Publicerad: 2022-05-31 08:55 | Uppdaterad: 2022-08-09 13:40

Genvariant påverkar blodproppsrisk vid svår covid-19

Illustration av en blodpropp i ett blodkärl.
Covid-19-patienter har en kraftigt ökad risk för blodproppar. Foto: Getty Images

Forskare vid Uppsala universitet och Karolinska Institutet har kommit närmare en förklaring till varför covid-19-patienter har en kraftigt ökad risk för blodproppar. En ny studie som publicerats i Nature Immunology visar att en genvariant i det medfödda immunförsvaret påverkar risken för blodproppar i lungorna hos svårt sjuka covid-19-patienter.

Porträtt på Oskar i utomhusmiljö.
Oskar Eriksson, läkare och forskare vid Uppsala universitet. Foto: Johanna Dahlqvist

Redan tidigt under pandemin stod det klart att patienter med covid-19 hade en kraftigt ökad risk att drabbas av blodproppar, trots behandling med blodförtunnande läkemedel. Varför covid-19 leder till en så pass kraftig aktivering av blodets koagulationssystem hos vissa patienter vet man ännu inte. Nu har forskare funnit att en genvariant som reglerar nivåerna av proteinet mannosbindande lektin i blodet har en skyddande effekt mot blodproppar i lungorna.

Mannosbindande lektin är en del av det medfödda immunförsvaret och har som uppgift att upptäcka och eliminera bakterier eller virusinfekterade celler. Nyligen publicerades en annan studie i samma tidskrift som visar att mannosbindande lektin känner igen sars-cov-2-viruset och kan oskadliggöra virusinfekterade celler.

Immunförsvaret påverkar blodproppsbildning

– Nu kan vi visa hur mannosbindande lektin påverkar sjukdomsbilden i covid-19. Det är slående att det är just risken för blodproppar som påverkas, och vi kunde inte se att mannosbindande lektin påverkar risken att insjukna i covid-19. Vi kan visa att immunförsvaret är viktigt för blodproppsbildning hos covid-19-patienter, något som man länge har misstänkt och som kan förklara varför det har behövts så pass höga doser av blodförtunnande läkemedel, säger Oskar Eriksson, läkare och forskare vid Uppsala universitet och en av artikelns huvudförfattare.

Hugo Zeberg
Hugo Zeberg, forskare vid institutionen för neurovetenskap. Foto: Andreas Andersson

– De stora studier som har presenterats det senaste året har identifierat flera genetiska varianter som påverkar risken att bli svårt sjuk i covid-19. Vårt arbete visar att det även finns en genetisk bakgrund till vilka komplikationer som covid-19-sjuka drabbas av, säger Hugo Zeberg, läkare och forskare vid institutionen för neurovetenskap på Karolinska Institutet och delansvarig för studien.

Forskningen finansierades av Vetenskapsrådet, Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Hjärt-Lungfonden, Svenska Läkaresällskapet, Jeanssons stiftelse och Göran Gustafssons stiftelse.

Denna nyhetsartikel är baserad på ett pressmeddelande från Uppsala universitet.

Publikation

“Genetic Determinants of Mannose-binding Lectin Activity Predispose to Thromboembolic Complications in Critical COVID-19”. Michael Hultström, Robert Frithiof , Jonathan Grip, Linnea Lindelöf , Olav Rooijackers, Sara Pigazzini, Mari Niemi, Mattia Cordioli, Lindo Nkambule, Tomislav Maricic, Kristina Nilsson Ekdahl, Bo Nilsson, Miklós Lipcsey, Hugo Zeberg , Oskar Eriksson. Nature Immunology, online 27 maj 2022, doi: 10.1038/s41590-022-01227-w.