Publicerad: 2019-11-13 10:54 | Uppdaterad: 2019-11-14 16:14

Cancerfonden ger 267 miljoner till cancerforskning vid Karolinska Institutet

Cancerfonden har idag beslutat att dela ut 267 miljoner kronor till de mest framstående cancerforskarna vid Karolinska Institutet. En av de som får ta del av pengarna är professor Kamila Czene som arbetar med att kartlägga vilka faktorer som påverkar risken för bröstcancer.

– Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor och ju mer vi lär oss om det, desto större chans har vi att upptäcka bröstcancer i ett tidigt skede för att ha bättre möjligheter att behandla sjukdomen, målet är att utveckla metoder för att kunna identifiera kvinnor med ökad risk för bröstcancer, säger Kamila Czene, vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik.  

Genom att analysera material från blodprover, vävnadsprover från tumörer och data från mammografiundersökningar och koppla dessa till prognos kan forskarna hitta markörer som innebär ökad risk för livshotande bröstcancer. Forskarna räknar bland annat med att de under de närmaste åren ska ha identifierat flera gener som är kopplade till bröstcancer, utöver de som redan är kända idag. Kamila Czene och hennes forskargrupp får dels 6,75 miljoner i projektanslag samt ytterligare 9 miljoner i utökat stöd för att öka våra kunskaper om de biologiska mekanismerna bakom aggressiv bröstcancer, vilket i sin tur kommer att ha stor betydelse för överlevnaden.

– Varje timme diagnosticeras en kvinna i Sverige med bröstcancer och var sjätte timme dör en kvinna i sjukdomen. Men risken att drabbas skiljer sig mycket individer emellan och det är fortfarandet till stora delar okänt vad som ökar risken, därför behöver vi den här forskningen, säger Klas Kärre, ordförande i Cancerfondens forskningsnämnd, som även är professor vid institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi på KI.

Cancerfonden har den 12 november 2019 beslutat att dela ut 267 miljoner kronor till de mest framstående cancerforskarna vid Karolinska Institutet, fördelat på 91 anslag inom kategorierna: forskarmånader, projekt, planeringsgrupp och utökat stöd. Totalt i år har Cancerfonden fattat beslut om en rekordutdelning på 770 miljoner kronor.