Publicerad: 2023-11-23 09:56 | Uppdaterad: 2023-11-23 09:58

Drönare möjliggjorde användning av hjärtstartare före ambulansens ankomst

Drönare med hjärtstartare
Drönare med hjärtstartare. Foto: Everdrone.

Forskare vid Karolinska Institutet har utvärderat möjligheten att larma ut drönare utrustade med hjärtstartare till patienter med misstänkt hjärtstopp. I över hälften av fallen var drönarna före ambulansen med ett försprång på i snitt tre minuter. I de fall som patienten hade hjärtstopp användes den drönarlevererade hjärtstartaren i ett flertal av fallen. Resultatet har publicerats i tidskriften The Lancet Digital Health.

Porträttbild av forskaren Andreas Claesson
Andreas Claesson. Foto: European Society of Cardiology.

 – Användandet av en hjärtstartare är den enskilt viktigaste faktorn för att rädda liv. Vi har larmat ut drönare utrustade med hjärtstartare sedan sommaren 2020 och visar i denna uppföljande studie att drönare kan komma fram till platsen före ambulans med flera minuters försprång. Detta försprång har lett till att hjärtstartaren kunnat användas av personer på plats i ett flertal fall, säger Andreas Claesson, docent vid Centrum för hjärtstoppsforskninginstitutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset, Karolinska Institutet och huvudansvarig för studien.  

Varje år drabbas cirka 6 000 personer i Sverige av ett plötsligt hjärtstopp, men endast en tiondel av de drabbade överlever. 

Trots att en tidig strömstöt med en hjärtstartare kan öka chansen att överleva dramatiskt och det finns tiotusentals hjärtstartare i samhället så finns de inte tillgängliga i människors hem där de flesta hjärtstopp inträffar.  

För att förkorta tiden till defibrillering med en hjärtstartare har Karolinska Institutet tillsammans med Västra Götalandsregionen, SOS Alarm och drönaroperatören Everdrone sedan 2020 testat möjligheten att samtidigt som en ambulans larmas ut även skicka ut en drönare med hjärtstartare. 

Projektet täckte ett område med cirka 200 000 människor i Västsverige. En första studie, som genomfördes sommaren 2020 i Göteborg och Kungälv visade att idén var genomförbar och säker.   

Sofia Schierbeck
Sofia Schierbeck Foto: privat bild

– Denna mer omfattande studie visar nu i ett större material att metodiken fungerar under hela året, sommar som vinter, i dagsljus och i mörker. Drönare kan larmas ut, anlända, leverera hjärtstartare och dessutom hinner människor på plats använda hjärtstartaren innan ambulansen kommit fram, säger Sofia Schierbeck, doktorand vid samma institution och studiens försteförfattare.  

Larmcentralen gav instruktioner

I studien levererade drönare en hjärtstartare i 55 fall av misstänkt hjärtstopp. Leveransen skedde i 37 av dessa fall före ambulans, vilket motsvarar 67 procent, med ett försprång på i median 3 minuter och 14 sekunder. 

I de 18 fall som var verkliga hjärtstopp lyckades inringaren använda hjärtstartaren i sex fall, motsvarande 33 procent. En strömstöt rekommenderades av apparaten i två fall och i ett fall överlevde patienten.  

– Vår studie visar nu en gång för alla att det är möjligt att leverera hjärtstartare med drönare och att detta kan göras med flera minuters försprång före ambulansens ankomst i samband med akuta hjärtstopp. Denna tidsbesparing medförde att sjukvårdens larmcentral kunde instruera den som larmat 112 att hämta och använda hjärtstartaren i ett flertal fall innan ambulansen kommit fram, säger Andreas Claesson. 

Forskningen har huvudsakligen finansierats av Hjärt-Lungfonden. 

Publikation

"Drone delivery of automated external defibrillators compared with ambulance arrival in real-life suspected out-of-hospital cardiac arrests: a prospective observational study in Sweden", Sofia Schierbeck, A Nord, L Svensson, M Ringh, P Nordberg, J Hollenberg, P Lundgren, F Folke, M Jonsson, S Forsberg, A Claesson, The Lancet digital health, online 23 november 2023, doi: 10.1016/S2589-7500(23)00161-9