Publicerad: 2024-04-09 17:00 | Uppdaterad: 2024-04-10 09:55

Inget samband mellan paracetamol under graviditeten och adhd eller autism hos barnen

Barn bredvid ett fönster
Foto: Getty Images.

I den största epidemiologiska studien hittills av risken att föda ett barn med autism, adhd eller intellektuell funktionsnedsättning efter användning av paracetamol under graviditeten kan forskarna inte se några samband. Studien publiceras nu i JAMA.

Frågan om det är säkert att ta det smärtlindrande och febernedsättande läkemedlet paracetamol under graviditeten blossar då och då upp. 

Senast 2021 då en grupp forskare, bland dem flera svenska, i en artikel i Nature Reviews Endocrinology varnade för att paracetamol under graviditeten kunde öka risken för autism, adhd och intellektuell funktionsnedsättning.

Nu kommer en studie som eventuellt kan tillföra något till kunskapsläget. Forskare från Karolinska Institutet har tillsammans med kollegor från Drexel University i Philadelphia, USA genomfört den hittills största epidemiologiska analysen av kvinnors användning av paracetamol under graviditeten och risken att föda barn med autism, adhd eller intellektuell funktionsnedsättning.

Inga skillnader mellan syskon

Forskarna har använt sig av registerdata för 2,4 miljoner barn födda i Sverige. De har sedan med hjälp av förskrivningsregistret kunnat plocka ut de barn vars mammor behandlades med paracetamol under graviditeten. 

Totalt handlade det om närmare 186 000 barn mellan åren 1995 och 2019. Dessa barn jämfördes sedan med sina egna syskon i de fall då mamman inte behandlats med paracetamol när hon var gravid med dem.

Under studiens upp till 26 års uppföljning kunde forskarna se en svag ökning av förekomsten av autism, adhd och intellektuell funktionsnedsättning i hela den ingående populationen. 

Men när syskon som exponerats respektive inte exponerats för paracetamol under tiden i livmodern jämfördes kunde forskarna inte hitta några skillnader.

Renee Gardner
Renee Gardner. Foto: N/A.

– Vi kunde inte se någon ökad risk för adhd, autism eller intellektuell funktionsnedsättning hos barnen som kunde hänföras till användning av paracetamol under graviditeten, säger Renee Gardner, docent i epidemiologi och forskare vid institutionen för global folkhälsa vid Karolinska Institutet, samt medförfattare till studien.

Lyssna på läkaren

Metoden att använda sig av icke-exponerade syskon hjälper forskarna att kontrollera för många faktorer som annars riskerar att förvränga resultaten.

– Användare av paracetamol skiljer sig ifrån de som inte använder läkemedlet på ett antal sätt. De skillnaderna är svåra att fånga med vanlig statistiska metoder. Genom att jämföra syskon kan vi kontrollera för viktiga faktorer i familjen, säger Brian Lee, docent vid Drexel University och medarbetare vid A.J. Drexel Autism Institute i Philadelphia samt medförfattare till studien.

– Vi hoppas att våra resultat kan lugna blivande föräldrar som står inför valet att använda paracetamol eller inte. Man bör dock alltid lyssna på den behandlade läkarens bedömning om medicineringen är säker eller inte i det enskilda fallet, säger Renee Gardner.

Eftersom användningen av paracetamol hämtades från förskrivningsregistret samt från rapportering av gravida till barnmorskor är inte övrig receptfri användning av paracetamol inkluderad i analysen. 

Inte heller har forskarna undersökt andra bieffekter på barnen av mammans användning av paracetamol under graviditeten än autism, adhd och intellektuell funktionsnedsättning.

Forskningen finansierades av amerikanska National Institute of Health, NIH

Publikation

Acetaminophen Use During Pregnancy and Children’s Risk of Autism, ADHD, and Intellectual Disability”, Viktor H. Ahlqvist, Hugo Sjöqvist, Christina Dalman, Håkan Karlsson, Olof Stephansson, Stefan Johansson, Cecilia Magnusson, Renee M. Gardner, Brian K. Lee, JAMA, online 9 april 2024, doi: 10.1001/jama.2024.3172. 

Fass rekommendationer under graviditet

Paracetamol är ett smärtlindrande och febernedsättande läkemedel som säljs under flera olika försäljningsnamn som Alvedon och Panodil. Läkemedlet finns i både receptfria och receptbelagda förpackningar.

Under 2021 publicerades en artikel i Nature Reviews Endocrinology i vilken forskare varnade för ett samband mellan intag av paracetamol under graviditeten och en ökad risk för autism, adhd och intellektuell funktionsnedsättning. 

De hade dock inte gjort någon egen forskning utan gjorde ett konsensus-uttalande med utgångspunkt ifrån tillgängliga epidemiologiska studier och djurstudier. De lyfte även fram den ökande förekomsten av missbildningar av det manliga könsorganet i artikeln.

I Fass-texten konstateras att varken missbildningar, fostertoxicitet eller neonatal toxicitet har setts i data från gravida kvinnor och att epidemiologiska studier på området inte kunnat visa konklusiva resultat. 

Rekommendationen är att paracetamol kan användas under graviditet, men bör användas med lägsta effektiva dos under kortast möjliga tid och med lägsta möjliga frekvens.

Källa: Fass, Nature.