Nyhetsarkiv

På den här sidan kan du söka fram äldre nyheter. Välj ämne, typ av nyhet eller skriv in ett eget sökord för att filtrera fram nyheter.

Professor Paul Dickman vid Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik vid Karolinska Institutet tilldelas pris som Årets Statistikfrämjare från Svenska statistikfrämjandet.
Nyheter
Den 25 januari anordnades en metodstödsdag för att introducera forskare för det samordnade metodstödet som erbjuds för forskare inom KI och Region Stockholm och går under namnet Clinicum. Mötet hölls i Sune Bergströms aula på Karolinska Universitetssjukhuset.
Nyheter
CLINICUM är en del av den regionövergripande satsning som syftar till att stärka kvalitéten på klinisk och translationell forskning. I sin helhet består CLINICUM av en central funktion samt sju noder vilka representerar vårdgivarorganisationerna i Region Stockholm samt SLSO. Nodernas verksamhet syftar till att erbjuda vetenskaplig rådgivning samt att tillhandahålla metodologiskt stöd och vägledning vid planering och utförande av forskningsprojekt.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi, Medicinsk biokemi och biofysik, Medicinsk epidemiologi och biostatistik, Fysiologi och farmakologi, Neurovetenskap, Cell- och molekylärbiologi, Klinisk vetenskap, intervention och teknik, Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset
KI webbförvaltning
2024-06-11