Publicerad: 2024-03-23 14:50 | Uppdaterad: 2024-03-25 10:49

Hon får Sjöbergpriset för att ha lagt grunden till vaccin mot cancer

Catherine J. Wu
Catherine J. Wu är divisionschef för stamcellstransplantation och cellterapi vid Dana-Farber Cancer Institute och professor vid Harvard Medical School samt medlem av Broad Institute of MIT and Harvard, USA. Foto: Sam Ogden

En av pionjärerna bakom forskning som kan leda till utveckling av skräddarsydda vaccin för cancerbehandling är Catherine J. Wu, Dana-Farber Cancer Institute i Boston, USA. Hon tilldelas nu Sjöbergpriset på en miljon US dollar för sina insatser. Catherine J. Wu föreläser på KI den 12 april i samband med Karolinska CCC-dagen.

Årets Sjöbergpris belönar upptäckter kring hur kroppens immunsystem kan aktiveras och förmås att bekämpa cancer. De här upptäckterna gör det möjligt att ta fram vaccin som skräddarsys för att behandla varje patients unika tumör.

I en inte alltför avlägsen framtid kan vaccin av den här typen komma att erbjudas en stor grupp patienter med cancerformer som i dag kan vara svåra eller omöjliga att bota.

– Catherine Wu har varit oerhört viktig för att föra forskningen framåt inom fältet. Hon har spelat en avgörande roll för att man i dag på flera olika håll kan genomföra kliniska studier av cancervaccin mot melanom (hudcancer), bukspottkörtelcancer och lungcancer, säger Urban Lendahl, professor i genetik vid Karolinska Institutet och sekreterare för priskommittén.

Läs hela pressmeddelandet från Kungl. Vetenskapsakademien.