Intern kurs och fortbildning KlinSim pedagogik 1

2024-10-14 Add to iCal
Campus Flemingsberg Alfred Nobels allé 23, S111
Sjukhusmiljö. Foto: Eric Cronberg
Foto: Eric Cronberg.

KlinSim pedagogik är en kurs för instruktörer och handledare med fokus på kunskap och lärande. Den riktar sig därmed till alla med avsikt att arbeta som instruktörer och med simulering, men även vid annan form av färdighetsträning och studenthandledning.

Ett samarbete inom KlinSim (Svensk förening för klinisk träning och medicinsk simulering) har tagit fram en nationell modell för pedagogisk träning av grundläggande färdigheter och övningar för hela team som leds av instruktörer.

Om kursen

Syftet med kursen är att fördjupa de pedagogiska kunskaperna hos utbildare inom vården, för att därigenom öka patientsäkerhet inom hälso- och sjukvården. Handledare och lärare på olika nivåer har en viktig roll för att skapa förutsättningar för lärande och själva genomföra undervisning med återkoppling.

Kursen utgör ett första steg i en instruktörsutbildning, men kan även användas som en fristående kurs som är lämplig för alla anställda inom vården med ett pedagogiskt intresse. 

Kursens omfattning är en dag. Inga förkunskaper krävs.

Kursmål

Efter kursen kommer du att ha förståelse för lärande och lärandets villkor. Du kommer att förstå uppbyggnaden av scenarioövningens olika delar (förberedelse, övning och återkoppling).

Målgrupp

Handledare i verksamhetsintegrerat lärande (VIL) och lärare för samtliga utbildningsprogram, samt (blivande) simuleringsinstruktörer.

Utbildare

Carina Wallingstam, Rene Ballnus och Erica Thorwaldsdotter.