Publicerad: 2024-04-23 13:40 | Uppdaterad: 2024-04-24 10:09

Patienten i centrum på årets Karolinska CCC-dag

Joakim Dillner framhöll att prevention är nyckeln till att besegra cancer.
Professor Joakim Dillner framhöll att prevention är nyckeln till att besegra cancer. Foto: Malin Jochumsen.

Ett stort antal experter inom cancerforskning från KI och Karolinska Universitetssjukhuset deltog i Karolinska CCC-dagen. Årets tema var cancerprevention, med fokus på forskningens framsteg och återstående utmaningar, men också på betydelsen av delaktiga patienter för hög vårdkvalitet.

Karolinska Comprehensive Cancer Center (Karolinska CCC) är ett samarbete mellan KI och Karolinska Universitetssjukhuset inom avancerad cancervård, forskning och utbildning. 

Den årliga Karolinska CCC-dagen erbjuder goda möjligheter att presentera forskningens framsteg och deras betydelse för området life science och precisionsmedicin. 

Arrangör är Karolinska CCC där KI, Karolinska Universitetssjukhuset och Region Stockholm är tongivande aktörer. 

Årets Karolinska CCC-dag, den tredje i ordningen, introducerades av Patrik Rossi, ordförande i styrgruppen för Karolinska CCC och tf sjukhusdirektör vid Karolinska Universitetssjukhuset, 

Patientnätverk inom KCCC

Dagen inleddes av (fr v) Elias Arnér, från Cancer Reserach KI, av Patrik Rossi och Anita Wanngren.
Dagen inleddes av (fr v) Elias Arnér, från Cancer Reserach KI, Patrik Rossi och Anita Wanngren. Foto: Malin Jochumsen.

När Patrik Rossi presenterade årets tema betonade han samtidigt Karolinska CCC:s framsteg under de fyra första åren och vikten av att det nu finns patientrepresentanter i ledningsgruppen. 

– Alla behöver involveras för att utveckla cancerbehandling och forskning, sa Patrik Rossi. 

Anita Wanngren, patientrepresentant och medlem i styrgruppen för Karolinska CCC, berättade om arbetet med att etablera ett patientnätverk. 

– Nätverket inom Karolinska CCC ska fungera som en plattform för att ställa frågor, diskutera förbättringsförslag och få återkoppling. Målet är högre kvalitet för patienterna, framhöll Anita Wanngren.

Två viktiga EU-initiativ 

För att sätta preventionstemat i ett större perspektiv presenterade Eva Jolly, verksamhetsansvarig för Karolinska CCC, EU:s cancerplan European Beating Cancer Plan och Cancer Mission.

Eva Jolly pratade om EU:s cancerplan European Beating Cancer Plan och Cancer Mission.
Eva Jolly pratade om EU:s cancerplan European Beating Cancer Plan och Cancer Mission. Foto: Malin Jochumsen.

– Fokus både här och i Europa ligger nu på att bekämpa cancer, och genom samarbete och utveckling har vi möjligheten att vara en del av detta, sa Eva Jolly.

European Beating Cancer Plan syftar till att minska cancerbördan genom att förebygga cancer, förbättra tidig upptäckt och diagnos, samt förbättra behandlingsmetoder och vården för cancerpatienter. 

The Cancer Mission främjar cancerforskning, innovation och teknologi. Initiativen har som gemensamt mål att bland annat förbättra livet för tre miljoner människor 2030 genom prevention, botande behandling och ett längre liv.

Prevention blir allt viktigare 

Joakim Dillner, professor vid institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik vid Karolinska Institutet och enhetschef för Karolinska Universitetssjukhusets center för cervixcancerprevention, förebyggande av livmoderhalscancer, underströk att cancer utgör en mycket stora ekonomisk börda för samhället och att antalet fall förväntas att fördubblas fram till 2070. 

– Vi kan inte behandla ikapp, vi måste satsa på prevention. Och många cancerformer går att förebygga, det har vi sett. 

Ett tydligt sådant exempel är screening och vaccination mot HPV, ett virus som kan orsaka livmoderhalscancer. Sverige har idag världens högsta deltagande i vaccinationsprogrammet och varje dag vaccineras ytterligare 250 kvinnor.

– Om vi fortsätter i samma takt kan livmoderhalscancer vara utrotad inom en snar framtid. Prevention är nyckeln till att besegra cancer, och forskningen ger oss nya och effektivare strategier för att förebygga flera tumörfrämjande virus, sa Joakim Dillner.

Träningens förebyggande roll 

Yvonne Wengström, sjuksköterska och professor vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle vid Karolinska Institutet, och postdoktor Cecilia Haddad Ringborg vid samma institution talade om träningens förebyggande roll. 

Vid cellgiftsbehandling försämras syreupptagningsförmåga, muskelstyrka och skelett och man drabbas ofta av viktuppgång och trötthet. Detta kan till stor del motverkas med fysisk aktivitet, konstaterade de. 

(Fr v) Yvonne Wengström och Cecilia Haddad Ringborg talade om vikten av träning, både för att förebygga cancer och för att förbättra svar på cancerbehandling.
(Fr v) Yvonne Wengström och Cecilia Haddad Ringborg talade om vikten av träning, både för att förebygga cancer och för att förbättra svar på cancerbehandling. Foto: Malin Jochumsen.

– Den positiva effekten av träning gäller alla och ju mer aktiv man är, desto lägre är risken att drabbas av cancer, sa Cecilia Haddad Ringborg

Studier har också visat att fysisk aktivitet kan förbättra svar på behandling och att risken för återfall minskar. 

– Om patienter visste att fysisk aktivitet kan förbättra överlevnadschansen skulle de nog vilja bli hjälpta till fysisk aktivitet redan under behandling, bedömer Yvonne Wengström och uppmanade till fysisk aktivitet på recept.

Skräddarsydda behandlande vaccin 

Gunilla Karlsson Hedestam, professor vid institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi vid Karolinska Institutet, presenterade flera aspekter av immunsystemets roll för utvecklingen av precisionsmedicinsk cancerbehandling. 

Förutom att betona vikten av att utveckla vaccin mot fler tumörfrämjande virus, reflekterade hon även kring flera befintliga behandlingsmetoder där immunförsvaret aktiveras för att bekämpa cancern. 

Bland annat en typ av cellterapi där T-celler från patienter modifieras för att rikta sig mot cancerceller. En annan metod är checkpoint-terapi, en immunterapi där vissa T-celler blockeras för att förhindra att de försvarar cancerceller. 

Avslutningsvis berörde Gunilla Karlsson Hedestam det växande området kring skräddarsydda behandlande vaccin. 

Ett exempel på forskarnas utmaningar kring vaccinutvecklingen är att varje tumör är unik och att tumörer ofta hämmar immunförsvaret. Lösningen på båda dessa utmaningar är skräddarsydda vacciner. 

Gunilla Karlsson Hedestam reflekterade bland annat om behandlingsmetoder där immunförsvaret aktiveras för att bekämpa cancern.
Gunilla Karlsson Hedestam reflekterade bland annat om behandlingsmetoder där immunförsvaret aktiveras för att bekämpa cancer. Foto: Malin Jochumsen.

– Det krävs komplexa processer för att nå dit, men de blir snabbt bättre. Bland annat i och med utvecklingen av datorvetenskap. Jag tror att vi kommer att se många fler metoder för att stimulera immunsvaret mot cancer framöver, sa Gunilla Karlsson Hedestam.

Intresset var stort för Karolinska CCC-dagen och bilden visar en stor publik i Aula Medica.
Intresset var stort för Karolinska CCC-dagen. Foto: Malin Jochumsen.