Publicerad: 2024-05-21 19:30 | Uppdaterad: 2024-05-22 08:17

Inflammatorisk tarmsjukdom kan öka risken för hjärtsvikt

Händer på en mage
Foto: Getty Images

Inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) är förknippad med en något ökad risk för hjärtsvikt upp till 20 år efter diagnos. Det visar en omfattande registerstudie från Karolinska Institutet som publicerats i European Heart Journal.

Forskarna studerade risken för hjärtsvikt hos drygt 80 000 personer med inflammatorisk tarmsjukdom, det vill säga Crohns sjukdom, ulcerös kolit eller oklassificerad IBD, jämfört med 400 000 personer från befolkningen inom ramen för den så kallade ESPRESSO-studien.

Resultaten visar att personer med IBD har en 19 procent förhöjd risk att utveckla hjärtsvikt upp till 20 år efter diagnos. Det motsvarar ett extra fall av hjärtsvikt per 130 IBD-patienter under de 20 åren, och riskökningen sågs oavsett typ av IBD. Störst risk för hjärtsvikt sågs hos äldre patienter, personer med lägre utbildning och personer med befintlig hjärt-kärlsjukdom vid IBD-diagnos.

Bidra till nya riktlinjer

Jiangwei Sun
Jiangwei Sun. Foto: Lin Li

– Det är viktigt att både vårdgivare och patienter är medvetna om den ökade risken och att hjärt-kärlhälsan följs upp på ett bra sätt. Vi hoppas att resultaten ska leda till mer skräddarsydda behandlingar och bidra till nya riktlinjer för hantering av hjärt-kärlsjukdom hos patienter med IBD, säger studiens försteförfattare Jiangwei Sun, forskare vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska Institutet.

Forskarna analyserade även risken för hjärtsvikt hos IBD-patienterna jämfört med patienternas syskon utan IBD. I dessa syskonanalyser var riskökningen något lägre, 10 procent, vilket tyder på att genetik och tidiga miljöfaktorer som delas inom familjer spelar en roll. 

Jonas F. Ludvigsson, professor vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska Institutet
Jonas F. Ludvigsson. Foto: Pavel Koubek (Icon Photography)

– Vi vet inte om det handlar om ett orsakssamband men vi kommer att fortsätta studera genetiska faktorer samt hur sjukdomsaktivitet och olika IBD-läkemedel påverkar risken för hjärtsvikt, säger studiens sisteförfattare Jonas F. Ludvigsson, professor vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska Institutet.

Studien genomfördes i samarbete med forskare vid Örebro universitet, Göteborgs universitet och Uppsala universitet. Se den vetenskapliga artikeln för information om finansiering och potentiella intressekonflikter.

Publikation

“Risk of heart failure in inflammatory bowel disease: a Swedish population-based study”, Jiangwei Sun, Jialu Yao, Ola Olén, Jonas Halfvarson, David Bergman, Fahim Ebrahimi, Annika Rosengren, Johan Sundström, Jonas F. Ludvigsson, European Heart Journal, online 21 maj 2024, doi: 10.1093/eurheartj/ehae338.