Publicerad: 2020-06-22 07:51 | Uppdaterad: 2020-06-24 09:48

Låg belastning på barnsjukvården i Stockholm trots öppna för- och grundskolor

Rinder och Hildenwall

Under de två mest intensiva månaderna av konstaterad samhällsmitta i Stockholmsregionen av SARS-CoV-2 kan vi rapportera en mycket låg sjuklighet hos barn i covid-19, trots öppna för- och grundskolor.

Totalt har 63 barn under perioden 13 mars - 14 maj testats positivt för SARS-CoV-2 under sin sjukhusvistelse på något av barnsjukhusen i Stockholm. Knappt hälften av dem hade covid-19 som primär diagnos varav alla återhämtade sig väl. Fjorton barn hade andra tillstånd men där SARS-CoV-2 möjligen kan ha bidragit till att barnet behövde vårdas. Nitton barn vårdades för helt andra tillstånd men befanns vara positiva vid rutinprovtagning och hade milda eller inga symptom av sin covid-19-infektion.

En handfull barn behövde syrgasbehandling och ett barn med svår grundsjukdom vårdades kortvarigt på barnintensivvårdsavdelning. Ett litet barn med en komplex grundsjukdom avled efter att ha kommit till akuten med hjärtstillestånd. Barnet testades positivt för SARS-CoV-2 barn, men relevansen för detta fynd är oklart då även andra möjliga orsaker till förloppet identifierades i samband med utredning.

Totalt utgjorde barn-covid-19 patienter endast 0,7% av all covid-19-vård i regionen. Under pandemins första månader har två barn med hyperinflammation, varav en med aktiv SARS-CoV-2 infektion, vårdats framgångsrikt. Det är dock för tidigt att säga om den nationella strategin med öppna skolor påverkat förekomsten av detta tillstånd, vilket noggrant kommer att utvärderas framöver. 

Artikeln

Låg belastning på barnsjukvården i Stockholm av COVID-19-infektioner under pandemins första två månader trots öppna för- och grundskolor.

Hildenwall, H., Luthander, J., Rhedin, S., Hertting, O., Olsson‐Åkefeldt, S., Melén, E., Alfvén, T., Herlenius, E. and Ryd Rinder, M. (2020), Paediatric COVID‐19 admissions in a region with open schools during the two first months of the pandemic. Acta Paediatr. Accepted Author Manuscript. doi:10.1111/apa.15432

 

Kontakt

Malin Ryd Rinder Anknuten till Forskning