Publicerad: 2011-06-07 00:00 | Uppdaterad: 2014-07-08 10:00

Ökad risk för hjärtinfarkt efter tidig operation av blindtarm eller tonsiller

Personer som har fått blindtarmen eller tonsillerna bortopererade före 20 års ålder kan löpa ökad risk att drabbas av en hjärtattack i relativt unga år. Det visar en stor populationsbaserad studie av forskare vid Karolinska Institutet.

Studien, som publiceras i vetenskapstidskriften European Heart Journal, bygger på registerdata från samtliga fall i Sverige där personer födda mellan 1955 och 1970 fått blindtarmen och/eller tonsillerna bortopererade före 20 års ålder, totalt närmare 82 000 personer. I kontrollgruppen ingick cirka 410 000 personer som inte hade genomgått dessa operationer. Deltagarna följdes under drygt 23 år avseende förekomst av hjärtinfarkt.

Resultatet visade att kirurgiskt avlägsnande av blindtarm respektive tonsiller före 20 års ålder var kopplad till en statistiskt säkerställd ökad risk för tidig hjärtinfarkt. Bortopererad blindtarm ökade risken med 33 procent och bortopererade tonsiller med 44 procent. Risken för hjärtsjukdom ökade ytterligare hos unga personer som hade fått både blindtarmen och tonsillerna bortopererade. Däremot fanns det ingen koppling mellan de aktuella operationerna och hjärtinfarkt om ingreppen skedde efter 20 års ålder.

Både blindtarm och tonsiller är lymfoida organ och därmed en del av kroppens immunförsvar, om än inte av avgörande betydelse. Den vanligaste orsaken till att man opererar bort blindtarm och tonsiller är infektion. Forskarna konstaterar att den ökade risken att drabbas av hjärtinfarkt för den aktuella patientgruppen kan höra samman med att blindtarmen och tonsillerna upp till 20 års ålder förefaller spela en viktigare roll i immunförsvaret än efter tonåren. Sedan tidigare vet man också att det finns en tydlig koppling mellan långvarig inflammation i kroppen och ökad risk för hjärtinfarkt.

– Samtidigt måste man komma ihåg att det absoluta antalet personer i den studerade riskgruppen som drabbades av hjärtinfarkt fortfarande ligger på en låg nivå. Det handlar ju om förhållandevis unga personer och en relativ riskökning i förhållande till ett lågt utgångsläge, säger Staffan Ahnve, professor i hjärtkärlmedicin och prevention, som lett studien.

Man räknar med att mellan 10 and 20 procent av alla unga personer har fått blindtarmen eller tonsillerna bortopererade. Forskarna menar att det i framtiden också kan vara intressant att undersöka en eventuell koppling mellan bortopererad blindtarm respektive tonsiller och ökad risk för olika typer av autoimmuna sjukdomar, som exempelvis reumatism. Staffan Ahnve är även verksam som överläkare och kardiolog vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Publikation

Childhood appendectomy, tonsillectomy, and risk for premature acute myocardial infarction--a nationwide population-based cohort study.
Janszky I, Mukamal K, Dalman C, Hammar N, Ahnve S
Eur. Heart J. 2011 Sep;32(18):2290-6