Publicerad: 2021-06-05 11:00 | Uppdaterad: 2021-10-06 07:27

Successiv återgång till campusförlagd undervisning under hösten 2020 i syfte att hindra smittspridning

Bookable premises 4U at KI Campus Flemingsberg
KI växlar till utbildning på campus och digitalt i kombination i höst. Foto: Samuel Lundberg

Den 29 maj meddelade regeringen att högskolor och universitet från och med den 15 juni kan gå tillbaka till campusförlagd undervisning. De rekommendationer som Folkhälsomyndigheten utfärdar för att begränsa smittspridningen gäller för verksamheten på lärosätena som för samhället i övrigt och ställer krav på att planeringen av återgången till campusförlagd undervisning sker på ett ansvarsfullt sätt.

Ett arbete för att planera återgång till campusförlagd undervisning med hänsyn till Folkhälsomyndighetens rekommendationer startar nu. I praktiken innebär detta att teoretisk undervisning delvis fortsatt behöver vara på distans för att möjliggöra campusförlagd undervisning för prioriterade grupper och aktiviteter.

Alla aktiviteter som utförs på campus ska följa gällande rekommendationer från Folkhälsomyndigheten för att minska smittspridning. Karolinska Institutet har med hänsyn till regeringens beslut och Folkhälsomyndighetens rekommendationer beslutat att:

Följande grupper och aktiviteter i punktlistan nedan ska prioriteras i KI:s lokaler.

  • Praktiska moment/färdighetsträning eller praktisk examination
  • Nyantagna studenter på grundnivå och avancerad nivå
  • Examinationer som inte bedöms möjliga på distans. Examinationer på kurser som ligger på programmens avslutande läsår ska prioriteras.
  • Utbildningsprogram på grundnivå och avancerad nivå som ges på engelska
  • Disputationer. Lokal ska finnas där både det som utförs på plats och på distans ska kunna följas.
Portrait of Annika Östman Wernerson.
– Vi behöver fortsätta vara uthålliga för att minska smittspridningen även under hösten, säger Annika Östman Wernerson, vicerektor för utbildning vid Karolinska Institutet. Foto: Erik Flyg.

– Både KI:s lärare och studenter har under den här våren gjort sitt yttersta för att anpassa sig till undervisning på distans. Nu tar vi nya tag för att växla om våra utbildningar till att vara både på campus och digitalt i kombination. Vi ser fram emot att kunna välkomna de nya studenterna på plats på våra campus och ge dem en bra start på sina studier på KI. Examinationer för studenter som är i slutet av sina utbildningar behöver vi också prioritera för att de ska kunna ta examen och snabbt kunna börja jobba i vården, säger vicerektor för utbildning Annika Östman Wernerson.

Sedan den 18 mars har undervisningen bedrivits på distans och KI:s gemensamma mål för alla utbildningar har varit att följa de rekommendationer som lärosätena fått av regeringen och på så sätt bidra till samhällsuppdraget att inte sprida smitta. Medarbetares och studenters hälsa, välmående och säkerhet är högsta prioritet.

– Vi behöver fortsätta vara uthålliga för att minska smittspridningen även under hösten, fortsätter Annika Östman Wernerson. Vi tar med oss viktiga lärdomar från vårens arbete i planeringen av höstens utbildningar. Jag vill passa på att rikta ett tack till studenter, lärare, administratörer och handledare i vården, som gjort och gör ett otroligt arbete i den här omställningen.

Förutsättningar och rekommendationer från myndigheterna kan ändras snabbt vilket innebär att Karolinska Institutet kan behöva göra nya ställningstaganden och riktlinjer. 

Mer information kommer fortlöpande.