Nyhetsarkiv

På den här sidan kan du söka fram äldre nyheter. Välj ämne, typ av nyhet eller skriv in ett eget sökord för att filtrera fram nyheter.

View expanded
View compact
I början av mars väntas den interna utredningen av fryshaveriet i Neo den 22 december vara klar. Prioritet har lagts vid att utreda både direkta och bakomliggande tekniska, organisatoriska eller andra orsaker till haveriet. Det som hände var att den automatiska påfyllningen till kryotankarna av flytande kväve avbröts och att temperaturen i 16 av 19 kryofrysar steg. Detta ledde till att biologiskt forskningsmaterial som förvarades i frysarna och som samlats in under decennier förstördes.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Vi är redan i månadsskiftet januari-februari, men jag passar ändå på att välkomna alla medarbetare tillbaka till KI och ett nytt arbetsår! 2024 inleddes med våra första institutionsmöten.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Året närmar sig sitt slut och jag, tillsammans med prorektor Martin Bergö och universitetsdirektör Veronika Sundström, vill passa på att tacka er, alla medarbetare och studenter, för era viktiga insatser under 2023.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Utbildningsdepartementet har nyligen gett utredaren Bertil Lindahl i uppdrag att ta fram ett underlag inför en omförhandling av det nationella ALF-avtalet (dnr U2022/02845). Det nationella ALF-avtalet är tecknat mellan staten och vissa regioner om samarbete om läkarutbildning, klinisk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
KI:s ledningsinternat i oktober gav bra diskussioner och trevlig samvaro med dekaner, prefekter, administrativa chefer, vicerektorer och avdelningschefer. Våra diskussioner utgick från KI:s nio fokusområden som har utkristalliserats i dialog med studenter, medarbetare och chefer om vad KI behöver fokusera på i verksamheten för att uppnå målsättningarna och visionen i Strategi 2030.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Den 11 oktober lämnade forskningsfinansieringsutredningen över sina förslag till utbildningsminister Mats Persson. Utredningens betänkande kommer troligen att vara ett underlag i kommande proposition för regeringens forsknings- och innovationspolitik.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
När Nobelpristagarna i fysiologi eller medicin tillkännagavs förra måndagen, var det den långsiktiga grundforskningen som belönades, upptäckter som möjliggjorde utvecklingen av effektiva mRNA-vacciner mot covid-19.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Så här några veckor in på terminen har våra studenter välkomnats till Karolinska Institutet, både förstagångsstudenter och de som har återvänt till studierna efter sommaruppehållet.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Välkomna till ett nytt läsår! Även om många redan har kommit i gång efter sommarsemestern så är det först när studenterna återvänder till våra campus som Karolinska Institutet blir så där härligt levande som ett universitet ska vara.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Jag hoppas att många av er redan hunnit i väg på en skön och avkopplande semester och jag ska själv snart ha några veckor ledigt. Men vårterminen är intensiv in i det sista och jag vill gärna dela några aktuella händelser och intryck innan sommar, sol och bad definitivt tar över.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Nu närmar sig tiden för en välkommen och välförtjänt sommarledighet med möjlighet till både återhämtning och avkoppling. För egen del ser jag fram emot att umgås med familjen och vistelse i bland annat Stockholms skärgård, vilket för mig betyder både vila och utrymme för nya tankar och idéer.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Den 26 april var det sju år sedan Ahmadreza Djalali, svensk medborgare som doktorerat i katastrofmedicin vid Karolinska Institutet, greps under ett besök i Iran. Den 6 maj bekräftade UD att svenskiraniern Habib Chaab har avrättats i Iran.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Tillsammans, och med våra samarbetsparter i omvärlden får vi syn på de frågor som gör att KI som universitet bäst kan verka för att allt det vi gör kommer till nytta i samhället. För att bidra behöver vi varandra, nu välkomnar vi i universitetsledningen dig som är medarbetare på KI till dialogmöten.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Det har nu gått tre veckor sedan jag tog plats som rektor vid Karolinska Institutet. Första tiden har varit intensiv, väldigt spännande och stundtals lite omtumlande.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
KI webbförvaltning
2023-06-09