Publicerad: 2020-09-30 11:00 | Uppdaterad: 2023-04-14 18:37

Genvariant från neandertalare medför ökad risk för svår covid-19

Neandertalare. Foto: Getty Images
Foto: Getty Images

Ny forskning som publiceras i Nature visar att en viss bit DNA som medför upp till tre gånger ökad risk att drabbas av allvarlig covid-19 är nedärvd från neandertalare. Studien har genomförts av forskare vid Karolinska Institutet och Max Planck Institutet för Evolutionär Antropologi.

Sjukdomen covid-19 drabbar vissa människor betydligt allvarligare än andra. Några av anledningarna, såsom hög ålder, är kända, men även andra ännu okända faktorer spelar in. I somras kunde en stor internationell studie koppla ett genområde på kromosom 3 till ökad risk för sjukhusinläggning och andningssvikt efter infektion med SARS-CoV-2-viruset.

En del av det genetiska arvet

Porträttbild av Hugo Zeberg, forskare vid institutionen för neurovetenskap, Karolinska Institutet och Max Planck Institutet för Evolutionär Antropologi
Hugo Zeberg. Foto: Privat

Nu rapporterar Hugo Zeberg och Svante Pääbo vid Karolinska Institutet i Sverige och Max Planck Institutet för Evolutionär Antropologi i Tyskland att versionen av genklustret som medför ökad risk att insjukna i svår covid-19 är väldigt lik motsvarande DNA-sekvenser i en ungefär 50 000 år gammal neandertalare från Kroatien, och är en del av det genetiska arv från neandertalare som nutida människor bär på.

– Det visar sig att denna genvariant har kommit över från neandertalarna till moderna människor när de blandade sig med varandra för kanske 60 000 år sedan. Idag har de människor som bär denna genvariant upp till tre gånger högre risk att hamna i respirator om de smittas av det nya coronaviruset SARS-CoV-2, säger Hugo Zeberg, forskare vid institutionen för neurovetenskap, Karolinska Institutet och Max Planck Institutet för Evolutionär Antropologi.

Vanligast i södra Asien

Svante Pääbo, direktör vid Max Planck Institutet för Evolutionär Antropologi i Tyskland. Foto: Karsten Möbius
Svante Pääbo. Foto: Karsten Möbius

Studien visar också stora skillnader i hur vanlig den genetiska riskvarianten är i olika delar av världen. Den är särskilt vanlig hos personer i södra Asien, där halva befolkningen bär på riskvarianten från neandertalarna. I Europa bär en av sex personer på riskvarianten, medan den i stort sett saknas i Afrika och i östra Asien.

Studien säger ingenting om varför denna genvariant medför ökad risk.

– Det är slående att det genetiska arvet från neandertalare har så tragiska konsekvenser under den pågående pandemin. Varför det är på det viset måste nu utredas så snart som möjligt, säger Svante Pääbo, direktör vid Max Planck Institutet för Evolutionär Antropologi.

Forskningen finansierades av NOMIS och Nordforsk.

Publikation

“The major genetic risk factor for severe COVID-19 is inherited from Neanderthals”. Hugo Zeberg och Svante Pääbo. Nature, online 30 september 2020, doi: 10.1038/s41586-020-2818-3.