Publicerad: 2023-01-23 10:57 | Uppdaterad: 2023-01-23 11:17

Precisionsmedicinska teknologier utvecklas i samarbete mellan KI och Karolinska Universitetssjukhuset

Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet skapar Sveriges första innovationsmiljö för utveckling av precisionsmedicinska teknologier. Beslutet att etablera en samlad gemensam innovationsmiljö för sjukvård, forskning och precisionsmedicinska teknologier i Solna och Huddinge är ett viktigt steg i den fortsatta utvecklingen av området precisionsmedicin.

- Precisionsmedicin är ett prioriterat område för både forskning och hälso- och sjukvård. I flera år har Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset arbetat nära varandra i utvecklingen av precisionsmedicin och med den här etableringen tar vi ytterligare ett viktigt steg framåt. På sikt kommer det här att ge rätt behandling till rätt patient, prevention och bot mot fler sjukdomar och öka vinsterna för samhället, säger Ole Petter Ottersen, rektor vid Karolinska Institutet.

Förutom Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet ingår bland annat SciLifeLab, Genomic Medicine Sweden (GMS), Stockholm Centre for Health Data, MedTechLabs och Data Science Node (DDLS) i samarbetet.

Precisionsmedicin är redan en viktig del av vården inom områdena cancer, sällsynta diagnoser och flera neurologiska sjukdomar som epilepsi och MS, och utveckling pågår inom infektionssjukdomar, kroniska sjukdomar som astma, bindvävssjukdomar, hjärt-kärlsjukdomar, diabetes och fetma.

En viktig del i den nya innovationsmiljön är att tillsammans med SciLifeLab skapa en hög kapacitet för gensekvenseringar så att fler analyser kan göras och att tid till resultat kan kortas. Fysisk närhet ger också större möjlighet till gränsöverskridande samarbeten och utbyte av kompetenser samtidigt som det nya arbetssättet kommer kräva utveckling av nya tjänster och funktioner för framtidens vård.