Publicerad: 2023-06-30 13:28 | Uppdaterad: 2023-07-04 14:20

Ämnena som kan påverka din hörsel

Hörselskada
Foto: Getty images,Getty Images

Pernilla Videhult Pierre forskar om hur olika ämnen kan skada hörseln – eller ge ett skydd i akuta lägen. Denna artikel är en del i ett fördjupningstema från KI:s populärvetenskapliga tidning Medicinsk Vetenskap.

Pernilla Videhult Pierre är apotekare och forskare vid institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik på Karolinska Institutet. 

Pernilla Videhult Pierre
Pernilla Videhult Pierre Foto: Privat bild

Text: Annika Lund för Tidningen Medicinsk Vetenskap nr 2, 2023 

Vilka läkemedel och kemikalier kan skada hörseln? 

– Cancerläkemedlet cisplatin och antibiotikumet gentamicin är kända exempel på mediciner som kan ge bestående hörselskador, men det finns fler. Det finns också en rad kemikalier som kan skada hörseln om man exponeras för dem via inandning eller via huden. Kolmonoxid är ett exempel. En del kemikalier får en förstärkt hörselskadlig effekt om de samtidigt kombineras med buller. Ett sånt exempel är styren, som används vid plasttillverkning.  

Hur går det till?  

– Enkelt förklarat kan man säga att de här ämnena skapar en oxidativ stress och inflammation som skadar hårcellerna i innerörats hörselsnäcka. En del av dem verkar också kunna påverka den så kallade akustiska reflexen, en reflex som utlöses av starka ljud. Den gör så att mellanörats hörselben rör sig lite trögare och då överförs ljudet inte lika starkt, så innerörat skyddas ett litet tag från inkommande ljud. När den här reflexen inte fungerar längre blir örat mer känsligt för buller.  

Hur kan man skydda hörseln i dessa fall? 

– Vi har visat i försök med marsvin att inandning av vätgas direkt efter en akut bullerskada skyddar hörseln. Vi tänker oss att man på sikt skulle kunna ha vätgastuber med inhaleringsmasker på vissa arbetsplatser, precis som det finns ögonduschar där anställda löper risk att få skadliga ämnen i ögonen. Men vi behöver veta mer, som till exempel vilka mängder av vätgasen som behövs innan vi är där. När det gäller cisplatin, då vet vi att läkemedlet natriumtiosulfat kan lindra hörselskadorna. Men tyvärr kan även den cancerbehandlande effekten dämpas. Vi har visat i marsvin att om natriumtiosulfat ges i mellanörat, då minskar risken för hörselskador men effekten på cancersjukdomen är densamma. Att ge läkemedel till mellanörat för att behandla innerörat är en metod som vi tror mycket på.