Publicerad: 2021-01-22 15:27 | Uppdaterad: 2021-01-27 15:29

Dubbla professorsföreläsningar via Zoom

Gruppbild med professor Dorota Religa, professor Lars-Olof Wahlund, prefekt/professor Maria Ankarcrona, professor Eric Westman och dekan/professor Maria Eriksdotter.
Från vänster professor Dorota Religa, professor Lars-Olof Wahlund, prefekt/professor Maria Ankarcrona, professor Eric Westman och dekan/professor Maria Eriksdotter. Foto: Marie Franzén

De nyblivna professorerna Eric Westman och Dorota Religa, båda från sektionen för klinisk geriatrik, NVS där de dessutom är sektionschef respektive biträdande sektionschef, höll onsdagen den 20 januari varsin professorsföreläsning.

Eric Westman uppvaktas av Maria Eriksdotter och Lars-Olof Wahlund
Eric Westman uppvaktas av Maria Eriksdotter och Lars-Olof Wahlund Foto: Marie Franzén

Hela 166 personer slöt upp via Zoom för att få höra om deras spännande forskning och arbete.

Några personer fanns fysiskt på plats för att först introducera och sedan gratulera dem: Prefekt Maria Ankarcrona, dekan Mia Eriksdotter och professor Lars-Olof Wahlund. Även några som såg till att allt rullade på praktiskt och tekniskt var där: Anette Eidehall, Marie Franzén, Alfred Nyeko och Martin Lindström.

Eric inledde med att berätta om sin bakgrund, resan från KTH-student till professor vid KI. Därefter visade han resultat från de många olika studier han gjort under åren med fokus på hjärnavbildning med mål att kunna förbättra diagnostiken vid demens. Han berättade om de viktiga samarbeten som bedrivs över så gott som hela världen och att han idag forskar allra mest inom området heterogeniteten inom Alzheimers sjukdom (AD). Avslutningsvis riktade han ett stort tack till folk runt om honom, såväl på arbetet som privat.

Dorota Religa uppvaktas av Maria Ankarcrona.
Dorota Religa uppvaktas av Maria Ankarcrona. Foto: Marie Franzén

Dorota, som tillägnade föreläsningen sin 89-åriga mormor, hämtade inspiration från sin undervisning. Hon berättade bara lite flyktigt om att hon 2000 flyttade från Polen till Sverige för att påbörja sin doktorandutbildning och att hon blivit kvar vid KI sedan dess.
Dorota beskrev vad demenssjukdom är och innebär för många äldre i kombination med det allmänna åldrandets skörhet. Dorota, som är engagerad på många olika håll, avslutade med att berätta lite från sitt arbete på Trafikmedicinskt center, vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge.

Text: Annika Clemes.