Publicerad: 2022-09-02 08:58 | Uppdaterad: 2022-09-02 09:02

Nya rön tyder på att omikron BA.2.75 blockeras lika väl av antikroppar som den nu dominerande varianten

dekorativ bild.
Foto: Getty images.

Forskare från Karolinska Institutet har, tillsammans med andra, jämfört den nya omikron-varianten BA.2.75 med den nuvarande dominerande varianten BA.5. Studien, som publicerats i tidskriften The Lancet Infectious Diseases, tyder på att BA.2.75 inte är mer resistent mot antikroppar än tidigare omikron-varianter, vilket är ett positivt besked.

I maj 2022 upptäcktes en ny variant av omikron, BA.2.75, som mycket snabbt spred sig i Indien och i andra länder. Under de senaste veckorna har BA.2.75 även upptäckts i Sverige.

Personalporträtt Biomedicum
Daniel Sheward. Foto: Johannes Frandsén.

– Att identifiera hur pass sårbar befolkningen är just nu är väldigt viktigt. Genom att framställa ett pseudovirus för BA.2.75 har vi studerat hur virusets ytprotein reagerar på antikroppar från såväl vaccination som tidigare infektion och undersökt i vilken grad den här varianten kan ta sig förbi neutraliserande antikroppar, säger Daniel Sheward, forskare vid institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi, Karolinska Institutet, och studiens försteförfattare.

Samma känslighet mot antikroppar

Tester gjordes i 40 slumpmässiga blodprover, tagna i Stockholm både före och efter den första omikronvågen.

Ben Murrell
Ben Murrell. Foto: Johannes Frandsén.

– Vår studie visar att omikron BA.2.75 har ungefär samma känslighet mot antikroppar som den dominerande varianten BA.5, vilket är lugnande nyheter om vi skulle drabbas av en BA.2.75-våg i Sverige, säger Ben Murrell, biträdande professor vid institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi, Karolinska Institutet, och studiens sisteförfattare.

Forskarna från Karolinska Institutet, University of Cape Town, Sydafrika, ETH Zürich, Schweiz, Karolinska Universitetssjukhuset, och Imperial College London, Storbritannien, har även undersökt om monoklonala antikroppar, som används som antivirala läkemedel för att behandla redan infekterade patienter, förlorar sin effekt mot omikron BA.2.75, jämfört med BA.5. Här fann forskarna inte heller några oroväckande skillnader.

Nu fortsätter Ben Murrells forskargrupp att studera nya mutationer som har sin genetiska bakgrund i såväl BA.2.75, som BA.4 och BA.5.

Studien finansierades av SciLifeLab, Erling Perssons stiftelse och EU:s Horizon 2020 forsknings- och innovationsprogram. Daniel J. Sheward, Gunilla B. Karlsson Hedestam och Ben Murrell har immateriella rättigheter förknippade med antikroppar som neutraliserar omikron-varianter.

Publikation

Evasion of neutralising antibodies by Omicron sublineage BA.2.75”. Daniel J. Sheward, Changil Kim, Julian Fischbach, Sandra Muschiol, Roy A. Ehling, Niklas K. Björkström, Gunilla B. Karlsson Hedestam, Sai T. Reddy, Jan Albert, Thomas P. Peacock, Ben Murrell. The Lancet Infectious Diseases, online 1 september 2022, doi:10.1101/2022.07.19.500716.