Publicerad: 2023-09-01 13:34 | Uppdaterad: 2024-04-05 15:18

Otrygga anställningsvillkor kan öka risken att dö för tidigt

Man vid arbetsplats
Man vid arbetsplats Foto: Getty Images

Personer utan anställningstrygghet kan minska risken att dö i förtid med 20 procent om de får ett fast jobb, enligt en studie publicerad i Journal of Epidemiology and Community. Forskarna från Karolinska Institutet menar att resultaten talar för att det är viktigt att öka tryggheten på arbetsmarknaden i Sverige.

Prekära jobb är ett begrepp som används för att beskriva arbeten med osäkra anställningsvillkor. Det innebär bland annat korta anställningskontrakt som till exempel vikariat, otillräcklig lön, samt bristande inflytande och möjlighet att utnyttja sina rättigheter inom arbetslivet. Det leder till ett arbetsliv utan förutsägbarhet och trygghet.

Theo Bodin, biträdande lektor
Theo Bodin, biträdande lektor. Foto: N/A

I den aktuella studien har forskarna undersökt hur detta påverkar risken att dö.

– Det här är den första studien som visar att ett byte från ett osäkert jobb till ett säkert jobb kan minska risken att dö. Det är samma sak som att säga att risken att dö för tidigt är förhöjd om man stannar kvar i ett arbetsliv med osäkra anställningar, säger Theo Bodin, biträdande lektor vid Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet och studiens sisteförfattare.

Forskarna använde registerdata från drygt 250 000 arbetare i Sverige mellan 20 och 55 års ålder under åren 2006–2017. I studien ingick personer som under perioden arbetade under osäkra anställningsförhållanden och sedan bytte till säkra anställningsförhållanden. De som bytte från ett osäkert till ett säkert jobb minskade risken att dö med 20 procent, oavsett vad som hände efter bytet, jämfört med de som stannade kvar i en osäker anställning. Om de stannade kvar i det trygga jobbet under 12 år minskades dödlighetsrisken med 30 procent

Nuria Matilla-Santander, biträdande lektor vid Institutet för miljömedicin
Nuria Matilla-Santander, biträdande lektor. Foto: N/A

– Genom att använda detta stora befolkningsunderlag kunde vi ta hänsyn till många faktorer som kan påverka dödligheten, såsom ålder, andra sjukdomar som arbetare kan lida av eller förändringar i livet som till exempel skilsmässa. Med de metoder vi använde oss av kan vi vara relativt säkra på att skillnaden i dödlighet beror på anställningens osäkerhet och inte på andra individuella faktorer, förklarar Nuria Matilla-Santander, biträdande lektor vid Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet och studiens försteförfattare. Hon fortsätter:

– Resultaten är viktiga eftersom de visar att den ökade dödligheten som observerats bland arbetare i osäkra anställningar kan undvikas. Genom att minska otryggheten på arbetsmarknaden skulle vi kunna undvika för tidig död i Sverige, säger Nuria Matilla-Santander.

Nästa steg i forskningen enligt Nuria Matilla-Santander är att undersöka de specifika orsakerna till dödligheten.

Studien finansierades huvudsakligen av Forskningsrådet för arbetsliv, hälsa och välfärd, Forte. Forskarna uppger att det inte finns någon intressekonflikt.

Publikation

Causal effect of shifting from precarious to standard employment on all-cause mortality in Sweden: an emulation of a target trial”, Nuria Matilla-Santander, Anthony A Matthews, Virginia Gunn, Carles Muntaner, Bertina Kreshpaj, David H Wegman,  Néstor Sánchez-Martínez, Julio C Hernando-Rodriguez, Maria Albin, Rebeka Balogh, Letitia Davis, Theo Bodin, Journal of Epidemiology and Community Health, online 23 augusti 2023, doi: 10.1136/jech-2023-220734.