Publicerad: 2019-10-21 09:50 | Uppdaterad: 2019-11-11 10:56

Personer med MS med god gångförmåga, kognitiv funktion är mer delaktiga i samhället

Photo of older man with a cane walking with woman.

Förmåga att gå i en relativt normal takt samt att effektivt kunna bearbeta information var de viktigaste faktorerna för att personer med multipel skleros (MS) skulle kunna fortsätta att delta i sociala aktiviteter. Det visar en ny studie vid Karolinska Institutet som har publicerats i tidskriften Multiple Sclerosis Journal. Resultatet belyser enligt forskarna vikten av att integrera motorisk och kognitiv rehabilitering i vården av MS-patienter.

David Conradsson, biträdande lektor vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle. Foto: NVS/KI.

MS är en kronisk neurologisk sjukdom som ofta börjar i ung ålder och som kan utvecklas i skov. Symptomen kan variera från trötthet, smärta och nedstämdhet till störningar i minne och tankeverksamhet, muskelsvaghet och svårigheter att gå och hålla balansen. Många personer med MS blir över tid mindre delaktiga i samhällslivet. Arbete, sociala relationer och fritidsaktiviteter kan bli lidande.

I den här studien avsåg forskarna att identifiera vilka faktorer som spelar störst roll för att personer med MS ska kunna fortsätta att delta i mer komplexa aktiviteter i vardagslivet. Informationen är viktig för att identifiera funktionsnedsättningar som kan adresseras inom rehabiliteringen för att bidra till kvarstående livskvalitet hos de som drabbats av MS. Forskarna följde 264 personer med MS under en period på 10 år, och studerade hur deras delaktighet i sociala aktiviteter förändrades över tid. De vägde in faktorer som ålder, kön, boende, utbildning, arbete, sjukdomsförlopp, farmakologisk behandling i syfte att minska sjukdomsutvecklingen, gångförmåga, kognition och depression.

Resultatet visade att en majoritet, 67 procent, av dom som hade en mildare MS-sjukdom fortsatte att delta i dagliga samhällsaktiviteter efter 10 år, medan endast 26 procent av de med måttlig MS och 5 procent av de med svår MS bibehöll sin aktivitetsnivå. Faktorer som hade större betydelse än andra för att fortsatt kunna delta i dagliga samhällsaktiviteter var om personen kunde gå med en gånghastighet om minst 1,2 meter per sekund samt om man hade den kognitiva förmågan att snabbt kunna processa information i ett kliniskt test. Faktorer som spelade mindre roll var kön, boende situation, arbetsstatus, farmakologisk behandling, med mera.

Behov av utvecklad rehabilitering

- Vår studie visar att faktorer som gång och kognition är extra viktiga för att fortsatt kunna delta i komplexa aktiviteter, vilket i sin tur är viktiga för bibehållen hälsa och livskvalitet i denna grupp. Vi ser ett stort behov av att utveckla motorisk och kognitiv rehabilitering för personer med MS genom hela sjukdomsförloppet, förslagsvis genom en integrerad rehabiliterande approach där knopp och kropp beaktas tillsammans istället för som två separata företeelser, säger David Conradsson, biträdande lektor vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS), som tillsammans med Sverker Johansson, adjungerad lektor och docent vid NVS var huvudförfattare till studien.

Studien finansierades av det strategiska forskningsområdet vårdvetenskap (SFO-V) vid Karolinska Institutet.

Publikation

Participation in social/lifestyle activities in people with multiple sclerosis: Changes across 10 years and predictors of sustained participation,” Sverker Johansson, Charlotte Ytterberg, Kristina Gottberg, Lotta Widén Holmqvist, Lena von Koch and David Conradsson, Multiple Sclerosis Journal, 17 oktober 2019, DOI: 10.1177/1352458519881991