Kursen stimulerar också till ett reflekterande och akademiskt förhållningssätt till studenters lärande i VIL/VFU inom hälso- och sjukvård.

Kursen byter VT24 namn från Critical Incident Analysis och Livslångt Lärande till Critical Incident Analysis, dock oförändrat kursinnehåll. 

Kursens upplägg

Två kurstillfällen med föreläsningar, gruppdiskussioner och seminarier. Däremellan arbete med självständig, verksamhetsanknuten uppgift som examineras vid andra tillfället.

Datum

  • Kurstillfälle 1: 11 juni i zoom
  • Kurstillfälle 2: 3 september i zoom

Målgrupp

Kursen riktar sig till personer med högskoleutbildning som har handledningsuppdrag i verksamhetsintegrerat lärande (VIL)/verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom hälso- och sjukvården i Stockholms län, eller som på annat sätt är involverade i handledningsprocessen.

Förkunskaper

För att delta i denna Stepping stone: CIA och livslångt lärande krävs godkända Stepping stones-kurser:

  • Pedagogiska grunder för handledning i verksamhetsförlagd utbildning (tidigare namn Introduktion till handledning och lärande i verksamhetsförlagd utbildning )
  • Studentens lärande i VFU eller Problemorienterat lärande i VFU
  • Bedömning och återkoppling i VFU
  • Pedagogisk metod (IPL i VFU
  • Casemetodik eller Peer learning i VFU)

Kursintyg motsvarande en veckas studier erhålls efter godkänd examination.

Anmälan

Anmäl dig till CIA och livslångt lärande.

Kontaktpersoner

Kursledare: Helena Brodin
Ansökan, antagning och intyg: Evianne Larsson

Omfattning

En godkänd Stepping stone-kurs motsvarar en veckas heltidsstudier. Fem Stepping stones kan kombineras så att de motsvarar kursen Högskolepedagogik för lärare och handledare i verksamhetsförlagd utbildning (HPK) om 7.5 hp. Läs mer om Stepping stone-kurser

Kontakt