Publicerad: 2019-04-23 11:45 | Uppdaterad: 2022-02-28 16:49

Detaljerad karta över lungans immunsvar mot TBC

Immunsvar på TBC-infektion, credit Carow et al.

Bilden ovan visar en tuberkulosinfektion (TBC) i en muslunga, där immunceller bildar ett granulom runt bakterierna. De olika symbolerna representerar arbetskopior av aktiva gener, så kallade budbärar-RNA, som är olika i granulomcentret jämfört med de omgivande cellerna.

KI-forskarna Berit Carow och Martin Rottenberg och deras kollegor vid SciLifeLab och Boston University School of Medicine skapade den aktuella bilden med hjälp av en teknik som heter in situ-sekvensering för att samtidigt identifiera 34 immunmarkörer och deras placering i lungan. Genom att ta fram denna detaljerade karta över immunsvar i lungan vill de öka kunskapen om vad som faktiskt händer på det infekterade området.

Forskarna definierade centrala mönster för olika granulomtyper och vilka immunparametrar som ligger nära bakterier. Resultaten kan bidra till ökad förståelse av en förödande sjukdom och snabba på utvecklingen av nya vaccinkandidater mot tuberkulos.

Studien har publicerats i tidskriften Nature Communication och finansierats av bland annat Hjärt-Lungfonden, Vetenskapsrådet och STINT.

Publikation

Spatial and temporal localization of immune transcripts defines hallmarks and diversity in the tuberculosis granuloma
Berit Carow, Thomas Hauling, Xiaoyan Qian, Igor Kramnik, Mats Nilsson and Martin E Rottenberg
Nature Communications, online 23 April 2019, doi: 10.1038/s41467-019-09816-4.