Publicerad: 2022-04-11 12:32 | Uppdaterad: 2022-04-11 12:32

BioNut och MedS är med och koordinerar ett nytt Erasmus+-projekt inom virtuell laboratorieutbildning

kvinna med VR-glasögon
VR som del av undervisningen. Foro: Pixabay

Virtuell labbundervisning kan tillgodose olika typer av inlärningsförmågor hos studenter och erbjuda en mängd olika tekniker som kanske inte är möjliga att undervisa i/lära sig under en campuskurs. Karolinska Institutet, genom Biomedicinprogrammen, samordnar den virtuella laboratorieutbildningsmodulen i ett nytt Erasmus+-projekt som fokuserar på virtuell/online praktisk utbildning.

Behovet av virtuell/online praktisk utbildning blev uppenbar under corona-pandemin, men ett liknande projekt om virtuell labbutbildning inom pedagogisk utveckling var redan igång på Biomedicinprogrammen vid Karolinska Institutet. Flera kurser inom Kandidatprogrammet i biomedicin har använt sig av digitala labbar med positiv respons från studenterna.

KI samordnar nu den virtuella laboratorieutbildningsmodulen i ett nytt nätverk: "European Network for Virtual Lab & Interactive Simulated Online Learning 2027" (ENVISON_2027), som startade i juni 2021. ENVISION_27-projektet är en förlängning av ett redan pågående pedagogiskt samarbetsnätverksprojekt, NordBioMedNet, med specifik fokus på virtuell/online praktisk utbildning. Per Antonson, Lars-Arne Haldosén och Anna Wallén vid Institutionen för biovetenskaper och näringslära, och Rachel Fisher och Louisa Cheung vid Institutionen för medicin, Solna är del av teamet på KI som är med i Envision_2027.

Projektet tar upp frågor som det nuvarande behovet av att komplettera den traditionella klassrumsundervisningen med digital distansundervisning, samt hur man kan att förbättra kvaliteten på onlineundervisning och kursmoduler inom e-learning över hela Europa för framtiden.

Sex europeiska universitet är involverade i detta Erasmus+ -finansierade projekt: Universiteten i Turku, Leeds, Bergen, Östra Finland, Åbo Akademi, samt Karolinska Institutet. Det finansieras av EU Key Action 226, Partnerships for Digital Education Readiness för åren 2021-2023.