Nyhetsarkiv

På den här sidan kan du söka fram äldre nyheter. Välj ämne, typ av nyhet eller skriv in ett eget sökord för att filtrera fram nyheter.

I linje med FAIR-principerna och de nationella riktlinjerna för ett öppet vetenskapssystem har KI fattat ett formellt beslut att KI aktivt ska bidra till öppen tillgång till forskningsdata.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
CoARA (Coalition for Advancing Research Assessment) drivs av olika EU-aktörer med målet att utveckla hur forskning bedöms för att öka dess kvalitet, transparens och genomslagskraft. Nu har KI tillsammans med ett flertal andra svenska lärosäten skrivit på överenskommelsen.
Nyheter
Harald Lund, Matthew Hunt, Zerina Kurtović & Camilla Svensson med flera har publicerat en studie i Journal of Experimental Medicine. De har upptäckt en unik struktur i blod-nervbarriären i det område som kallas dorsalrotsganglierna. Studien har betydelse för hur sjukdomar drabbar nervsystemet och hur de kan behandlas.
Nyheter
SciLifeLab och Wallenbergs nationella program för datadriven livsvetenskap (DDLS) lanserades 2020 och stöds av medel från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. Detta 12-åriga initiativ fokuserar på fyra strategiska forskningsområden i Sverige: Cell- och molekylärbiologi, Evolution och biologisk mångfald, Precisionsmedicin och diagnostik samt Epidemiologi och infektionsbiologi.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
En ny svensk biobankslag börjar gälla den första juli i år. Lagen väntas göra det enklare att använda biobanker – det vill säga samlingar av prov tagna från människor eller foster – och kan underlätta vid forskningssamarbeten.
Nyheter
Webbsidan "Forskarstöd" har nyligen utvecklats för att ge en överblick över det stöd och de specialiserade kompetenserna som finns för alla forskare, både på deras institutioner och på andra enheter vid KI.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Från och med 2021 har registrering och rapportering av klinisk forskning i internationella kliniska prövningsregister centraliserats vid KI. Compliance & Data Office (CDO) ansvarar för genomförandet av detta nybildade forskningsstödinitiativ och har utvecklat tydlig information, rutiner och webbstöd för KI-forskare. Syftet med detta initiativ är att säkerställa transparens och efterlevnad av kliniska prövningsregler och krav för registrering och rapporteringsresultat.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Den 1 maj startade arbetet med Clinicum, ett av de projekt som ingår i KI:s omfattande informationshanteringsprogram. Projektet är ett samverkansprojekt mellan KI och Region Stockholms olika aktörer inom hälso- och sjukvård. Målet är att skapa ett gemensamt organiserat stöd till forskare som behöver tillgång till kliniska data och olika typer av stöd med datahantering och metodfrågor.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
I och med att pandemin fortsätter läggs allt större vikt vid de indirekta, negativa effekterna (dvs. indirekta skador) av pandemin och dess relaterade restriktioner. Sverige intog en relativt mild hållning för att dämpa pandemin under våren 2020, förlitade sig på frivillig efterlevnad av rekommendationer och uppmuntrade äldre att stanna hemma, undvika sociala sammankomster och kollektivtrafik och att vara fysiskt aktiva utomhus på ett säkert sätt.
Nyheter
Hur har åtgärder som social distansering och karantän påverkar äldre personer under covid-19-pandemin? Ny forskning från professor Miia Kivipeltos grupp visar på några viktiga insikter – man fann flera negativa effekter, men samtidigt såg man att många levnadsvanor och beteenden i huvudsak inte förändrades under pandemins första våg, och att några till och med förbättrades.
Nyheter
Under de två mest intensiva månaderna av konstaterad samhällsmitta i Stockholmsregionen av SARS-CoV-2 kan vi rapportera en mycket låg sjuklighet hos barn i covid-19, trots öppna för- och grundskolor.
Nyheter
KI webbförvaltning
2024-06-11