Publicerad: 2023-04-19 14:39 | Uppdaterad: 2023-05-10 14:35

Annika Östman Wernerson: Vi vill prata med dig

Porträtt av Rektor Annika Östman Wernerson
Rektor Annika Östman Wernerson Foto: Martin Stenmark

Tillsammans, och med våra samarbetsparter i omvärlden får vi syn på de frågor som gör att KI som universitet bäst kan verka för att allt det vi gör kommer till nytta i samhället. För att bidra behöver vi varandra, nu välkomnar vi i universitetsledningen dig som är medarbetare på KI till dialogmöten.

En av de viktigaste erfarenheterna jag fått som forskare, lärare och ledare på KI är hur viktigt det är att titta på olika möjligheter och utmaningar utifrån olika perspektiv. Jag insåg tidigt att nära samarbete med kollegor och samarbetsparter i min närmaste omgivning och i omvärlden ger dubbelt upp. Jag frågar eller rådgör med en kollega och får del av kunskap och kompetens som förstärker min egen och hjälper mig att hitta lösningar. Så vill jag fortsätta att arbeta som rektor. Tillsammans - och med våra samarbetsparter i omvärlden - får vi syn på de frågor som gör att KI som universitet bäst kan verka för att allt det vi gör kommer till nytta i samhället. Utbildning och forskning är några av de viktigaste förutsättningarna för samhällsutvecklingen, och för att bidra behöver vi varandra.

Nu tar universitetsledningen, jag, prorektor Martin Bergö, och vår nya universitetsdirektör Veronika Sundström som tillträdde den 17 april, nästa steg, och öppnar för dialogmöten med dig som är medarbetare på KI. Vi vill diskutera: Vilka är våra viktiga framtidsfrågor och vilka forum behöver vi för att arbeta ännu bättre tillsammans på det medicinska universitetet Karolinska Institutet, som är vi. Välkommen till universitetsledningens första dialogmöten: Den 23 maj i Flemingsberg eller den 29 maj i Solna. Det blir inte bara en viktig start för oss, utan avgörande för framtiden: Hur kan vi arbeta tillsammans för vi-känslan vid KI? Och vilka är våra gemensamma frågor att lägga kraft och energi på? Hoppas på att få träffa dig där!

Bra betyg för Stockholms kliniska forsknings samhälls- och patientnytta

KI:s och Region Stockholms kliniska forsknings samhällsnytta har nyligen utvärderats. För mig som har ett ben inom akademin och mitt andra inom klinisk verksamhet, är det så klart viktigt att KI:s forskning i tät samverkan med Region Stockholm implementeras och gör nytta för patienter och samhället.

Vetenskapsrådets utvärdering publicerades den 31 mars och gav KI och Region Stockholm betyget mycket hög kvalitet för den vetenskapliga produktionen, vilken beskrivs som mycket stark eller exceptionellt stark. Forskningens kliniska betydelse och samhällsnytta och forskningens förutsättningar får betygen god till hög kvalitet. Det är positiva resultat, vi ska vara glada, men inte nöjda. KI har sedan den senaste så kallade ALF-utvärderingen 2018 arbetat intensivt för att förbättra den kliniska forskningens implementering och samhällsnytta och för att skapa bättre förutsättningar för att kunna bedriva klinisk forskning av hög kvalitet. Resultatet av utvärderingen visar att våra forskares starka insatser och det goda samarbetet mellan akademin och Region Stockholm har gett resultat, och den utvecklingen fortsätter. I slutänden handlar det om forskningens samhällsnytta och om hur väl våra utbildningar förbereder studenterna för vården, patienterna, samhället och världen i stort.

KI:s samverkan med omvärlden

Ett av KI:s viktiga internationella samarbeten sker inom ramen för South Africa Sweden University Forum (SASUF). Veckan före påskhelgen fick jag delta bland rektorskollegor från flera svenska lärosäten och annan svensk representation under årets forsknings- och innovationsvecka som arrangeras inom samarbetet. SASUF är ett strategiskt internationaliseringsprojekt som samlar 40 lärosäten från Sverige och Sydafrika och som syftar till att stärka samarbetet inom utbildning, forskning och innovation mellan Sverige och Sydafrika och som organiseras runt de globala hållbarhetsmålen. Rektorsgruppen mötte bland andra forskningsfinansiären National Research Foundation och Sveriges ambassad i Sydafrika. Det gjorde stort intryck att få delta i diskussionerna om stärkta samarbeten, inte minst vid flera sydafrikanska universitet.

Global hållbarhet står i fokus även för KI:s årliga hållbarhetsdag den 24 maj. Dagen ger oss, KI:s medarbetare, en möjlighet att fördjupa oss i hållbarhetsfrågor och få med oss konkreta verktyg för att agera hållbart. Som universitet spelar vi en viktig roll för att lösa världens klimatutmaningar och för att öka takten i omställningen mot ett mer hållbart samhälle. Det handlar om allt från energianvändning och utsläpp från tjänsteresor till minskade utsläpp av växthusgaser från varor, tjänster och avfall. Under dagen kommer KI:s hållbarhetspris att delas ut för första gången. Var och en av oss kan bidra till att minska vår klimatpåverkan och det är viktigt att vi alla gör så gott vi kan!

Redan den 12 maj delar jag, prorektor Martin Bergö och universitetsdirektör Veronika Sundström våra tankar kring universitetets gemensamma utmaningar, och inte bara vi. Flera forskare och lärare vid KI deltar under denna första inspirationsdag för alla medarbetare som sker digitalt via Zoom. Temat är ”Hjärna, hjärta, kropp – så blir vi bättre rustade för att möta en föränderlig och utmanande värld”. En av föreläsningarna handlar till exempel om vikten av samspel för att nå gemensamma såväl som individuella mål. Tillsammans är vi KI. Jag hoppas att vi ses där.

Rektor just nu

Annika Östman Wernerson skriver om aktuella frågor för universitetet under vinjetten "Rektor just nu". Hennes texter publiceras bland annat på sidan Aktuellt från universitetsledningen och i nyhetsbrevet KI-nytt till KI:s medarbetare. Tidigare publicerade texter finnas att läsa i nyhetsarkivet.