Publicerad: 2021-09-22 15:11 | Uppdaterad: 2022-03-03 15:54

Storsatsning på forskning om precisionsmedicin och tillämpning i sjukvården

Klossar med ikoner som representerar hälsa och sjukvård staplade på varandra som en pyramid.
En ny storsatsning på precisionsmedicin ska accelerera införandet i svensk sjukvård. Foto: GettyImages

Nu satsar regeringen genom innovationsmyndigheten Vinnova ytterligare 96 miljoner kronor på den nationella organisationen Genomic Medicine Sweden (GMS) som leds från Karolinska Institutet. Regioner och universitet finansierar dessutom med 124 miljoner kronor. Totalt handlar det om 220 miljoner som ska göra det möjligt att fortsätta att införa precisionsmedicin i svensk sjukvård.

Richard Rosenquist Brandell.
Richard Rosenquist Brandell, föreståndare vid GMS och professor vid KI. Foto: N/A

Satsningen syftar till att möjliggöra mer precis diagnostik och individanpassad vård till alla Sveriges invånare, skriver GMS i ett pressmeddelande.

GMS som leds från Karolinska Institutet har även flera arbetsutskott som leds av medarbetare från KI och Karolinska Universitetssjukhuset, bland annat inom barncancer, sällsynta diagnoser, infektionssjukdomar och informatik.

– Den stora satsningen på precisionsmedicin från Vinnova och GMS parter är viktig för både forskning och implementering av precisionsmedicin i landet. Det kopplar särskilt väl till det pågående gemensamma arbetet vid KI och Karolinska Universitetssjukhuset kring precisionsmedicin, säger Richard Rosenquist Brandell, föreståndare vid GMS och professor vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi, KI, och överläkare i klinisk genetik vid Karolinska Universitetssjukhuset. 

Ska stärka forskning och innovation

Porträttbild av Anna Wedell, professor vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi.
Anna Wedell, föreståndare vid PMCK och professor vid Karolinska Institutet. Foto: Stefan Zimmerman

Genomic Medicine Sweden (GMS) syftar till jämlik implementering av precisionsmedicin i landet och till att stärka forskning och innovation inom precisionsmedicin. Regionala center för genomisk medicin (GMC) har etablerats i alla regioner med universitetssjukvård och det finns en informatikinfrastruktur – en nationell genomikplattform – som utgör en forskningsresurs för utveckling av nya precisionsläkemedel och ökad samverkan med industrin.

– I vår regionala nod Genomic Medicine Center Karolinska (GMCK) så har vi ett tätt samarbete mellan KI, Karolinska Universitetssjukhuset och SciLifeLab där vi utvecklar nya typer av precisionsdiagnostik som sedan kan föras in i rutinsjukvården. GMCK är också en viktig del i det nystartade precisionsmedicinskt centrum Karolinska (PMCK), säger Anna Wedell, föreståndare vid PMCK, professor vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi och överläkare vid centrum för medfödda metabola sjukdomar vid Karolinska Universitetssjukhuset.