Publicerad: 2016-01-26 11:10 | Uppdaterad: 2016-01-26 11:10

Tandlossning kopplas till ökad risk för första hjärtinfarkt

Den högt ansedda vetenskapliga tidskriften Circulation har nu publicerat en huvudartikel från projektet PAROKRANK (Parodontit och Kranskärlssjukdom). Detta projekt är ett samarbete mellan forskare från avdelningen för Parodontologi vid Institutionen för odontologi på KI, kardiologer, diabetesforskare, epidemiologer, statistiker och andra specialister i första hand från Karolinska Institutet och Karolinska sjukhuset. Resultaten från studien visar att patienter som hade sin första hjärtinfarkt också hade ökad förekomst av parodontit (tandlossning) jämfört med en matchad kontrollgrupp.

Efter justering för gemensamma riskfaktorer som rökning, diabetes, utbildningsnivå och civilstatus har individer med parodontit 28 % högre risk att få en första hjärtinfarkt. PAROKRANK ger ytterligare och starkare stöd än tidigare studier för att parodontit kan vara en riskfaktor för hjärtinfarkt.

Hjärtspecialisterna i forskargruppen ger genom professor Lars Rydén rådet att en patient med hjärt-kärlproblem mycket väl kan ha parodontit. I så fall rekommenderas besök i tandvården för att kontrollera parodontal status. Och omvänt: patienter med parodontit bör tillfrågas om andra riskfaktorer och tecken på hjärt-kärlsjukdom.

Referens: Rydén L, Buhlin K, Ekstrand E, de Faire U, Gustafsson A, Holmer J, Kjellström B, Lindahl B, Norhammar A, Nygren Å, Näsman P, Rathnayake N, Svenungsson E, Klinge B. Periodontitis Increases the Risk of a First Myocardial Infarction: A Report From the PAROKRANK Study. Circulation. 2016