Publicerad: 2023-08-29 11:30 | Uppdaterad: 2024-06-12 10:03

Fokus på folkhälsan när socialministern besökte KI

Socialminister Jakob Forssmed tillsammans med KI:s rektor Annika Östman Wernerson utanför Aula Medica
Socialminister Jakob Forssmed tillsammans med KI:s rektor Annika Östman Wernerson den 28 augusti 2023. Foto: Andreas Andersson

Levnadsvanor, pandemi och tandvård var några av de frågor som diskuterades när socialminister Jakob Forssmed besökte Karolinska Institutet den 28 augusti, samma dag som höstterminen drog i gång.

– Socialminister Jakob Forssmed har ansvarsområden med stor betydelse för vår verksamhet på Karolinska Institutet. I dag fick vi intressanta forskardialoger om barn och ungdomar, kost och motion, odontologiutbildning och tandvård samt global hälsa med ledande forskare från KI, säger KI:s rektor Annika Östman Wernerson.

Hon välkomnade ministern tillsammans med prorektor Martin Bergö och universitetsdirektör Veronika Sundström.

Fyra forskardialoger hanns med under det en och en halv timme långa programmet och ministern fick flera konkreta förslag att fundera på.

Rekommendationer i urval

Från vänster, nedersta till översta raden: Socialminister Jakob Forssmed, rektor Annika Östman Wernerson, prorektor Martin Bergö, forskare Sissela Bergman Nutley, samordnare Cecilia Leideman Bäck, assisterande lektor Jessica Norrbom, professor Lisa Thorel
Från vänster, nedersta till översta raden: Socialminister Jakob Forssmed, rektor Annika Östman Wernerson, prorektor Martin Bergö, forskare Sissela Bergman Nutley, samordnare Cecilia Leideman Bäck, assisterande lektor Jessica Norrbom, professor Lisa Thorell, prefekt Bodil Lund, universitetsdirektör Veronika Sundström och professor Johan von Schreeb. Foto: Carolina Agrell

Forskare Sissela Bergman Nutley och professor Lisa Thorell argumenterade för reviderade läroplaner som tar hänsyn till barns kognitiva utveckling. De förespråkade även ökade resurser till skolhälsovården, barn- och ungdomspsykiatrin (BUP), barnavårdscentralen (BVC) och till forskning om ungas skärmanvändning och levnadsvanor.

Assisterande lektor Jessica Norrbom pratade om betydelsen av motion och goda kostvanor och varnade för att allt för många barn och unga i Sverige rör på sig för lite och äter för ohälsosamt. Hon rekommenderade bland annat framtagandet av en nationell strategi för fysisk aktivitet och matvanor, där exempelvis hälsofrämjande stadsplanering och insatser i skolan bör ingå.

Därefter blev det en djupdykning i tandvårdens utmaningar ledd av prefekt Bodil Lund vid institutionen för odontologi. Hon lyfte bland annat behovet av mer pengar till tandläkar- och tandhygienistutbildningar, som är underfinansierade och riskerar att tappa kompetent personal med konsekvenser för framtidens tandvårdsyrken.

Dagen avrundades med en dialog om global hälsa och KI:s roll under pandemin tillsammans med Johan von Schreeb, föreståndare för KI:s Centrum för hälsokriser och Kunskapscentrum för global katastrofmedicin. Han underströk behovet av att säkerställa att Sverige har beredskapsplaner på plats för att kunna agera snabbt och genomtänkt när nästa kris kommer.

– Det blev ett väldigt engagerat och energifyllt möte där vi hade samsyn i många frågor och en önskan från båda parter att fortsätta dialogen, säger Annika Östman Wernerson.

Socialministerns ansvarsområden

Jakob Forssmed ansvarar för flera områden som rör Karolinska Institutets forskning och forskare. I hans portfölj ryms bland annat folkhälsopolitiken, inklusive främjande av hälsa och förebyggande av ohälsa samt suicidprevention. Den inkluderar även tandvård, smittskydd, antimikrobiell resistens, hälsodata, e-hälsa, life science, global hälsa och politik avseende alkohol, narkotika, doping, tobak samt spel om pengar.