Intern kurs och fortbildning KlinSim pedagogik 2

2024-11-12 9:30 till
2024-11-13 17:00 Add to iCal
Annan Västmanlands sjukhus (Västerås): utbildningsenheten med KTC, hus 04 (ingång 1, plan 12)
Sjukhusmiljö. Foto: Eric Cronberg
Foto: Eric Cronberg.

Syftet med KlinSim 2 är att du som instruktör/utbildare ska kunna planera och genomföra utbildningar med scenario.  Denna kurs erbjuds i samarbete mellan Undervisning och lärande på KI, Region Stockholm och utbildningsenheten i Region Västmanland.

Under kursen får du möjlighet att fördjupa dina kunskaper i hur du designar för lärande. Kursen handlar om att formulera mål, konstruera scenarier, leda en simulering och ge återkoppling. Den ger ett underlag för att vara instruktör och genomföra simuleringar för studenter på arbetsplatsen, KTC eller liknande enhet.

Upplägg och innehåll

Under kursen får du möjlighet att fördjupa dina kunskaper i hur du designar för lärande med hjälp av simuleringsmetodiken. 

Arbete och diskussioner sker både individuellt och i grupp. Olika metoder prövas, exempelvis filminspelning. Inspelat material förstörs direkt efter kurs.  

  • Den 12/11 är utbildningstiden 09.30-17.30.
  • Den 13/11 är utbildningen 08.30-17.00. 

Observera att kursen genomförs på KTC på Västmanlands läns sjukhus i Västerås.

Inför utbildningsdagarna ska du fundera ut och skriva ner ett förslag på ett patientscenario från din egen verksamhet. Formulera lärandemål och händelseförlopp i ditt scenario. Du kommer att arbeta mer med detta under kursen. 

Lärandemål 

Efter utbildningen förväntas du: 

  • kunna formulera mål och konstruera scenarier 
  • leda en simulering och ge återkoppling.

Målgrupp 

Instruktörer som gått instruktörsutbildning i medicinsk simulering med fokus på kunskap och lärande (KlinSim 1). Aktuell medverkan som utbildare vid utbildningstillfällen som instruktör vid simulering med scenario. 

Övrig information 

  • Kursen är en pilot med Region Västmanland. Antalet deltagare är 12: sex st från Västmanland och sex från Stockholm. Du anmäler intresse och får sedan bekräftat om du fått plats. 
  • Ingen kursavgift för medarbetare som utbildar studenter inom Region Stockholm. Resa och eventuellt boende ordnas av deltagaren själv. 
  • All träning på KTC sker i personalkläder. 

Kontaktpersoner

Utbildningsenheten Västerås: Marie-Louise Södersved Källestedt, marie-louise.sodersved.kallestedt@regionvastmanland.se.

KI: Rene Ballnus, rene.ballnus@ki.se.