Publicerad: 2023-12-15 15:30 | Uppdaterad: 2024-04-04 15:46

Psykiatrisk vård för alla: uppdaterade mhGAP-riktlinjer från WHO

Målning av manshuvud med hjärna som flyter ut.
Illustration av Gerd Altmann nerladdad från Pixabay Foto: Public domain (CC0)

MhGAP (Mental Health Gap Action Programme) är ett stödmaterial vars syfte är att stärka länders kapacitet att hantera den växande mängden psykiska, neurologiska och beroendetillstånd samt att minska behandlingsgapet. Dessa rekommendationer publicerades första gången år 2010. Den tredje upplagan av mhGAP-riktlinjerna, som återspeglar 15 års investering, täcker 11 moduler om olika psykiska tillstånd och angränsande besvär.

Mental Health Gap Action Programme (mhGAP) 

Psykiska tillstånd utgör ett globalt problem, med otillräckliga resurser som förvärrar utmaningen. 2008 initierade Världshälsoorganisationen (WHO) Mental Health Gap Action Programme (mhGAP) för att ta itu med ojämlikheterna och stödja vård av psykiska, neurologiska och beroendetillstånd.

MhGAP syftar till att överbrygga gapet mellan behovet av vård och tillgängliga resurser genom att tillhandahålla riktlinjer som täcker ett brett spektrum av psykiska tillstånd, inklusive förebyggande av självmord och självskada, med syfte att optimera vårdleveransen. 

Senaste uppdateringen av mhGAP-riktlinjerna 

Till följd av snabbt växande vetenskapliga bevis genomgår mhGAP-riktlinjerna periodiska uppdateringar. Den senaste upplagan (Version 3.0), som släpptes i november 2023, inbegriper de senaste resultaten för att säkerställa att riktlinjerna är aktuella och effektiva för att hantera nya utmaningar. Förutom de 90 befintliga rekommendationerna blev 30 uppdateringar och 18 nya rekommendationer offentligt tillgängliga. Intressenter och hälso- och sjukvårdspersonal uppmuntras att utnyttja dessa riktlinjer för att förbättra den psykiatriska vården, vilket främjar en mer omfattande och tillgänglig strategi för leverans av psykiatrisk vård över hela världen. 

Bidrag från NASP som ett WHO-samarbetscentrum 

Nationellt centrum för suiciforskning och prevention (NASP) har medverkat i uppdateringsprocessen på flera nivåer: både som medlemmar av Guideline Development Group som bidrar till granskningen av bevis - genom att utföra rigorösa litteraturöversikter och sammanställningar av bevis - och som en del av den expertgrupp som formulerade de slutgiltiga riktlinjerna.