Publicerad: 2017-01-24 07:25 | Uppdaterad: 2017-01-31 10:42

Anpassade näringsrekommendationer för äldre kan minska sjukdomar

Ett hälsosamt åldrande kan minska den ekonomiska bördan när vår befolkning blir allt äldre. Genom att utveckla särskilt anpassade näringsrekommendationer för äldre, som implementeras i sjukvården, tror forskare att fler äldre minskar risken att råka ut för vissa åldersrelaterade sjukdomar.

Den slutsatsen drar forskare från Karolinska Institutet i samarbete med amerikanska och kanadensiska forskare i en vetenskaplig artikel i tidskriften Advances in Nutrition.

Jordens befolkning blir allt äldre. År 2050 beräknas var femte person i världen vara över 60 år och antalet 80-åringar eller äldre väntas trefaldigas. Detta får stora ekonomiska konsekvenser, framför allt för utvecklingsländer som tros få svårt att hantera alla de krav som en åldrande befolkning innebär, samtidigt som de enligt beräkningarna kommer att ha många äldre invånare.

Hur stor ekonomisk bördan blir beror till stor del på hur hälsosamt våra äldre lever. Samtidigt som en allt större andel äldre kommer lida av övervikt utgörs en annan grupp av så kallat ”näringsmässigt sköra”, dessa personer kan ha svårt att få i sig den näring som de behöver. De riskerar att tappa i vikt och muskelmassa, ett vanligt tillstånd bland äldre som kallas sarkopeni, vilket medför en ökad risk att ramla och skada sig och få infektioner. De riskerar också att utveckla kognitiv svikt.

Tydligare näringsrekommendation för äldre

Yvonne Freund Levi, foto Karl GaborEtt hälsosamt åldrande kan påverkas genom förebyggande livsstilsförändringar, där kostförändringar är viktiga. En mer tydlig näringsrekommendation för äldre saknas idag och behöver särskilt utformas till den äldre patienten som ofta lider av kroniska sjukdomar, kognitiv svikt eller demenssjukdom samt ofta behandlas med ett flertal läkemedel som i sin tur påverkar aptit och smak. Forskarna föreslår en sådan modell.

– En näringsriktig näringsmodell som tar särskild hänsyn till effekter av åldrande när det gäller muskelmassa, vikt, förlust av absorption av näringsämnen är viktigt för att påverka det övergripande välmåendet hos den åldrande befolkningen. Många näringsrekommendationer baserar sig på vad en normal vuxen icke åldrad person behöver och tar inte hänsyn till specifika åldersförändringar, effekter på minskad muskelmassa, viktförlust och näringsupptag. Särskilda biomarkörer för att följa detta behöver påvisas och därför rekommenderas fler kliniska prövningar som tar hänsyn till komplexiteten i åldrandet. Det är även viktigt att utbilda hemtjänst, sjukvårdspersonal och anhöriga kring de särskilda näringsbehov som äldre har, säger docent Yvonne Freund-Levi vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle.

Text: Maja Lundbäck

Publikation

”Nutritional Considerations for Healthy Aging and Reduction in Age-Related Chronic Disease”, Julie Shlisky, David E Bloom, Amy R Beaudreault, Katherine L Tucker, Heather H Keller, Yvonne Freund-Levi, Roger A Fielding,Feon W Cheng, Gordon L Jensen, Dayong Wu och Simin N Meydani.
Advances in Nutrition, publicerad online 17 januari 2017, doi: 10.3945/an.116.013474