Publicerad: 2015-12-15 06:00 | Uppdaterad: 2023-03-09 15:14

Ökad citering av Bob Dylan i biomedicinsk forskning

Bob Dylan spelar på en scen.
Bob Dylan i Finsbury Park, London 2011. Bilden är nerladdad från Wikimedia Commons. Foto: Francisco Antunes CC BY 2.0

Antalet vetenskapliga artiklar inom den biomedicinska forskningen som citerar Bob Dylans sångtexter har ökat exponentiellt sedan 1990. Det visar en ny kartläggning från Karolinska Institutet som publiceras i det lite lättsammare specialnummer som tidskriften BMJ alltid ger ut vid jul.

År 2014 kunde man läsa i personaltidningen KI Bladet om en grupp forskare vid Karolinska Institutet som under lång tid smugit in referenser till Bob Dylans texter i sina vetenskapliga artiklar. Nyheten spred sig till andra medier, även internationellt, och ledde till att Carl Gornitzki och Agne Larsson verksamma vid KI:s universitetsbibliotek tillsammans med professor Bengt Fadeel vid Institutet för miljömedicin bestämde sig för att undersöka om fenomenet är vanligt förekommande inom den biomedicinska forskningen mer generellt.

En sökning på Bob Dylans samtliga sång- och skivtitlar genomfördes i maj i 2015. Utöver det gjordes ett urval av hans mest populära sånger, för att med hjälp av olika sök-knep hitta modifierade sångtitlar i den vetenskapliga litteraturen. Totalt kunde studieförfattarna klassificera 213 av 727 identifierade referenser som att de helt uppenbart citerade någon av Bob Dylans texter.

En mer djupgående analys av de 213 referenserna visade bland annat att det första ”biomedicinska” Dylan-citatet dök upp 1970 i Journal of Practical Nursing, åtta år efter att artistens debutalbum gavs ut. Därefter följde några spridda citeringar under första halvan av 1970-talet, innan det blev i stort sett tyst.

Populär igen

Fram till 1990, då studieförfattarna noterar att Bob Dylan plötsligt blir populär igen i den biomedicinska litteraturen. Sedan dess har antalet artiklar med Dylan-referenser ökat exponentiellt. De två mest citerade sångerna är The Times They Are A-Changin’ (135 artiklar) och Blowin’ In The Wind (36 artiklar). Andra Dylan-sånger som är populära är All Along The Watchtower, Knockin' On Heaven's Door och Like A Rolling Stone

Vissa tidskrifter verkar vara mer benägna att publicera Dylan-referenser än andra; till exempel har Nature publicerat hela 6 artiklar där musiklegenden citeras. Å andra sidan verkar Bob Dylans egen popularitet inte smitta av sig på intresset i forskarsamhället för studierna där han citeras, det vill säga musikreferenserna tycks inte ha någon positiv inverkan på den vetenskapliga citeringsgraden. Trots detta ”står det klart att Bob Dylans rika sångkatalog har varit en källa till inspiration för medicinska forskare”, konstaterar författarna bakom den aktuella kartläggningen.

Publikation

Freewheelin’ scientists: citing Bob Dylan in the biomedical literature
Carl Gornitzki, Agne Larsson, Bengt Fadeel
The BMJ, online 14 December 2015, doi: 10.1136/bmj.h6505