Publicerad: 2023-10-26 20:21 | Uppdaterad: 2023-10-27 08:53

Eduardo Villablanca får ERC Synergy Grant för forskning som kan förklara svåra tarmsjukdomar

3d-illustration av tarmmikrobiom och bakterier.
3d-illustration av tarmmikrobiom och bakterier. Illustration: Getty Images.

Projektet CartoHostBug (Funtional cartography of intestinal host-microbiome interactions) har tilldelats ett ERC Synergy Grant på 10 miljoner euro som delas mellan fyra forskare, bland dem Eduardo Villablanca, senior forskare vid Karolinska Institutet. Syftet med projektet är att kartlägga hur störningar i tarmens mikrobiom kan leda till inflammatorisk tarmsjukdom och kolorektal cancer.

Berätta om forskningsprojektet. 

Eduardo Villablanca
Eduardo Villablanca. Foto: Privat.

– Vi undersöker hur interaktioner mellan mikrobiomet (mikroorganismer i kroppen) och värden (människan) påverkar hälsa och sjukdomar. De flesta av dessa interaktioner sker i tarmen, där ett mångsidigt mikrobiom finns och störningar i dessa interaktioner kan leda till tarmrelaterade sjukdomar som inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) och kolorektal cancer (CRC), säger Eduardo Villablanca, senior forskare vid institutionen för medicin vid Karolinska Institutet i Solna. 

– Många studier har associerat mikrobiomet med tarmcentriska och extraintestinala sjukdomar, men ett flertal av dessa studier är kontroversiella eftersom de använder avföringsprover, som inte representerar vad som händer i vävnaden. 

– Vi vill fylla denna kunskapslucka genom att utforska interaktionen mellan värd och mikrober på molekylär nivå och med hög upplösning i rätt vävnad. Vårt team, som förutom mig består av Stefania Giacomello vid KTH (Kungliga Tekniska Högskolan), Sverige, Julio Saez-Rodriguez vid Universitetssjukhuset i Heidelberg, Tyskland, och Georg Zeller vid European Molecular Biology Laboratory, Tyskland, kommer att utveckla teknik för att skapa en detaljerad, högupplöst karta över värd-mikrobiominteraktioner i tarmvävnader under hälsa och sjukdom.

Beskriv ansökningsprocessen.  

– För över två år sedan lanserade vi projektidén och bildade ett team med experter på mikrobiom och dataanalys. Vi brainstormade kring projektets mål. Ett år före inlämningen involverade vi våra labbmedlemmar som genererade preliminära data. Vi hade ett nära samarbete med Karolinska Institutets Grants Office och lämnade in ett förslag som vi var nöjda med. Vi genomgick också flera fingerade intervjuer och träffades i Stockholm för att förbereda frågor och svar.

– Vi har många att tacka för deras hjälp i den här processen, särskilt våra labbmedlemmar som arbetade med att generera de preliminära uppgifterna.

Vad betyder anslaget för er? 

– Anslaget ger oss möjlighet att arbeta med projektet under bästa tänkbara förhållanden, något vi inte skulle kunna göra utan den här finansieringen. Vi kan lägga tid och resurser på en komplex fråga och för första gången i detalj se hur mikrober och mänskliga celler arbetar tillsammans i tarmen. 

– Att tilldelas anslaget betyder också att många experter inom vårt område tror på vårt projekt. Detta är viktigt eftersom forskningen omfattar olika expertområden, och det visar att vår fråga är relevant och har stor betydelse.

Vad förväntar ni er att ha uppnått efter projektets sex år? 

– Vi planerar att skapa den första detaljerade funktionella kartan över hur mikrober och våra kroppar samverkar i tarmen. Vi kommer också att undersöka orsakssamband och göra förutsägelser med hjälp av beräkningsmodeller. 

– Vi hoppas kunna tänja på gränserna inom mikrobiologi och immunologi i slemhinnan och förändra hur vi studerar interaktioner mellan värd och mikrober. Slutligen vill vi använda kunskapen för att utveckla nya och förbättrade sätt att behandla tarmsjukdomar mer effektivt.

ERC Synergy Grant 

ERC Synergy-anslaget är ett bidragsprogram som stöder små forskargrupper som har för avsikt att ta itu med stora forskningsproblem. I år får trettiosju forskargrupper totalt 359 miljoner euro för att ta itu med några av världens mest formidabla forskningsproblem som spänner över en rad vetenskapliga discipliner.

ERC Synergy-anslaget hjälper grupper av forskare att slå samman olika färdigheter, kunskaper och resurser för att uppnå framsteg genom korsbefruktning av vetenskapliga discipliner, nya produktiva forskningspunkter eller nya metoder och tekniker. ERC Synergy Grant är en del av EU:s forsknings- och innovationsprogram Horisont Europa.