Publicerad: 2021-02-16 19:24 | Uppdaterad: 2022-05-12 14:19

Neandertalare har gett oss genvarianter som både skyddar och ökar risken vid covid-19

Illustration som visar en neandertal-skalle, en DNA-sträng och coronavirus
Illustration: Björn Öberg

Förra året visade forskare vid Karolinska Institutet och Max Planck Institutet för Evolutionär Antropologi i Tyskland att en viktig genetisk riskfaktor för svår covid-19 är nedärvd från neandertalare. Nu visar samma forskare i en studie som publiceras i PNAS att neandertalarna även bidrog med en skyddande variant. Hälften av alla människor utanför Afrika bär på denna genvariant som vid covid-19 minskar risken att bli inlagd på intensivvårdsavdelning med 20 procent.

Varför vissa blir svårt sjuka i covid-19 medan andra bara får lindriga eller inga symtom har sysselsatt forskare ända sedan pandemin startade för ett drygt år sedan. Utöver riskfaktorer som ålder och diabetes har man funnit genvarianter som gör oss mer eller mindre känsliga för att utveckla svår covid-19. En viktig genetisk riskfaktor sitter på kromosom 3 och ökar risken dramatiskt för andningssvikt och sjukhusinläggning vid covid-19. Hugo Zeberg och Svante Pääbo vid Karolinska Institutet och Max Planck Institutet för Evolutionär Antropologi upptäckte förra året att denna genvariant är nedärvd från neandertalare.

Protein som bryter ner virus

Hugo Zeberg. Foto: privat
Hugo Zeberg. Foto: privat

Nu rapporterar samma forskarduo att neandertalarna även bidrog med en skyddande variant. I en studie publicerad i PNAS visar de att en genvariant på kromosom 12, som är kopplad till 20 procents minskad risk att bli inlagd på intensivvårdsavdelning med covid-19, är nedärvd från neandertalare. Generna i regionen som kallas OAS reglerar aktiviteten av ett protein som bryter ner virus, och den variant som kommer från neandertalare verkar göra detta mer effektivt.

– Det här visar att vårt arv från neandertalare är ett tveeggat svärd. De har gett oss genvarianter som vi kan vara tacksamma för, men också andra varianter som vi kan förbanna dem för, säger Hugo Zeberg, forskare vid institutionen för neurovetenskap, Karolinska Institutet och Max Planck Institutet för Evolutionär Antropologi.

Har ökat i frekvens

Svante Pääbo, direktör vid Max Planck Institutet för Evolutionär Antropologi i Tyskland. Foto: Karsten Möbius
Svante Pääbo, direktör vid Max Planck Institutet för Evolutionär Antropologi i Tyskland. Foto: Karsten Möbius

Studien visar även att den skyddande genvarianten från neandertalarna har ökat i frekvens sedan den sista istiden så att den nu bärs av ungefär hälften av alla människor utanför Afrika.

– Det är slående att den här neandertalvarianten har blivit så vanlig. Det talar för att den varit gynnsam också i det förgångna. Det är också slående att vi hittat två neandertalvarianter med motsatta effekter vid covid-19. Kanske var deras immunsystem anpassat till andra patogener än vårt, säger Svante Pääbo, direktör vid Max Planck Institutet för Evolutionär Antropologi.

Forskningen finansierades av NOMIS Foundation och Max Planck Society. Författarna rapporterar inga intressekonflikter.

Publikation

“A genomic region associated with protection against severe COVID-19 is inherited from Neandertals”. Hugo Zeberg och Svante Pääbo. PNAS, online 16 februari 2021, doi: 10.1073/pnas.2026309118.