Nyhetsarkiv

På den här sidan kan du söka fram äldre nyheter. Välj ämne, typ av nyhet eller skriv in ett eget sökord för att filtrera fram nyheter.

Under våren 2024 har vi kommit i gång med ett viktigt och omfattande förändringsarbete för att optimera våra interna resurser, och för att skapa ännu bättre förutsättningar för våra kärnverksamheter och institutioner. Arbetet går nu in i en mer konkret fas.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
På flera lärosätens campus runt om i Sverige och i världen pågår just nu demonstrationer mot Israels agerande i Gaza. Demonstranterna kräver att samarbeten med universitet i Israel ska avbrytas. Även på KI har det varit några mindre, helt fredliga, manifestationer där enskilda protesterat mot Israels agerande.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
I fredags, den 12 april, presenterades den interna utredningen av fryshaveriet som skedde under julhelgen 2023 i Neo-byggnaden. Närmast berörda forskare och medarbetare var inbjudna till personalmötet där bland andra dekan för KI Syd, Matti Sällberg och säkerhetschef Magnus Håkansson, som lett utredningen, svarade för en redovisning av utredningen.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Den interna utredningsgruppen för fryshaveriet i Neo går nu in i slutfasen med att färdigställa sin rapport om vad som orsakade haveriet. Rapporten har dröjt för att bli så komplett som möjligt. Det är viktigt att alla händelser, från organisatoriska orsaker till det tekniska handhavandet återspeglas. Den 27 mars 2024 behöver den interna utredningen vara klar då bland andra IVO har begärt in den. [Efter den här textens publicering har rapportens färdigställande skjutits fram till april.]
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
I början av mars väntas den interna utredningen av fryshaveriet i Neo den 22 december vara klar. Prioritet har lagts vid att utreda både direkta och bakomliggande tekniska, organisatoriska eller andra orsaker till haveriet. Det som hände var att den automatiska påfyllningen till kryotankarna av flytande kväve avbröts och att temperaturen i 16 av 19 kryofrysar steg. Detta ledde till att biologiskt forskningsmaterial som förvarades i frysarna och som samlats in under decennier förstördes.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Vi är redan i månadsskiftet januari-februari, men jag passar ändå på att välkomna alla medarbetare tillbaka till KI och ett nytt arbetsår! 2024 inleddes med våra första institutionsmöten.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Året närmar sig sitt slut och jag, tillsammans med prorektor Martin Bergö och universitetsdirektör Veronika Sundström, vill passa på att tacka er, alla medarbetare och studenter, för era viktiga insatser under 2023.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Utbildningsdepartementet har nyligen gett utredaren Bertil Lindahl i uppdrag att ta fram ett underlag inför en omförhandling av det nationella ALF-avtalet (dnr U2022/02845). Det nationella ALF-avtalet är tecknat mellan staten och vissa regioner om samarbete om läkarutbildning, klinisk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
KI:s ledningsinternat i oktober gav bra diskussioner och trevlig samvaro med dekaner, prefekter, administrativa chefer, vicerektorer och avdelningschefer. Våra diskussioner utgick från KI:s nio fokusområden som har utkristalliserats i dialog med studenter, medarbetare och chefer om vad KI behöver fokusera på i verksamheten för att uppnå målsättningarna och visionen i Strategi 2030.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Den 11 oktober lämnade forskningsfinansieringsutredningen över sina förslag till utbildningsminister Mats Persson. Utredningens betänkande kommer troligen att vara ett underlag i kommande proposition för regeringens forsknings- och innovationspolitik.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
När Nobelpristagarna i fysiologi eller medicin tillkännagavs förra måndagen, var det den långsiktiga grundforskningen som belönades, upptäckter som möjliggjorde utvecklingen av effektiva mRNA-vacciner mot covid-19.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Så här några veckor in på terminen har våra studenter välkomnats till Karolinska Institutet, både förstagångsstudenter och de som har återvänt till studierna efter sommaruppehållet.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Välkomna till ett nytt läsår! Även om många redan har kommit i gång efter sommarsemestern så är det först när studenterna återvänder till våra campus som Karolinska Institutet blir så där härligt levande som ett universitet ska vara.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
KI webbförvaltning
2024-06-11