Publicerad: 2023-10-24 12:42 | Uppdaterad: 2023-10-24 15:15

KI-forskaren Carl Sellgren får Bjarne Ahlströms Minnesfonds pris

3D-renderad bild av neuroncell.
3D-renderad bild av neuroncell. Illustration: Getty Images.

KI-forskaren Carl Sellgren får Bjarne Ahlströms Minnesfonds pris 2023 för sin forskning inom klinisk neurologi och hur förlust av synapser (kontakter mellan celler) i hjärnan skulle kunna vara en möjlig orsak till schizofreni.

Schizofreni är en kronisk psykisk sjukdom som påverkar hur en person tänker, känner och beter sig. Sjukdomen kan manifestera sig genom hallucinationer, vanföreställningar och tankestörningar. De flesta insjuknar i tidig vuxen ålder och det saknas idag botande behandling. 

En teori om orsaken till schizofreni kopplar tillståndet till förlust av synapser (kontakter mellan nervceller) i hjärnan. Forskning har visat en minskning av synapser i vissa hjärnregioner hos personer med schizofreni. Denna synapsförlust kan bidra till de kognitiva och funktionella bristerna som observeras vid sjukdomen. 

I flera experimentella och kliniska studier har Carl Sellgren, biträdande lektor vid institutionen för fysiologi och farmakologi vid Karolinska Institutet, visat att sådan mikroglia-medierad synapseliminering är en möjlig del av orsaken till schizofreni. Förlusten av synapser kan också spela en viktig roll vid virusorsakad kognitiv funktionsnedsättning, till exempel efter en covid-19-infektion.

Carl Sellgren Majkowitz, överläkare, samt forskare vid Karolinska Institutet
Carl Sellgren. Foto: Rafael Motta.

– Det är en stor ära att få ta emot detta pris. De senaste årens forskning har tagit oss närmare skräddarsydda behandlingsalternativ med möjlighet att påverka den långsiktiga prognosen vid insjuknande i schizofreni. Att få kunna bidra till denna utveckling är väldigt stimulerande och också en drivkraft i det kliniska arbetet. Stödet från Bjarne Ahlströms Minnesfond kommer att hjälpa mig och min forskargrupp att bygga vidare på de fynd vi gjort under de senaste åren, säger Carl Sellgren.

Bjarne Ahlströms Minnesfonds pris är på 1 000 000 kronor och delas ut årligen. 

Pristagaren tillsammans med styrelsen för Bjarne Ahlströms Minnesfond. Fr.v. Christer Hegardt, ledamot, Carl Sellgren, Max Mitteregger, styrelseordförande, professor Martin Ingvar, ledamot.
Pristagaren tillsammans med styrelsen för Bjarne Ahlströms Minnesfond. Fr.v. Christer Hegardt, ledamot, Carl Sellgren, Max Mitteregger, styrelseordförande, professor Martin Ingvar, ledamot. Foto: Caroline Lippman.

Bjarne Ahlströms Minnesfond

Stiftelsen grundades 2017 genom ett testaments-
förordnande av Bjarne Ahlström. Bjarne Ahlström (1938-2017) verkade under sin livstid som mynthandlare med egen mynthandel. 

Han var en erkänd numismatiker och var även författare till flera verk inom området. 

Stiftelsens ändamål är att främja vetenskaplig forskning inom området medicin, samt lämna understöd för beredande av undervisning och utbildning inom dessa ämnen.