Publicerad: 2021-06-11 11:39 | Uppdaterad: 2021-06-12 19:50

Nytt centralt stöd för registrering och rapportering av klinisk forskning

Clinical lab
Foto: Pexels

Från och med 2021 har registrering och rapportering av klinisk forskning i internationella kliniska prövningsregister centraliserats vid KI. Compliance & Data Office (CDO) ansvarar för genomförandet av detta nybildade forskningsstödinitiativ och har utvecklat tydlig information, rutiner och webbstöd för KI-forskare. Syftet med detta initiativ är att säkerställa transparens och efterlevnad av kliniska prövningsregler och krav för registrering och rapporteringsresultat.

Transparens i kliniska prövningar definieras som delning och användning av kliniska data över globala register. Större transparens i kliniska prövningar leder till förbättrad patient- och medicinsk vård, främjar vetenskaplig innovation och förbättrar hälsovårdssystemen. Det finns också nationella och internationella regler som kräver att klinisk forskning registreras och resultat rapporteras i ett internationellt kliniskt prövningsregister, t.ex. clinicaltrials.gov och EudraCT.

För närvarande misslyckas dock en majoritet av europeiska universitet att uppdatera studieregistreringar och rapportera sina resultat i kliniska prövningsregister och problemet fortsätter att växa. Inom ramen för EU:s investering i öppen vetenskap samarbetar EU:s universitet och institutioner för att öka transparens och tillgänglighet av kliniska data.

”Som universitet är vi engagerade i att förbättra transparens och tillgänglighet för den kliniska forskningen som bedrivs vid KI. Ett viktigt steg i processen är att centralisera registrerings- och rapporteringsprocessen för kliniska prövningar och kliniska studier vid KI. Vi har utvecklat specifika rutiner och förfaranden för att hjälpa forskare att registrera och rapportera resultat som överensstämmer med nödvändiga regler,” säger Tony Durkee, samordnare vid CDO.

För att göra det lättare för forskare har CDO också utvecklat en webbplats som tydligt beskriver processen och procedurerna för registrering och resultatrapportering i kliniska prövningsregister. CDO erbjuder också praktisk support genom en timmes online-session för att hjälpa till med registreringar och rapporteringsresultat.

På CDO är uppdraget att ge omfattande stöd till KI-forskare. Förutom det nybildade stödet inom klinisk forskning, erbjuder CDO också stöd inom forskningsdokumentation, datahantering, etiska krav från externa finansiärer och andra frågor som är relevanta för forskningsprocessen. Med de nya och pågående stödinitiativen på CDO kan forskare dra nytta av att främja sin forskning och förbättra transparens och tillgänglighet på nationell och internationell nivå.

Kontakt

Tony Durkee