Publicerad: 2021-02-02 09:00 | Uppdaterad: 2021-02-02 09:08

Hopp om nytt sätt att behandla hastigt åldrande hos barn

Bild på barn med progeria och cellkärnan hos en sjuk respektive frisk individ
Hos patienter med progeria har cellkärnan en dramatiskt avvikande form (längst ner till höger) jämfört med cellkärnan från friska individer (längst upp till höger). Bild från Scaffidi P et al, PLoS Biology 2005, doi:10.1371/journal.pbio.0030395. Licens: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Forskare vid Karolinska Institutet och Göteborgs universitet har undersökt en ny potentiell måltavla för behandling av den sällsynta genetiska sjukdomen progeria (Hutchinson-Gilfords syndrom) som orsakar accelererat åldrande hos barn. Studien, som har genomförts på möss, publiceras i den vetenskapliga tidskriften eLife och ger hopp om effektivare behandlingar för detta dödliga tillstånd.

Progeria av typen Hutchinson-Gilfords syndrom, HGPS, är en genetisk defekt som resulterar i snabbt och för tidigt åldrande hos barn. Sjukdomen orsakas av progerin, ett muterat protein som ackumuleras mellan membranen som omger cellkärnan, vilket leder till skador som gör att cellerna saktar ner sin tillväxt och dör för tidigt.

Den nya studien på möss visar att blockering av ett protein kallat ICMT, som är inblandat i modifiering av progerins struktur, kan förbättra tillståndet hos drabbade celler utan att minska celldelning och tillväxt.

Effekt i möss och celler

Forskarna inaktiverade genen som kodar för ICMT hos möss med progeria och observerade sedan hur det påverkade deras hälsa. De fann att mössen som saknade ICMT överlevde signifikant längre och hade högre kroppsvikt jämfört med möss med progeria och intakt ICMT. De hade också större skelettmuskelfibrer, och muskelcellerna runt deras aorta liknade de hos friska möss. Detta är särskilt viktigt eftersom hjärt-kärlsjukdom är den främsta dödsorsaken hos barn med progeria.

Forskarna behandlade också mänskliga HGPS-celler och HGPS-lika celler från möss med en syntetisk kemikalie kallad C75 som hämmar ICMT-proteinet. Denna behandling försenade cellernas försämring och stimulerade celldelning och tillväxt. När C75 applicerades på friska mänskliga celler och musceller som saknade ICMT-proteinet hade den inga signifikanta oavsiktliga effekter, vilket tyder på att den har god specificitet för progeria.

Framsteg mot ny behandling

Photo of the two researchers Clotilde Wiel and Martin Bergö.
Martin Bergö. Foto: Ulf Sirborn

– Vår studie innebär viktiga framsteg i valideringen av ICMT som ett potentiellt fördelaktigt läkemedelsmål jämfört med befintliga behandlingar för barn med detta dödliga tillstånd. Ytterligare studier behövs nu för att hitta substanser som kan riktas mot ICMT i levande organismer, inte bara i celler, säger Martin Bergö, professor vid institutionen för biovetenskaper och näringslära, Karolinska Institutet, som lett studien.

Forskningen finansierades av Progeria Research Foundation, Centrum för innovativ medicin (CIMED) och Vetenskapsrådet. Författarna uppger att det inte finns några potentiella intressekonflikter.

Denna nyhetsartikel är baserad på ett pressmeddelande från eLife.

Publikation

“A small-molecule ICMT inhibitor delays senescence of Hutchinson-Gilford progeria syndrome cells”. Xue Chen, Haidong Yao, Muhammad Kashif, Gwladys Revêchon, Maria Eriksson, Jianjiang Hu, Ting Wang, Yiran Liu, Elin Tüksammel, Staffan Strömblad, Ian M. Ahearn, Mark R. Philips, Clotilde Wiel, Mohamed X. Ibrahim, Martin O. Bergo. eLife, 2 februari 2021, doi: 10.7554/eLife.63284.