Publicerad: 2022-10-11 14:50 | Uppdaterad: 2024-06-26 14:52

Nya metoder som räddar liv vid hjärtstopp

Jacob Hollenberg forskar för att fler ska överleva hjärtstopp. Han leder KI:s Centrum för Hjärtstoppsforskning, som utvecklar och studerar nya innovativa metoder och behandlingar i hela vårdkedjan vid hjärtstopp.

Jacob Hollenberg
Jacob Hollenberg är professor i kardiologi med inriktning mot intensivvård. Foto: Fotogruppen Sös

Vad forskar du om?

–  Min forskning handlar om hur vi kan rädda fler människor som drabbas av hjärtstopp. I Sverige inträffar närmare 10 000 hjärtstopp om året och bara var tionde som drabbas överlever. Jag leder den länsövergripande forskargruppen Centrum för Hjärtstoppsforskning, där vi utvecklar och studerar innovativa behandlingar och strategier i alla delar av förloppet.

Vad innebär det?

–  Att vår forskning innefattar hela kedjan; från att någon faller ihop, via larmsamtal och hjälp av civilpersoner med hjärt-lungräddning till vård i ambulans, på akut, inom intensivvård och på vårdavdelning. En stor del av vår forskning handlar om att utveckla och utvärdera sätt att få fram hjälp snabbare. Ett exempel är vårt försök att utrusta polis och brandkår med hjärtstartare och involvera dem vid hjärtstopp. Idag är det systemet infört i nästan hela Sverige och även utomlands. Vi har också skapat en mobilbaserad lösning där frivilliga SMS-livräddare larmas vid närliggande hjärtstopp. Intresset har varit stort, idag är dessa frivilliga i Norden mer än 250 000.

–  På senare år har vi utvecklat en världsunik lösning med drönarleverans av hjärtstartare som nu testas skarpt. Vi forskar också bland annat om AI-stöd för larmoperatören kan ge snabbare identifiering av hjärtstopp, om en förenklad hjärtlungräddningsmetod kan förbättra överlevnadschansen samt om omedelbar nedkylning av hjärnan vid hjärtstopp kan skydda mot hjärnskador. Angående hjärtstoppsvård på sjukhus forskar vi bland annat om nya läkemedel vid hjärtstopp och om omedelbar kranskärlsröntgen kan rädda liv efter hjärtstopp.

Vad är nästa steg för er?

–  Viktigast är att fortsätta med vår stora portfölj av hjärtstoppsforskning, samt se till att den även leder till förändringar i vården, vilket vi lyckats med historiskt och något jag är väldigt stolt över. Vi kommer också att bredda gruppens forskning till att innefatta andra typer av intensivvård, akut kardiologi och drunkning.

Text: Anders Nilsson
Först publicerad på engelska i skriften ”From Cell to Society 2022”

Om Jacob Hollenberg

Professor i kardiologi med inriktning mot intensivvård vid institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset

Jacob Hollenberg är född i Stockholm 1978. Han tog läkarexamen vid KI 2003 och har som kliniker i huvudsak varit verksam vid Södersjukhuset sedan dess. Han gjorde AT 2003-2005 och blev specialist i internmedicin 2010 och i kardiologi 2011. Idag är han forskningschef och överläkare vid medicinska intensivvårdsavdelningen, SÖS där han arbetar kliniskt.

Hollenberg disputerade vid KI 2008 och blev docent 2015. Han har bland annat tilldelats Prins Daniels stora anslag från Hjärt-Lungfonden 2020-2022 samt fått ett flertal priser, särskilt för projektet ”SMS-livräddare”.

Jacob Hollenberg har anställts som professor i kardiologi med inriktning mot intensivvård vid Karolinska Institutet från 1 februari 2022.

Se en film om Jacob Hollenberg