Publicerad: 2023-02-22 10:07 | Uppdaterad: 2023-02-22 10:14

Molly Stevens tilldelas Novo Nordisk-priset

Molly Stevens
Professor Molly Stevens tilldelas Novo Nordisk-priset 2023. Foto: David Vintiner

Professor Molly Stevens vid Karolinska Institutet och Imperial College London tilldelas Novo Nordisk-priset 2023 för hennes banbrytande arbete inom innovativ bioteknik. Ett av hennes mål är att demokratisera tillgången till hälsovård med hjälp av nanoteknologi.

Priset på 5 miljoner danska kronor (cirka 7,5 miljoner svenska kronor) belönar enastående insatser för att främja medicinsk forskning som är till nytta för människors liv. Det är uppdelat i ett forskningsanslag på 4,5 miljoner danska kronor och ett personligt pris på 500,000 danska kronor.

– Molly Stevens har gjort banbrytande upptäckter inom bioteknik för att utveckla innovativa materialbaserade lösningar inom regenerativ medicin, biosensor och terapier. Hon fokuserar på svåra problem vars lösningar skulle ha stor klinisk betydelse, säger Jørgen Frøkiær, ordförande för Novo Nordisk-prisets vetenskapliga kommitté.

Molly Stevens och hennes kollegor fokuserar på tvärvetenskaplig forskning som sträcker sig från benvävnadsteknik till diagnostiska cancersensorer till leveranssystem för läkemedel.

Använder kraften hos nanomaterial

– Föreställ dig en värld där sjukdomar som cancer, malaria och hjärtsvikt kan upptäckas lika enkelt, snabbt och billigt som graviditet upptäcks idag. Vi utnyttjar kraften hos nanomaterial för att förverkliga denna dröm, säger Molly Stevens om hennes forskning.

Molly Stevens doktorerade från University of Nottingham i Storbritannien 2001. Hon gjorde sin postdoktor mellan 2001 och 2003 vid Massachusetts Institute of Technology i USA i en grupp ledd av professor Robert Langer, en av världens mest citerade forskare. Hon blev professor vid Imperial College London 2008 och vid Karolinska Institutet 2015. Hennes arbete har uppmärksammats med fler än 20 stora priser, inklusive 2021 FEBS|EMBO Women in Science Award.

– Vare sig det handlar om regenerativ medicin, förstärkning av biosensoriska signaler eller sättet nanopartiklar riktas och levererar packningar, så har gränssnittet mellan levande och icke-levande materia alltid varit det centrala i min karriär, säger Molly Stevens.

Prisceremonin hålls i Bagsværd i Danmark den 21 april.