Publicerad: 2019-12-11 17:27 | Uppdaterad: 2022-02-21 18:00

Tilläggsanslag från KAW till fyra KI-forskare

Portraits of four researchers.
Eduardo Villablanca, Camilla Svensson, Yenan Bryceson och Mare Carlén (fotomontage).

Fyra forskare vid Karolinska Institutet tilldelas sammanlagt 28 miljoner kronor i tilläggsanslag från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse (KAW). Två av forskarna befordras också från Wallenberg Academy Fellows (WAF) till Wallenberg Scholars.

Besluten fattades vid stiftelsens decembermöte 2019. De fyra forskare vid KI som tilldelas anslag:

Yenan Bryceson, institutionen för medicin, Huddinge, erhåller totalt 8,75 miljoner kronor i förlängt WAF-anslag för sitt arbete med att utveckla ny diagnostik för sällsynta sjukdomar. Anslaget fördelas över en femårsperiod.

Eduardo Villablanca, institutionen för medicin, Solna, erhåller totalt 8,75 miljoner kronor i förlängt WAF-anslag för sin forskning om mekanismer bakom kronisk tarmsjukdom. Anslaget fördelas över en femårsperiod.

Om WAF förlängningsanslag


Marie Carlén, institutionen för neurovetenskap, befordras till Wallenberg Scholar och erhåller ett tilläggsanslag på totalt 5,5 miljoner kronor för sin forskning om hur ny ljusteknologi kan användas för att studera orsaker till psykisk sjukdom.

Camilla Svensson, institutionen för fysiologi och farmakologi, befordras till Wallenberg Scholar och erhåller ett tilläggsanslag på totalt 5 miljoner kronor för sin forskning om kronisk värk.

Om Wallenberg Scholars