Publicerad: 2024-03-21 08:20 | Uppdaterad: 2024-03-21 13:18

Paul Dickman utsedd till Årets Statistikfrämjare 2023

Professor Paul Dickman visar upp diplomet för priset som årets statistikfrämjare
Professor Paul Dickman tilldelas priset som årets statistikfrämjare Foto: Mattias Strandberg (Statistikfrämjandet)

Professor Paul Dickman vid Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik vid Karolinska Institutet tilldelas pris som Årets Statistikfrämjare från Svenska statistikfrämjandet.

Svenska statistikfrämjandet arbetar för att främja forskning och utbildning inom statistikvetenskapen och utgör ett forum för diskussion avseende statistiska tillämpningar och etiska frågor inom statistikområdet. Varje år delar de ut priset till Årets Statistikfrämjare och i år tilldelas priset Professor Paul Dickman med följande motivering:

Paul Dickman blir årets statistikfrämjare för sitt långsiktiga arbete med att införa den nu antagna masterutbildningen i biostatistik och datavetenskap. Masterutbildningen är unik då den integrerar två olika ämnen – biostatistik och datavetenskap och då den ges gemensamt av Karolinska Institutet, KTH och Stockholms universitet i samverkan.

Paul har bedrivit ett gediget arbete för att synliggöra biostatistiken och biostatistikerns roll inom medicinsk forskning under en lång tid. Han har bland annat varit delaktig i att bygga upp biostatistikgruppen på Institutionen för Medicinsk Epidemiologi och Biostatistik vid Karolinska Institutet och betonat vikten av en rik forskningsmiljö i biostatistik.

Paul har arbetat för att stärka biostatistikens roll i Sverige och på Karolinska Institutet, t.ex. under sin tid som lärarrepresentant i konsistoriet, 2019-2021. Pauls arbete har skapat betydelsefulla träffpunkter för biostatistiker både internt inom Karolinska Institutet såväl som i ett vidare sammanhang genom exempelvis arbetet med Stockholm Biostatistics Network Event.

–Jag känner mig mycket hedrad över att få ta emot detta pris och väldigt glad för att arbetet med att utveckla biostatistisk vetenskap får detta erkännande, säger Paul Dickman. –Jag är djupt tacksam mot Svenska statistikfrämjandet och till dem som nominerade mig, fortsätter Paul. –Jag hoppas att de många kliniska och biostatistiska forskarna som har arbetat med mig på vår resa ser detta pris som erkännande av våra gemensamma ansträngningar. Det är omöjligt att nämna alla jag vill tacka, men jag måste nämna Professor Juni Palmgren, som har varit en drivande kraft i att bygga upp biostatistiken vid KI, i Sverige, och internationellt i över 25 år. Vår resa i att utveckla biostatistik vid KI är långt ifrån slut, och erkännandet som detta pris ger kommer att ge oss energi framåt för fortsatt utveckling.”

Samarbete mellan statistiker och kliniska forskare främjar forskningskvaliteten

Ett annat initiativ som Paul drivit som syftar till att höja den metodologiska kvaliteten inom medicinska forskning på KI är genom sitt arbete med Clinicum, ett samverkansprojekt med Region Stockholm för att stötta och erbjuda forskare vetenskaplig och metodologisk rådgivning. Med sin gedigna erfarenhet inom medicinsk och klinisk forskning har han representerat det statistiska perspektivet i Clinicums styrgrupp samt bidragit till att belysa vikten av samarbete mellan olika discipliner för att främja utvecklingen av såväl medicinsk som biostatistik forskning vid Karolinska institutet. 

Priset delades ut under Svenska statistikfrämjandets årsmöte den 20 mars 2024. Läs mer om utdelningen på deras webbsida här