Publicerad: 2014-06-04 09:00 | Uppdaterad: 2014-06-04 09:46

Ökning av våldsbrott och för tidig död bland personer med schizofreni

Ny forskning från Karolinska Institutet och universitet i Oxford visar att antalet våldbrott och tidiga dödsfall ökar bland personer med schizofreni jämfört med normalbefolkningen. Studien publiceras i vetenskapstidsskriften The Lancet Psychiatry och bygger på en analys av negativa utfall för över 25 000 personer i Sverige som diagnostiserats med schizofreni mellan åren 1972 och 2009.

För första gången har forskare jämfört uppgifterna om domar för våldsbrott, för tidig död (före 56 års ålder) och självmord mellan personer med schizofreni, normalbefolkningen och friska syskon till personer som diagnosterats med schizofreni. Forskarna kunde därmed ta hänsyn till riskfaktorer inom familjen, så som föräldrars kriminalitet eller våldsamhet, som i sin tur skulle kunna påverka risken för våldsamt beteende eller självmord hos barnen.

Resultaten visar att ungefär en av tio män (10,7 procent) och knappt en av 37 kvinnor (2,7 procent) dömdes för våldsbrott inom fem efter schizofrenidiagnosen. Under samma tidsspann begick ungefär en av femtio självmord (2,3 procent av männen och 1,7 procent av kvinnorna). Sammantaget hade de som diagnostiserats med schizofreni, både män och kvinnor, åtta gånger högre risk att avlida för tidigt jämfört med övriga befolkningen. Även om våldsbrott var vanligare än självmord bland personer med schizofreni, visade den statistiska analysen att kopplingen mellan sjukdom och självmordsrisk var betydligt starkare än mellan sjukdom och våldsbenägenhet.

Minskad möjlighet till slutenvårdsbehandling

När forskarna studerade negativa bieffekter över en längre tidsperiod (1972-2009) kunde de se att risken för tidig död, självmord och domar för våldsbrott hade ökat bland både män och kvinnor med schizofren, jämfört med normalbefolkningen och friska syskon. Studien visade också att denna ökning av negativa utfall förefaller vara kopplad till minskad möjlighet till slutenvårdsbehandling för patientgruppen.

– När man rapporterar om de mycket svårtolkade sambanden mellan schizofreni och dessa negativa utfall, måste man komma ihåg att de flesta som diagnostiserats med schizofreni eller närliggande sjukdomar varken är våldsamma eller självmordsbenägna. Det är viktigt att de här resultaten inte misstolkas och används för att ytterligare stigmatisera en utsatt grupp människor, säger professor Paul Lichtenstein vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, som lett studien.

Forskningen har finansierats av Vetenskapsrådet och brittiska Wellcome Trust.

Publikation

Violent crime, suicide, and premature mortality in patients with schizophrenia and related disorders: a 38-year total population study in Sweden
Seena Fazel, Achim Wolf, Camilla Palm, Paul Lichtenstein
The Lancet Psychiatry, online 4 June 2014 , doi:10.1016/S2215-0366(14)70223-8