Publicerad: 2019-03-18 08:00 | Uppdaterad: 2019-03-18 09:52

Smärtstillande under graviditeten verkar inte orsaka astma

Paracetamol eller andra smärtstillande medel som tas under graviditeten verkar inte orsaka astma hos barnet, enligt en stor studie av forskare vid Karolinska Institutet och Queen Mary University of London. Studien, som publiceras i European Respiratory Journal, tyder i stället på att det finns en annan faktor kopplad till användning av dessa läkemedel som ökar risken för astma.

Studien omfattar närmare 500 000 svenska mammor och deras barn och data om olika smärtstillande medel som skrivits ut under graviditeten. Resultaten stöder tidigare fynd att kvinnor som tar paracetamol under graviditeten är mer benägna att få barn som utvecklar astma. Men analysen visar också att det förmodligen inte är de smärtstillande läkemedlen i sig som ligger bakom denna ökning.

Barn till mammor som hade ordinerats paracetamol under graviditeten hade ökad risk för astma, men riskökningen var liknande vid ordinering av andra typer av smärtstillande medel med andra verkningsmekanismer, såsom opioider eller migränläkemedel. Som exempel var riskökningen för astma vid fem års ålder 50 procent för paracetamol, 42 procent för kodein och 48 procent för migränläkemedel.

Smärta och stress kan ligga bakom

Resultaten tyder enligt forskarna på att det i själva verket är någon annan faktor som är kopplad till användning av dessa läkemedel som ligger bakom riskökningen. En förklaring kan vara att kvinnor som ordineras smärtstillande medel under graviditeten oftare har kronisk smärta, oro eller söker sjukvård i större utsträckning än andra kvinnor.

– Allvarlig smärta och den stress det orsakar har djupgående effekter på kroppen, bland annat på nivåerna av vissa hormoner, och det finns en bevisad koppling mellan höga stressnivåer hos mamman under graviditeten och ökad risk för astma hos barnet, säger professor Seif Shaheen vid Queen Mary University of London, som lett studien i samarbete med professor Catarina Almqvist Malmros och kollegor vid Karolinska Institutet.

Resultaten innebär att gravida kvinnor kan känna sig tryggare med att ta smärtstillande medel som ordinerats av läkare, menar forskarna.

Studien finansierades av Vetenskapsrådet, Stockholms läns landsting (ALF-medel), Hjärt-Lungfonden, Forte och Astma- och Allergifondens forskningsfond.

Denna nyhetsartikel är baserad på ett pressmeddelande från European Respiratory Journal.

Publikation

Prescribed analgesics in pregnancy and risk of childhood asthma
Seif O Shaheen, Cecilia Lundholm, Bronwyn K Brew, Catarina Almqvist
European Respiratory Journal, online 18 mars 2019, doi: 10.1183/13993003.01090-2018