Publicerad: 2013-08-21 00:00 | Uppdaterad: 2014-02-14 16:51

Din mammas gener kan påskynda ditt eget åldrande

När vi åldras förändras och skadas våra celler. Och nu visar forskare vid Karolinska Institutet och Max Planck Institutet för åldrandets biologi att det är inte bara skador som ansamlas under en individs liv som har betydelse för åldrandet utan även det genetiska material du får från din mamma. Resultaten publiceras nu i den vetenskapliga tidskriften Nature.

Åldrande har många olika orsaker eftersom det beror på en ansamling av olika typer av skador i cellerna som gör att våra organ fungerar sämre. En särskilt viktig roll för åldrandet verkar de skador som ansamlas i cellernas kraftverk, mitokondrierna, ha.

– Mitokondrierna innehåller egen arvsmassa och som förändras mer än det DNA som finns i cellkärnan och det har stor betydelse för åldrandeprocessen. Många mutationer i mitokondrierna gör att cellernas energiproduktion blir allt sämre, säger Nils-Göran Larsson, professor på institutionen för laboratoriemedicin, Karolinska Institutet och forskningsledare vid Max Planck Institutet för åldrandets biologi, och som ligger bakom den aktuella studien om vårt åldrande tillsammans med professor Lars Olson vid institutionen för neurovetenskap, Karolinska Institutet.

Men nu visar forskarna att det inte bara de egna skadorna på mitokondrie-DNA som ansamlas under en individs liv som har betydelse för vårt åldrande, utan även det DNA vi ärver från vår mamma.

– Förvånande nog visar vi här att även vår mors mitokondrie-DNA verkar påverka vårt eget åldrande. Om vi ärver mitokondrie-DNA med mutationer från vår mamma så går åldrandet snabbare, säger Nils-Göran Larsson.

Både normalt och skadat DNA ärvs från generation till generation. Men om det går att påverka graden av skador på arvsmassan som finns i mitokondrierna genom exempelvis livsstil vet forskarna inte idag, bara att låga nivåer av skadat DNA överförs från mamman och bidrar till åldrandeprocessen.

– Studien visar också att låga nivåer av muterat DNA i mitokondrierna kan ha utvecklingsbiologiska effekter och bidra till missbildningar i hjärnan, säger Lars Olson, professor vid institutionen för neurovetenskap.

Data som nu publiceras är från försök på möss. Forskarna kommer nu att göra fortsatta försök på möss, och även bananfluga, för att se om de genom att försöka minska antalet mutationer kan få möss att leva längre.

Publikation

Germline mitochondrial DNA mutations aggravate ageing and can impair brain development.
Ross J, Stewart J, Hagström E, Brené S, Mourier A, Coppotelli G, et al
Nature 2013 Sep;501(7467):412-5